Prva pričest u Valpovu

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije objavio je župne oglase i misao za 5.vazmenu nedjelju, 15. svibnja  2022.

 

 ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

ŽUPNI OGLASI

15.svibnja 2022.

5.vazmena nedjelja – C –

 

Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do i 11:00 i od 17:00 do 18:00.

OTVORENA CRKVA je od 9:00 do 12:00 i 17:00 do 19:00.

Mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00.

Marijina legija ima sastanak svakog utorka u 17:00.

Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu, uz misu u 18:30 (10.) se nastavlja...

Svibanjske pobožnosti su od  1. do 31. svibnja pola sata prije mise.

 

Prva pričest u Valpovu je danas u 11:00. Okupljanje prvopričesnika u  10:30  u župnom dvorištu.

Ostale mise su u 8:00, u 9:30 i 18:30.

Susret hrvatskih katoličkih obitelji je u Ludbregu 21. i 22. svibnja 2022. Pozivamo bračne parove i obitelji da idu na taj susret, a prijevoz je vlastiti. Prijave su još danas.

Dekanatski formativni sastanak Župnih pastoralnih vijeća, izabranih ove godine,  je u Valpovu u ponedjeljak, 16. svibnja u 19:45.

Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne imaju molitvu i mjesečni susret u četvrtak poslije mise u crkvi.

Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret u nedjelju poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj misi.

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

SLUŽBA RIJEČI za 5. vazmenu nedjelju   - C –

15.svibnja 2022.

 

Prvo čitanje:

Dj 14, 21b-27

Pripovjediše Crkvi što sve Bog učini po njima.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.

Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.

Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 145, 8-13b

Pripjev:

Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, Bože, kralju moj!

 

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

 

Drugo čitanje:

Otk 21, 1-5a

Otrt će im Bog svaku suzu s očiju.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«

Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 13, 31-33a.34-35

Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«

Riječ Gospodnja.

 

 5.vazmena nedjelja 15. svibnja 2022.


Uskrsnuće Isusovo je novo stvaranje, novi početak: Novo nebo i nova zemlja...

Znak te novine svijeta ustanovljenog, uspostavljenog stvorenog na temelju uskrsnuća je ljubav.

Isus kaže: Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio.

Mjera ljubavi kršćana jednih prema drugima je Božja ljubav prema čovjeku, svakom čovjeku i cijelom čovječanstvu.

Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenca da spasi svijet. Žrtvovao je svoga Sina da čovjek ima spasenje, izbavljenje iz smrti, zla i grijeha.

Isus je ljubio svoje učenike i sve ljude sve do kraja: i sebe predao za nas.

Bog nije pitao koliko mi njega ljubimo, nego je umro za nas. (Svaki grijeh znak je naše ne-ljubavi prema Bogu)

Snaga ljubavi koja povezuje Isusove učenike i privlači druge u njihovo zajedništvo je bila prva Crkva opisana u Djelima apostolskim: govorili su: Gledaj kao se ljube. Ta privlačnost njihove ljubavi mamila je sve ljude u njihovo zajedništvo tamo gdje su prilazili I tamo gdje su bili.

Naša vjera i naše shvaćanje kršćanstva je sumorno. To pokazujemo po tome kako shvaćamo i kako živimo Isusovu zapovijed ljubavi.

Mjera naše ljubavi nije Isusova: ljubio je do kraja, do polaganja života za braću.

Mi ljubimo jedni druge prema mjeri apotekarske vage: koliko ti meni, toliko ja tebi. Ako sam ja dao više, a ti mi nisi uzvratio istom mjerom: gotovo je s ljubavlju.

Dok ne shvatimo bit naše vjere i onoga što nas povezuje i tko nas povezuje moramo priznati pred sobom i moliti pred Bogom: Smiluj nam se Bože i oprosti nam naše grijehe.

Vjerujemo u snagu iste milosti spasenja da može u nama probuditi dar Božje ljubavi koja nas povezuje i čini istinskim kršćanima. Duh Sveti koji u nama djeluje neka izlije dar svoje ljubavi na nas.