250.000 kuna za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Mjesnih odbora Grada Valpova u 2021. godini

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Gradonačelnik Grada Valpova Matko Šutalo, raspisao je Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Valpova u 2021. godini.

Cilj ovoga natječaja je osiguranja transparentnosti dodjele financijskih sredstava i omogućavanja dobivanja što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabira najkvalitetnijih programa ili projekata udruga.

Pozivaju se sve udruge na području mjesnih odbora Grada Valpova da prijave svoje programe i projekte koji su usmjereni na organiziranje izvanrednih aktivnosti u toku godine, za nabavku opreme za rad udruge, za organiziranje obilježavanja tradicionalnih smotri, obljetnica, izdavanja monografija i sl., kao i za realizaciju društveno korisnih projekata.

Ukupna raspoloživa sredstva za financiranje programa i projekata udruga po ovom Javnom natječaju iznose 249.350,00 kn te se raspoređuju na sljedeći način:

VIJEĆE MJESNOG ODBORA

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

RASPON SREDSTAVA NAMIJENJENIH

ZA FINANCIRANJE POJEDINOG

PROGRAMA ILI PROJEKTA

VMO Valpovo

113.000,00 kn

Od 1.000,00 kn do 30.000,00 kn

VMO Ladimirevci

49.850,00 kn

Od 1.000,00 kn do 20.000,00 kn

VMO Nard

20.000,00 kn

Od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn

VMO Šag

18.000,00 kn

VMO Ivanovci

18.500,00 kn

VMO Marjančaci

10.000,00 kn

VMO Zelčin

10.000,00 kn

VMO Harkanovci

10.000,00 kn

UKUPNO

249.350,00 kn

/

 Prijavu programa ili projekata na Javni natječaj mogu podnijeti udruge koje ispunjavaju određene uvjete, a Udruga može na Javni natječaj prijaviti najviše jedan projekt ili program i to za raspoloživa sredstva onog mjesnog odbora gdje ima registrirano sjedište.

Rok za podnošenje prijava prijedloga programa ili projekata na ovaj Javni natječaj je 25. kolovoza 2021. godine.