Osniva se Kulturno vijeće Grada Valpova

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Poziv je upućen svoj zainteresiranoj javnosti, građanima, građanskim inicijativama te svim ostalima da svojim sugestijama i prijedlozima daju doprinos u izradi što kvalitetnijeg nacrta prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Valpova.

Kulturna vijeća kao stručna savjetodavna tijela osnivaju se za područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, ostvarivanje utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti, a posebice za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za jedinicu lokalne samouprave, za koja se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

U skladu sa zakonom, kulturna vijeća mogu osnovati gradovi koji imaju manje od 10.000 stanovnika ako to ocijene svrhovitim. Akt o osnivanju kulturnih vijeća donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Aktom o osnivanju utvrđuje se broj Vijeća i njihov djelokrug, broj članova Vijeća, zadaće, način rada i odlučivanja Vijeća.

-Svoje sugestije i prijedloge možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu: Grad Valpovo, Ured gradonačelnika, Matije Gupca 32, 31550 Valpovo (s naznakom: „Savjetovanje s javnošću – nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Valpova“), ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., počev od 15. rujna 2022. godine, a zaključno do 22. rujna 2022. godine.

Sve sugestije i prijedlozi koji su pristigli u propisanom roku će se razmotriti, a oni koji su prihvaćeni će biti ukomponirani u konačan tekst prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Valpova koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Valpova na razmatranje i usvajanje, stoji u pozivu gradonačelnika Grada Valpova Matka Šutala.

S Nacrtom prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća upoznajte se OVDJE!