MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Cvjetnica - Nedjelja Muke Gospodnje

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Župnik župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu, Zvonko Mrak povodom Cvjetnice prigodnom se porukom obratio župljanima.

-Šaljem Vam svoju poruku za Cvjetnicu. Čitajuči je možete pratiti obrede i misu Cvjetnice koja je na Slavonskoj Televiziji u 11:00, oko 9:30 u župnoj crkvi bez naroda, poručio je vlč. Mrak.

Wikipedija: Cvjetnica ili Nedjelja Muke Gospodnje je kršćanski blagdan, slavi se u nedjelju prije Uskrsa.

Cvjetnica je uvod u Veliki tjedan. Crkva se spominje Isusovog svečanog ulaska u Jeruzalem u dane prije Pashe, opisanog u sva četiri Evanđelja (Marko 11:1-11, Matej 21:1-11, Luka 19:28-44, i Ivan 12:12-19), ali i njegove muke koja je uslijedila nakon toga. Kad je Isus ulazio u Jeruzalem, narod ga je dočekao mašući palminim i maslinovim grančicama i rasprostirući svoje haljine, putem kojim je išao jašući na magarcu. U spomen na taj događaj koji je predstavljao uvod u dramatične događaje Velikog tjedna, na Cvjetnicu se prije jedne mise obavlja procesija s blagoslovljenim palminim i maslinovim grančicama (ili, u krajevima gdje niti jedno nije dostupno, nekim drugim grančicama). Sama misa je posvećena Isusovoj muci na kojoj se čita ili pjeva cijeli izvještaj o muci iz Evanđelja.

Prema izvještaju iz Evanđelja, Isus je pred Pashu prekinuo duže izbivanje iz Jeruzalema uvjetovano neprijateljskim namjerama tamošnjih poglavara (Iv 11:46-57). Odabrao je ući u Jeruzalem jašući na magarcu (koji, za razliku od konja, nije asociran s ratovanjem, nego s mirnodopskim aktivnostima), kako pripovijeda evađelist: "A Isus nađe magarčića i sjede na nj kao što je pisano: Ne boj se, kćeri Sionska! Evo, kralj tvoj dolazi jašuć na mladetu magaričinu!" (Iv 12:14-15). Tu se cilja na jedan od Starozavjetnih mesijanskih tekstova, onaj iz Knjige Zaharijine: "Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. On će istrijebit' kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema; on će istrijebit' luk ubojni. On će navijestit' mir narodima; vlast će mu se proširit' od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje." (Zah 9:9-10) Okupljeni židovski puk - koji je doista iščekivao dolazak Mesije, te je bio spreman prepoznati simboliku - odgovara kao u Psalmu 118: "Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina! Obasjao nas Bog Jahve! Složite povorku s grančicama u ruci sve do rogova žrtvenika." (Ps 118:26-27)

Običaj je da vjernici blagoslovljene grančice ponesu u svoje domove i stave za križ na zidu, a dio odnesu u staju i polja. Blagoslovljene se grančice ostavljaju u kući i nakon što se osuše kao znak i podsjetnik na vjernost Isusu do druge Cvjetnice.[1]

Cvjetnica ili Nedjelja Muke Gospodnje

Crkva je obučena u crveno: oltarnici, misnice. Crvena boja je znak mučeništva, prolijevanja krvi. Na oltarima su maslinove grančice, znak svečanog Isusovog ulaska u Jeruzalem. Pokoji žuti cvijet na oltarima kao znak proljeća, buđenja života, ali i Kristova uskrsnuća, novog rađanja života.

Crkva, a to smo svi mi, u tišini, ne samo zato što je crkva prazna, a i zato!, iščekuje proslavu Kristove smrti. Kristova smrt se ne slavi bučnim pjevanjem i sviranjem, a i kad se Muka pjeva, to je kao plač Božjeg naroda nad sobom i svojim grijesima radi kojih je Isus umro na križu.

