Hajdete za mnom...

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu objavio je Misao dana za 3. nedjelju kroz godinu 24. siječnja 2021.

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

MISAO DANA ZA  3. nedjelju kroz godinu - B – 24.siječnja 2021.

3. NEDJELJA KROZ GODINU (B) – misna čitanja

Prvo čitanje – Jon 3, 1-5.10

Čitanje Knjige proroka Jone

Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put:
»Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik pred Bogom – tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.«
Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.
Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam – 25, 4bc-5ab.6-7bc.8-9

Pripjev: Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj!

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
n ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 

 

Drugo čitanje – 1 Kor 7, 29-31

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko! Odsada i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer – prolazi obličje ovoga svijeta.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje – Mk 1,14-20

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.

Riječ Gospodnja.

 

MISAO DANA

3.NEDJELJA KROZ GODINU – B -24.siječnja 2021.

Kao što nam je vrijeme od začeća do rođenja darovano da postignemo ljudski lik, tako nam je vrijeme od rođenja do smrti darovano da od svog života učinimo nešto veliko, da se razvijemo u ličnosti Bogu slične, bogolike. Jer prvi je i osnovni zadatak čovjeka da doista postane čovjek, da iz dana u dan raste u svojoj čovječnosti. Imajući u vidu to, dobro je sve ono što k tome cilju vodi, a zlo sve što nas od toga odvraća. Za tako veliki i nezaobilazni zadatak ljudski je vijek, vrijeme koje čovjeku stoji na raspolaganju doista kratko. O tome progovara u poslanici Korinćanima apostol Pavao. On je obuzet mišlju da je vrijeme kratko, a ljudi ga gube u tjelesnoj ljubavi, svakodnevnim radostima i žalostima, u stjecanju dobara i trošenju. No, nije li to najnormalniji i najnaravniji način upotrebe života? Ne pretjerava li Pavao kada traži da se oženjeni ponašaju kao da to nisu, da im bude svejedno uživaju li ili trpe, privređuju li ili gube? Netko bi mogao reći da se tu krije preziranje i omalovažavanje ovozemnih vrijednosti - radosti, ljubavi, prijateljstva, pothvata i uspjeha. Kao da to uopće nije važno. Pavao, svjestan kratkoće vremena kojim čovjek raspolaže, govori kratko, poslovično želeći istaknuti upravo suprotno. Svaka, naime, ljudska ljubav, i ona u tijelu muškarca i žene, mora biti veća od pukog traženja sebičnog užitka, otvorena prema neizmjernom i neizrecivom što se krije u voljenoj osobi. Inače je to kržljanje, a ne rast osobe i napredovanje u čovječnosti. Isto tako, svi darovi Božji koje čovjek u životu prima - materijalna dobra, sposobnosti i uspjeh, za njega su prilika da druge usrećuje i obdaruje. Pavao je poznavao Isusov stav prema svim tim vrijednostima pa zato ovdje ističe, ne prezir ili ravnodušnost nego duhovnu slobodu u odnosu na sve te vrijednosti. Ni ljubav ni brak, ni uspjeh na poslu, ni slava, ni zarada ne smiju čovjeka učiniti robom koji je svega toga gladan i žedan kao što ovisnik žudi za drogom. U tome je bitna razlika. Jer čovjek može živjeti ovisno ili darovano. Kao rob ili kao slobodan. Onaj tko robuje materijalnim stvarima, vodi se pravilom: Iskoristi sve, uživaj sve, bez razlike i pridržaja. Mijenjaj sve. I stanove, i kuće, i poslove i bračnog druga. Troši koliko možeš i koliko hoćeš. Takav je ovisnik o tome, taj se raščovječuje, biva manje čovjekom. A onaj tko na dar živi, onaj tko se daruje, tko usrećuje i prihvaća da bude usrećen, taj raste u čovječnosti, postaje sve više slika Božja.

Taj čovjekov životni zadatak ne može biti uspješan ako čovjek nije spreman stalno se korigirati, mijenjati svoje ustaljeno ponašanje, loše navike - jednom riječju: obratiti se. To je temeljna poruka današnjega evanđelja.

 

 

Zvonko Mrak, župnik

KOMENTAR: ŽUPA IVANJA REKA

Liturgijska čitanja treće nedjelje kroz godinu govore nam o obraćenju.

