Obnova ceste i gradnja prateće infrastrukture kroz općinu Bizovac dobro napreduje

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Projekt rekonstrukcije državne ceste oznake DC2, između naselja Normanci i državne ceste oznake DC34 na dionici 010, u duljini od 17,53 km je u neprekidnom tijeku od srpnja 2020. godine.

Radovi se izvode u naseljima Normanci, Topoline, Cret Bizovački, Bizovac i Samatovci. Izvođači radova (Osijek-Koteks d.d., Gravia d.o.o. i Tehno-Elektro d.o.o.) prosječno imaju cca 40 ljudi uz prisutnu mehanizaciju (bageri točkaši, bageri gusjeničari, kombinirka), a i znatno više u dane kada se izvode asfaltni slojevi.

U ovom trenutku izvršeno je 83% od ukupno ugovorenih radova. Radovi napreduju brže od planirane dinamike s čime smo kao investitor iznimno zadovoljni. Izvedeni su svi zemljani radovi na kompletnoj trasi ceste te se do kraja ove godine očekuje završetak svih radova na kolničkoj konstrukciji što podrazumijeva ugradnju završnog SMA habajućeg sloja asfalta na preostalih cca 8 kilometara. Osim toga, plan je u ovoj godini završiti pješačko-biciklističke staze na dionici kroz naselje Samatovci i dalje prema Osijeku te sva autobusna stajališta. Također se planira označiti horizontalnu signalizaciju na novom asfaltu  i postaviti vertikalnu signalizaciju od Sunčane ulice (skretanje za toplice) do kraja trase.
Dinamika radova ovisi i o vremenskim uvjetima, a nadamo se da će nas vrijeme još poslužiti. U slijedećoj godini planiran je nastavak radova na izgradnji pješačkih staza, kolnih ulaza te otvorenih kanala u naseljima Cret, Normanci i dijelu Bizovca kao i završno uređenje svih površina, a čime bi se završili svi radovi na predmetnom projektu.

Iskoristili bismo ovu priliku da zahvalimo građanima i korisnicima ove državne ceste na razumijevanju i strpljenju, poručili su u priopćenju iz Hrvatskih cesta. "Prethodnih nekoliko mjeseci s  velikim  zadovoljstvom svi zajedno promatramo opsežne radove koji se izvode u sklopu mega projekta rekonstrukcije državne ceste D2 kroz naselja Bizovac, Cret Bizovački i Samatovce i uz nju izgradnju pješačkih i biciklističkih staza te prateće cestovne infrastrukture. Zahvaljujući  investitoru Hrvatskim cestama i  vrijednim izvođačima radova s kojima izvrsno surađujemo novoobnovljena moderna prometnica u budućem vremenu uveliko će doprinijeti ljepšem izgledu svakog naša tri naselja te će se ujedno poboljšati prometna povezanost, prohodnost i sigurnost svih sudionika u prometu. Kada se u potpunosti završe svi poslovi na cestovnom pravcu i izgradi odvodni sustav stvoriti će se pretpostavke za boljim životnim standarom naših stanovnika i svekolikim gospodarskim razvojem," stajališta je Srećko Vuković, načelnik Općine Bizovac. 
Inače, Predmetna dionica prolazi kroz naselja Normanci, Topoline, Cret, Bizovac i Samatovci. Oko 60% trase se nalazi u naseljima.   
Ukupna duljina zahvata prema glavnom projektu iznosi 17,5 kilometara. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 92,98 mil. kuna (bez PDV-a). Rok izvođenja radova je 24 mjeseca odnosno ljeto 2022. godine. Radovima će između ostalog biti obuhvaćeno: kompletno nova kolnička konstrukcija ceste s 2 nova sloja asfalta, Projektirana oborinska kanalizacija na prolazu kroz III. Zonu zaštite vodocrpilišta uz radove na rekonstrukciji oborinske kanalizacije u središtu Bizovca, te uređenje kanala duž ceste. Projektirano je 14 kilometara novih biciklističkih staza uz rekonstrukciju i dogradnju 9 km pješačkih staza, rekonstrukcija kolnih ulaza duž trase (oko 600 kolnih ulaza) te nova elektronička komunikacijska infrastruktura duž ceste. Ide i nova rasvjeta na raskrižjima s razvrstanim cestama, Novi semafori na raskrižju u Bizovcu  kod skretanja za Bizovačke toplice, te rekonstrukcija semafora na raskrižju s Ulicom Braće Radić kao i uređenje svih 7 parova autobusnih stajališta duž trase uz postavljanje novih nadstrešnica i dodatni trakovi za lijevo skretanje na 5 raskrižja.