Proslava Muke Gospodnje počinje blagoslovom maslinovih ili bilo kojih proljetnih grančica na spomen Isusovog svečanog ulaska u Jeruzalem. Osjećamo da smo i mi klicali s onim Židovima: „Hosana Davidovu sinu, …“ novom Kralju, kojega smo na koncu izdali svojim grijesima, kao što su ga se oni odrekli pred Pilatom i osudili na smrt. Ali isto tako ispovijedamo kličući: „Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!“  Tako, sudjelovanjem u ophodu i obredu Cvjetnice, Krista priznajemo svojim Spasiteljem i Kraljem. Današnje bogoslužje nije neki povijesni spomen koji ima folklorni značaj, već danas ulazimo u godišnju proslavu vazmenog otajstva. Slijedimo Krista koji pobjedonosno ulazi u Jeruzalem. Slijedit ćemo ga i u uskrsnuću kad nanovo dođe. Tada ćemo opet kliktati: „Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!“

Svećenik ovako počinje bogoslužje Cvjetnice i blagoslova grančica:

Draga braćo i sestre! Već od početka korizme pripravljali smo se na Vazam pokorom i djelima ljubavi. Danas se skupljamo da s čitavom Crkvom započnemo slavlje vazmenog otajstva, to jest muke i uskrsnuća Kristova. On je zato i unišao u svoj grad Jeruzalem. Ondje je htio trpjeti i umrijeti, ondje je imao od mrtvih ustati. Izvršimo, dakle, spomen tog ulaska živom vjerom i pobožnošću. Sljedimo Gospodina na križnom putu, da imamo dijela u njegovu uskrsnuću.

Blagoslovna molitva nad grančicama zatim glasi:

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, blagoslovi  ove grančice. Svečanim ophodom i klicanjem pratimo danas Krista kralja: daj nam po njemu stići u nebeski grad Jeruzalem, gdje on živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Danas možete i sami u svom kućnom obiteljskom bogoslužju kao kućna crkva (Ecclesia domestica) izmoliti ovu blagoslovnu molitvu, a mi je u crkvi bez naroda molimo za sve vas i u ime svih vas.

Čitamo evanđelje Isusovog svečanog ulaska u Jeruzalem po Mateju (u A godini). Isusu treba magare na kojem će jahati u Jeruzalem. Jeruzalemci u tom čovjeku prepoznaju Učitelja ali i Kralja. Evanđelje završava riječima:

Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih putem. Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: »Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen onaj koji dolazi u Ime Gospodnje! Hosana u visinama!«

Kad uđe u Jeruzalem, uskomeša se sav grad i govoraše: »Tko je ovaj?« A mnoštvo odgovaraše: »To je prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga.«

Podsjetimo se pjesme psalma u ophodu: Židovska su djeca, s granama maslina u ruci, došla u susret Gospodinu i klicala u sav glas: Hosana u visini!

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

 

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:
duša mu se ne predaje ispraznosti
i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje,
dižite se dveri vječne,
da uniđe Kralj slave.«
»Tko je taj Kralj slave?«
»Gospodin silan u boju!«

»Podignite vrata, nadvratnike svoje,
dižite se dveri vječne,
da uniđe Kralj slave.«
»Tko je taj Kralj slave?«
»Gospodin nad Vojskama – on je Kralj slave!«

Ove godine bez procesije završava obred svečanog Isusovog ulaska u Jeruzalem.

Misa Cvjetnice započinje odmah zbornom molitvom (glavnom molitvom dana) zazivom: Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, poslušan tvojoj volji naš je Spasitelj uzeo tijelo, ponizio sama sebe i podnio sramotu križa. Daj da slijedimo uzor njegova poniženja, s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća. Po Gospodinu.

Prvi dio mise uvijek je Služba Riječi. Čitanje starog zavjeta, psalam, čitanje iz poslanica, zaziv prije evanđelja i Evanđelje.

Na Cvjetnicu se čita iz Knjige proroka Izaije Pjesma o Sluzi Gospodnjem, u kojoj Crkva prepoznaje Krista. Taj starozavjetni Sluga Gospodnji je slobodan i postojan čovjek u poslušnosti Bogu koji ga podržava i koji mu pomaže nadvladati iskušenje.

Psalam je 22.  sa zazivom koji nam sigurno odzvanja u ušima. Možemo ga i zapjevati u bogoslužju kućne crkve:

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio.

