Otvoren trajni poziv na dostavu projektnih prijava: Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza  

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

BELIŠĆE Europski fond za regionalni razvoj iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020., putem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta uputio je otvoreni poziv za podnošenje projektnih prijava.

Prijava projekata: 15. veljače 2019. - 29.lipnja 2020. 

Svrha ovog Poziva: poticanje novoosnovanih MSP-ova  (max 36 mjeseci) za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Predmet ovog Poziva: poticanje inovativnosti novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Ukupna bespovratna sredstava: 150.000.000,00 kn (financiranje do 85% ukupnih prihvatljivih troškova).

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici.

 

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 

 1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne

može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja

proizvoda/usluge):

 

 1. Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju

proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih

rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,

 1. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer

znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i

osposobljavanje djelatnika,

 1. Revizija Studije izvedivosti,
 2. Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
 3. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući

prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava

intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja

intelektualnim vlasništvom. 

 

 1. Priprema lansiranja proizvoda/usluge:

 

 1. Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,
 2. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
 3. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
 4. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 5. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
 6. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju

rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,

 1. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava

financiranja.

 Upute su dostupne OVDJE.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. na adresi Željeznička 10/a u Belišću.