Kome je mnogo dano, od njega će se mnogo i iskati

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije objavio je župne oglase i misao za  19. nedjelju kroz godinu, 7. kolovoza  2022.

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

ŽUPNI OGLASI

7.kolovoza 2022.

19.NEDJELJA KROZ GODINU – C –

 
 • Do kraja kolovoza župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00.
 • Do kraja kolovoza OTVORENA CRKVA je od 9:00 do 12:00.
 • Do kraja kolovoza mise radnim danom su u 8:00.
 • Marijina legija ima sastanak svakog utorka u 17:00.
 • Devetnica za Veliku Gospu je svaki dan kod kapelice Gospe Lurdske kod groblja u 19:30.
 • Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković s litanijama, molitvom i čašćenjem relikvija je u utorak.
 • Na Veliku Gospu misa u župnoj crkvi je u 9:30. Misa kod kapelice Lurdske Gospe u 18:30. Misa na crkveni god na Veliku Gospu u Gorici je u 11:00.
 • Odlukom nadbiskupa Đure Hranića vlč. Luka Ćosić razriješen je službe župnog vikara u župi Bezgrešnog Začeća BDM u Valpovu danom 23. kolovoza 2022. Vlč. Luki zahvaljujemo na trogodišnjoj službi župnog vikara i molimo blagoslov Božji na svećeničkom putu.
 • Odlukom nadbiskupa Đure Hranića vlč. Mihael Mađarević razriješen je službe pastoralnog suradnika u župi Bezgrešnog Začeća BDM u Valpovu danom 23. kolovoza 2022. Vlč. Mihaelu zahvaljujemo na ovogodišnjoj službi u župi i molimo blagoslov Božji na svećeničkom putu.
 • Isto tako odlukom nadbiskupa Đure Hranića: vlč. Krešimir Iljazović, danom 24. kolovoza 2022. imenovan je župnim vikarom Župe Bezgrešnog Začeća BDM u Valpovu.
 • Odlukom provincijalne poglavarice Družbe Kćeri milosrđa č. s. Mirjam Gadže služba u župi završava č. s. Danijeli Škoro i č. s. Kristini Glasnović. Zahvaljujemo č. s. Danijeli na devetogodišnjoj svesrdnoj i sveobuhvatnoj službi u župi i molimo Božji blagoslov u redovničkom životu.
 • Odlukom provincijalne poglavarice Družbe Kćeri milosrđa č. s. Mirjam Gadže na službu u župu Valpovo dolazi č.s. Juliana Beretić kao orguljašica i vjeroučiteljica u osnovnoj školi i č.s. Zrinka Vuković kao sakristanka i vjeroučiteljica u srednjoj školi. Sestrama želimo dobrodošlicu.
 • Darove zahvale dajte osobno ili donesite u župni ured s napomenom za koga je vaš dar, za vlč. Luku, vlč. Mihaela ili č. s. Danijelu!
 • Susret hrvatske katoličke mladeži bit će u Bjelovaru, 17. rujna 2022. Kotizacija je 40 kn plus prijevoz autobusom oko 100 kn. Prijave su do 8. kolovoza.

 


 


 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

SLUŽBA RIJEČI

 19.NEDJELJA KROZ GODINU – C - 7. kolovoza 2022.

 

Prvo čitanje:

Mudr 18, 6-9

Čime si kaznio naše protivnike, time si proslavio nas pozvavši nas k sebi.

Čitanje Knjige Mudrosti

Noć oslobođenja bijaše unaprijed najavljena ocima našim da bi jasno znali kakvim su prisegama povjerovali, i da budu dobre volje. Tako je tvoj narod očekivao spas pravednika i propast neprijatelja. Jer čime si kaznio naše protivnike, time si proslavio nas, pozvavši nas k sebi. Tada su pobožna djeca pravednikâ žrtve tajno prinijela i složno postavila zakon božanstven da sveti tvoji jednako snose i dobra i pogibelji. I tad su zapjevali svete pjesme otaca.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 33, 1.12.18-20.22

Pripjev:

Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu!

 

Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,
narodu koji on odabra sebi za baštinu!

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama
kao što se u tebe uzdamo!

 

Drugo čitanje:

Heb 11, 1-2.8-19

Iščekivaše onaj utemeljeni grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. Zbog nje stari primiše svjedočanstvo.

Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide. Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja, jer iščekivaše onaj utemeljeni grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.

Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.

U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanjâ, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže. Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju. Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.

Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! – uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Lk 12, 32-48

I vi budite pripravni!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.

»Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!

A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«

Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

No rekne li taj sluga u srcu: 'Okasnit će gospodar moj' pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.

I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.«

Riječ Gospodnja.

 19.NEDJELJA KROZ GODINU – C - 7. kolovoza 2022.

 

Božji narod je hodočasnički narod. Hodočastimo ovom zemljom i svijetom prema vječnoj domovini i baštini u Isusu Kristu.

 

Starozavjetni narod rado se sjeća izlaska iz Egipatskog ropstva kojega naziva jednostavno Ona noć. To je bio početak hoda prema obećanoj zemlji i početak ostvarenja obećanja Božjih.

Novozavjetni narod Božji u koji ulaze svi narodi svijeta na temelju Isusove žrtve i spasenja ide u susret Kristu i Krist ide u susret narodu.

 

I svaki pojedinac je hodočasnik. I svaki je dobio ovozemaljski život kao prigodu i šansu da iskoristi ovaj život za hod prema Bogu.

Grčki izraz u teologiji za to je kairos, što znači: spasenjsko vrijeme, posljednja ponuda milosti Božje, prilika, prigoda, mogućnost ostvarenja planova Božjih, volje Božje, darova Duha svetoga - karizmi, božanskih kreposti: vjere, ufanja i ljubavi.

Darovi Duha Svetoga - karizme i božanske kreposti - vjera, ufanje i ljubav određuju čovjeka kao vjernika i kao hodočasnika prema vječnom spasenju.

 

Odgovor na pitanje da li ćemo iskoristiti tu prigodu, taj kairos daje Isus u primjerima slugu gospodara koji im povjerava svoju službu.

Sluga kaže: okasnit će moj gospodar  i mogu raditi što hoću, a gospodar dolazi iznenada i daje ga rasjeći.

Ili pak: sluga ostaje vjeran gospodaru i čeka vjerno gospodarev povratak. Gospodar ga sam posjeda za stol i poslužuje.

Taj postupak podsjeća nas na Gozbu Gospodnju i na vječnu Gozbu u nebu gdje sam Isus poslužuje i daje svoje Tijelo i svoju Krv za hranu.

 

Kako ćemo mi iskoristiti ispuniti svoj vjernički život pitanje je na koje svatko treba dati odgovor i to gledajući u Krista koji ide u susret svakom čovjeku da mu pruži ruku spasa, koji propovijeda o Ocu nebeskom kao milosrdnom Ocu.

Hodočastimo, idemo u susret Bogu, ali s odgovornošću za ono što nam je Bog darovao i povjerio: Kome je mnogo dano, od njega će se mnogo i iskati.

Na nama je da to ispunimo kao vjerni sluge.