MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Prodaja placeva u Cvjetnoj ulici

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

BIZOVAC  U skladu sa svojim ovlastima, načelnik Općine Bzovac Srećko Vuković, raspisao je javni natječaj za prodaju placeva u Cvjetnoj ulici u Bizovcu.

Na temelju članka 30. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN»,br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/68 i 38/09.),  te članka 8. stavka 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 1/16), općinski načelnik Općine Bizovac dana 07.09.2020. godine raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac

 

 I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su sljedeći općinski placevi u Cvjetnoj ulici, z.k.ul.br. 755, sve u k.o. Bizovac, namijenjeni isključivo za stambenu izgradnju:

 

 1. kčbr. 1284/2    - oranica površine 862 m2; početna cijena:  43.900,00 kn
 2. kčbr. 1284/53 – oranica površine 763 m2; početna cijena:  38.800,00 kn
 3. kčbr. 1284/54 – oranica površine 764 m2; početna cijena:  38.900,00 kn
 4. kčbr. 1284/55 – oranica površine 896 m2; početna cijena:  45.600,00 kn
 5. kčbr. 1284/56 – oranica površine 763 m2; početna cijena:  38.800,00 kn
 6. kčbr. 1284/57 – oranica površine 763 m2; početna cijena:  38.800,00 kn.

 

 II. UVJETI  NATJEČAJA

 

 1. Svaki natjecatelj može kupiti samo jednu parcelu.
 2. Natjecatelj je dužan na ime jamčevine položiti iznos od 10 % utvrđene početne cijene, odnosno:

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Bizovac  broj HR7023400091802300000; poziv na broj HR68  7706 - OIB PLATITELJA, opis plaćanja: JAMČEVINA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA.

 1. Iznosi koje su na ime jamčevine položili natjecatelji, vratit će se onim natjecateljima čije ponude ne budu prihvaćene u roku od 15 dana od dana okončanja postupka natječaja donošenjem odluke o odabiru najpovoljnije ponude dok će se natjecatelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija za iznos uplaćene jamčevine umanjiti iznos ukupne kupoprodajne cijene. U slučaju da odabrani natjecatelj ne pristupi potpisivanju ugovora o kupoprodaji u skladu s uvjetima iz ovog natječaja, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje te gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.
 2. Trošak ovjere potpisa prodavatelja kod javnog bilježnika, ovjere potpisa prodavatelja na izdanoj tabularnoj ispravi nakon isplate kupoprodajne cijene, uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama na temelju zaključenog ugovora o kupoprodaji i poreza na promet nekretnina u cijelosti terete kupca.
 3. Zemljište koje je predmet prodaje, prodaje se u svrhu stambene izgradnje..
 4. Pisane ponude zaprimljene su u roku ukoliko su zaprimljene najkasnije do 16.09.2020. godine do 08:00 sati neovisno o načinu dostave. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama.
 5. Otvaranje zaprimljenih ponuda provest će se dana 16.09.2020. godine s početkom u 08:00 sati u službenim prostorijama Općine Bizovac. Na otvaranju zaprimljenih ponuda pravo sudjelovanja imaju natjecatelji koji su predali zatvorene ponude.
 6. Najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene, o čemu odluku donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju zemljišta. Natječaj će se održati ako u postupku sudjeluje i samo jedan natjecatelj.
 7. Odabrani natjecatelj dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s Općinom Općine Bizovac  najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude u protivnom će se smatrati da je odustao od kupoprodaje nekretnine. Ukupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene kupac je dužan isplatiti prodavatelju u roku od 8 dana od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji nekretnine.
 8. U natječaju ne mogu sudjelovati natjecatelji koji imaju dospjelih, nepodmirenih obveza prema Općini Bizovac po bilo kojoj osnovi. 

 

  

III.  PONUDA

 

Pisane ponude natjecatelja podnose se u zatvorenim omotnicama, a moraju sadržavati:

 

 1. Zahtjev  u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja, adresa i OIB.
 2. Oznaku ( broj katastarske čestice )nekretnine za koju se podnosi ponuda.
 3. Iznos ukupne ponuđene kupoprodajne cijene, a koji ne može biti manji od početnog iznosa ukupne kupoprodajne cijene istaknute u tekstu natječaja.
 4. Dokaz o izvršenoj uplati iznosa jamčevine (fotokopija uplatnice , ili Internet – potvrda o izvršenoj transakciji) sukladno uvjetima iz natječaja i podatke o broju računa na koji se ima izvršiti povrat jamčevine u slučaju da ponuda natjecatelja ne bude odabrana kao najpovoljnija.
 5. Vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja.
 6. Potvrdu Općine Bizovac o nepostojanju duga prema Općini Bizovac..

 

  IV: NAČIN PODNOŠENJA PISANIH PONUDA

 

Pisane ponude za sudjelovanje u Natječaju za prodaju predmetnih nekretnina predaju se osobno u uredovno radno vrijeme pisarnice Općine Bizovac ili putem pošte u zatvorenim omotnicama, s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI, na adresu: Općina Bizovac, K. Tomislava 89. 31222 Bizovac.  

 

Prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete, nepotpune prijave i prijave zaprimljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Srećko Vuković

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 956 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

RASPORED FILMOVA

      LIPANJ

Web izlog

kreativnog

stvaralaštva

 

 

Galerije fotografija

Ledom okovana rijeka (Dubravko Maričić)

Valpovački dvorac u zimskoj noći

Bajkovita Istra   (Maja Kraljik)

Boje jeseni u Valpovu