Da bismo postali Božji prijatelji i ušli u njegovo kraljevstvo, ne možemo se osloniti sami na sebe i računati samo na svoje ljudske sposobnosti, djela i zasluge, već je potrebno otvoreno priznati Bogu svoje nedostatke i tražiti od njega oproštenje. Bog neprestano zove čovjeka i to svakog čovjeka da se obrati k njemu da bi imao spasenje.

Prvo čitanje (Jon 3, 1-5.10)

Ovaj osjećaj hitne potrebe za obraćenjem vidi se u današnjem prvom čitanju iz Knjige proroka Jone. Prorok je hodao gradom i po Božjoj odredbi najavljivao propast za 40 dana, ako se svi ne obrate. Na prorokovo iznenađenje, Ninivljani povjeruju i u znak kajanja poste, oblače pokorničku odjeću. Bog vidi kako su se oni obratili ne samo u smislu odustajanja od prijašnje grešnosti nego i u smislu pristajanja uz Boga jedinoga kojega prorok naviješta. Sva sreća Ninivljana sastojala se u tome što su na vrijeme preko proroka Jone, prihvatili Božji poziv na obraćenje i tako su spasili od srdžbe Božje svoj život i sav grad. Sve to nam govori da jedini uvjet da bi postigli spasenje Božje jest taj da vjerujemo Bogu i da napustimo grijeh i zlo.

Primjer Ninivljana jest jedna opomena za sve nevjernike i jedan poziv svima nama da se obratimo i da krenemo kroz život onim putem koji će nas dovesti Bogu i Srcu njegove ljubavi, milosrđa i praštanja.

Drugo čitanje (1 Kor 7, 29-31)

Poziv na obraćenje, tj. da napustimo život grijeha i zla i da izaberemo put novoga života koji će nas dovesti k Bogu, upućuje nam također i sv. Pavao apostol u svojoj Prvoj poslanici Korinćanima. Sveti Pavao nas podsjeća na to da je naš život ovdje na zemlji prolazan i prema tome ne smijemo kasniti u našoj odluci za Boga. Ne postoji dakle nikakva vrijednost u životu, niti bogatstvo, niti imetak, niti posao, pa čak niti obitelj, koja bi se mogla i smjela staviti kao zastor, brana između Boga i čovjeka tako da spriječi naše obraćenje i potpuni pristanak uz Gospodina Boga.

Evanđelje (Mk 1, 14-20)

Poziv na hitno i potpuno obraćenje Gospodinu Bogu bez ikakva oklijevanja upućen je svim ljudima dobre volje koji žele postići spasenje od samoga našega Gospodina Isusa Krista prvim riječima njegova propovijedanja Evanđelja Božjega kad kaže: »Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!« (Mk 1,15)

Obratiti se znači baš promijeniti način života i mišljenja i gledati na svijet i na sve vrednote ovoga svijeta očima Božjim.

Vjerovati Evanđelju znači vjerovati Isusu Kristu i povjeriti se potpuno u njegove ruke jer samo od njega nam dolazi ljubav, život i spasenje. Vjerovati znači živjeti novim životom, životom djece Božje koji nam Isus nudi u svojem Evanđelju.

Stoga vjerovati Evanđelju znači zapravo vjerovati Sinu Božjemu koji je vječno Evanđelje Božje kojega mi kršćani moramo utisnuti u našu pamet, u našu dušu, u naše srce i u naš život i živjeti po njemu.

Današnje Evanđelje opisuje poziv prvih apostola Kristovih: Petra, Andrije, Jakova i Ivana, nudi nam živi i konkretni primjer pravoga, spremnoga i potpunoga odgovora na ponudu kraljevstva Božjega u osobi Isusa Krista. Isusov poziv: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« (Mk 1,17) zatiče iznenada ove njegove apostole kao ribe u vodi, ali oni se nisu dali smesti već su odmah napustili sve i pošli su za njim.

Ovi ljudi su znali odmah prekinuti sa prošlošću: posao, obitelj i sve ostalo postaje sporedno; ono što vrijedi jest slijediti Isusa Krista i postati ribarima ljudi da bi bili dionici kraljevstva Božjega koje je već među ljudima. To su pravi heroji kršćanstva koji kao živi primjer govore svima nama kako se prihvaća kraljevstvo Božje vjerujući Isusu Kristu i živeći po njegovu Evanđelju.