Borba za vlasništvo nad dvorcem, zgradom Gradske uprave i zemljištem

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Na prekjučer održanoj sjednici Gradskog vijeća pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Đuro Glavaš izvijestio je o stanju postupaka povrata imovine u vlasništvu Grada.

Nakon što su Našičani izvansudskom nagodbom riješili višegodišnju bitku između Našica i nasljednika obitelji Pejačević za vlasništvo nad velikim i malim dvorcem na način da će vlasniku velikog dvorca Marcu Pejacsevichu isplatiti 720.000 eura za otkup oba dvorca, slična problematika našla se i na sjednici Gradskog vijeća Valpova. Predmet povrata je dvorac Prandau - Normann s pripadajućim zemljištem, neizgrađeno građevinsko zemljište, te zgrada Gradske uprave. Za ovu imovinu postupci se nalaze u različitim fazama. Valja naglasiti da su predmet povrata i šume i poljoprivredno zemljište, ali u ovom slučaju Grad Valpovo nije obveznik povrata pa tako ni strana u upravnom postupku.

VALPOVO “GRAD BESKUĆNIK”?

Zabrinutost zbog tijeka ovog postupka i mogućnosti da Grad izgubi objekt u kojem mu je sjedište, izrazio je i vijećnik HDSSB-a Jozo Piškorjanac rekavši kako on već godinama upozorava na mogućnost da Valpovo postane “Grad beskućnik”. Posve suprotnog stajališta bili su gradonačelnik Valpova i njegov zamjenik Leon Žulj i Dubravko Kučinac te saborski zastupnik HDZ-a Tomislav Ivić, koji je izrazio optimizam glede budućeg rješenja ovog spora u korist Grada, smatrajući da su nasljednici valpovačkih grofova daleko više zainteresirani za šume, poljoprivredno zemljište i obeštećenje u novcu, nego za vlasništvo nad najpoznatijim valpovačkim građevinama.

Zahtjev za povrat imovine podnijet je 31. prosinca 2002. godine, nakon promjena zakonskih propisa o povratu, odnosno naknadi, a prvostupanjsko djelomično rješenje kojim se dvorac vraća nekadašnjim vlasnicima, nasljednicima valpovačkih grofova, donijeto je 18. svibnja 2009. godine. Na to rješenje Grad je uložilo žalbu iz određenih razloga poput njegovih ulaganja u kompleks dvorca, korištenje prostora u dvorcu od strane gradskih ustanova i udruga, te drugih razloga. Žalbeni razlozi nisu bili prihvaćeni u drugostupanjskom postupku te je Grad pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom koji je 24. prosinca 2013. godine donio presudu kojom se odbija kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje drugostupanjskog Rješenja.

- U obrazloženju presude Upravni sud je naveo, što se tiče ulaganja, da sadašnji vlasnik - Grad, ima dva prava, prvo je da može zahtijevati priznavanje suvlasništva u omjeru ulaganja, a drugo je da mu prijašnji vlasnik isplati odgovarajuću naknadu u omjeru tih ulaganja. Sud je naveo da Grad ima pravo i retencije, odnosno zadržavanja, sve dok prijašnji vlasnik ne isplati naknadu za učinjena ulaganja, pojasnio je Glavaš, naglasivši da otvorena ostaje i mogućnost postizanja nagodbe, ali i da je Grad prikupio svu potrebnu dokumentaciju o visini ulaganja, te naručio procjenu.

Kad je u pitanju povrat neizgrađenog građevinskog zemljišta, vodi se postupak vještačenja jesu li parcele koje su oduzete u trenutku donošenja Zakona bile privedene namjeni ili ne. Na nalaze vještaka Grad je predao očitovanje s dokazima o privedenosti namjeni te je zatražen nalaz i drugog vještaka, nakon čega će uslijediti usmena rasprava u kojoj će sudjelovati zastupnici ovlaštenika naknade, vještaci i zastupnici Grada. Na iste parcele upisana je zabilježba spora u zemljišnim knjigama prema posebnim zakonskim proisima i upravni postupak još uvijek je u tijeku.

- Budući da je podnesen zahtjev i za povrat zgrade u Ulici Matije Gupca 32, u kojoj se nalazi Gradska uprava, proveden je postupak vještačenja, doneseno je prvostupanjsko rješenje u korist ovlaštenika na koje je Grad uložio žalbu koja je prihvaćena i u ovom postupku priprema se novo ročište na kome se mogu predložiti novi dokazi koji mogu utjecati na ishod. Sukladno Zakonu o naknadi Grad tu zgradu ima pravo koristiti sve do rješenja statusa zgrade.L.Aničić