Svi koji me vide, podruguju se meni,

razvlače usne, mašu glavom:

»Uzdao se u Gospodina, neka ga sad izbavi,

neka ga spasi ako mu omilje!«
 

     Opkolio me čopor pasa,

     rulje me zločinačke okružile.

     Probodoše mi ruke i noge,

     sve kosti svoje prebrojiti mogu.
 

Razdijeliše među se haljine moje

i za odjeću moju baciše kocku.

Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi;

snago moja, pohiti mi u pomoć!
 

 

     A sada, braći ću svojoj navješćivati ime tvoje,

     hvalit ću te usred zbora.

     »Koji se bojite Gospodina, hvalite njega!

     Svi od roda Jakovljeva, slavite njega!

     Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!«

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio.

Drugo čitanje je iz poslanice sv. Pavla Filpljanima.  Ovo je himan Kristu Isusu, trajnom liku Božjem koji se po ponizio do smrti na križu. A Bog ga preuzvisi da mu se sva koljena klanjanju : »Isus Krist jest Gospodin!« Kad Židovi kažu Gospodin to je isto kao da kažu Bog. To zvuči ovako: Isus Krist jest Bog.

Zaziv prije Evanđelja je jedinstven za Cvjetnicu i Veliki petak:

Krist postade poslušan do smrti, smrti na križu.
Zato ga Bog preuzvisi  i darova mu ime, ime nad svakim imenom.

Evanđelje na Cvjetnicu se mijenja svake godine. Ove godine, u A godini, čita se evanđelje sv. Mateja: Muka Gospodina našega Isusa Krista po Mateju.

 

Čitanje, kao ove godine ili pjevanje kao svake godine Muke Gospodnje najmanje je što možemo učiniti da se poklonimo Gospodinu i njegovom Križu i njegovoj smrti.

 

Euharistijska služba sa pretvorbom kruha i vina u Tijelo i Krv Kristovu ostvarenje je Kristove žrtve koja je dostupna nama. Ona je doticaj božanskog s nama ljudima zemaljskim koji postajemo baštinici božanskog na nebu.

To se ove godine ostvaruje doslovno u tajanstvenom – otajstvenom obliku. Pričestit će se svećenici umjesto vas i za vas u molitvi jedinstva s vama u Kristu.

To je ispit naše vjere.

To je poziv na molitvu Gospodinu: umnoži nam vjeru!

I mi smo dionici otajstva Cvjetnice i Muke Gospodinove koja i nas dodiruje i obuzima. Cvjetnica  nas uvodi u Veliki tjedan, vrhunac korizmene priprave za blagdan Uskrsnuća. U sljedećih osam dana slavit ćemo najveće tajne kršćanstva: Isusovu muku, smrt  i uskrsnuće.

Pred nama je veliki tjedan, sveto trodnevlje, veliki četvrtak, veliki petak i velika subota i sam Uskrs.

Sudjelovanje na obredima svetog trodnevlja je uvijek bilo obvezno i samo po sebi razumljivo, jer su to najveća otajstva naše vjere.

Ove godine ne možete sudjelovati na svetom trodnevlju svojim dolaskom, ali možete duhom.

Mise i obredi će biti kao i svake godine, 

Na VELIKI ČETVRTAK, 9. travnja 2020. misa Večere Gospodnje je u 19:00.

Na VELIKI PETAK, 10. travnja 2020. obredi Velikog petka su u 18:00, a u obredima je čitanje Muke po Ivanu, klanjanje Križu i pričest. Na veliki petak je post i nemrs.

Na VELIKU SUBOTU, 11. travnja 2020. vazmeno bdijenje je u 20:00.

Svaki dan ćemo prirediti prigodnu poruku kao duhovnu pripravu da možete u duhu pratiti događanja u crkvi bez naroda.

Radi ovakvih okolnosti pandemije, kad ne možemo biti zajedno, uložimo još više napora duha i volje da u duhu budemo zajedno.

Bog je s nama.

“Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljam te! Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!”

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 596 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

Forthuber
Agencija za nekretnine
Brzi i pouzdani!
PCV i ALU stolarija, završni radovi u građevinarstvu