MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Izvor života

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije objavio je župne oglase i misao za 3. korizmenu nedjelju, 12. ožujka 2023. godine.

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

ŽUPNI OGLASI

12.ožujka 2023.

3.korizmena nedjelja – A –  

 

 • Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do18:00.
 • Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do18:00.
 • OTVORENA CRKVA je od 9:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.
 • Mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00.
 • Marijina legija ima sastanak svakog utorka u 17:00.
 • Zbor mladih ima probu nedjeljom u 17:15.
 • Župna kateheza za 3. razred/prvopričesnike je utorkom.
 • Župna kateheza za 2. razred srednje škole/krizmanike je utorkom.
 • Župna kateheza za 2. razred OŠ je srijedom.
 • Župna kateheza za 1. razred srednje škole TEEN STAR je srijedom.
 • Križni put je srijedom i petkom u 18:00 i nedjeljom na groblju u 15:00.
 • Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu počinje ovoga tjedna uz misu u 18:30 (1.)
 • Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise.
 • Liturgijska/Biblijska zajednica ima sastanak u petak u 19:00.
 • Uskrsna ispovijed bolesnika u Nardu i Šagu od 9:00 je 13. ožujka 2023. ponedjeljak.
 • Uskrsna ispovijed bolesnika u Vinogradcima od 9:00, Bocanjevcima i Gorici od 10:00 je 14. ožujka 2023. utorak.
 • Uskrsna ispovijed bolesnika u crkvi u Valpovu je 20. ožujka (ponedjeljak), od 10:00 s misom u 11:00. Poslije mise je podjela bolesničkog pomazanja za one koji imaju uvjeta.
 • Uskrsna ispovijed bolesnika po kućama u Valpovu je 24. ožujka 2023. (petak) od 9:00. Prijave su u župnom uredu.
 • Uskrsna ispovijed za sve župljane u Valpovu je ožujka (petak) od 10:30 do 12:00 i od 16:00 do 18:30, a za mlade u Valpovu 3. travnja od 19:00 do 20:00 (ponedjeljak).
 • Dekanatsko hodočašće u nacionalno svetište sv. Josipa, zaručnika BDM u Karlovac je u subotu, 18. ožujka 2023. Polazak je u 4:30 s autobusnog kolodvora. Cijena putovanja je 25 eura. Prehrana je vlastita. Prijavljeni moraju potvrditi prijavu uplatom u župnom uredu do 13. ožujka.
 • Biblijski duhovni susret u korizmi za Valpovački dekanat pod nazivom: Upoznati snagu Isusa Krista. Susret je 20. ožujka (ponedjeljak) u 19:15 u župnoj crkvi u Valpovu. Voditelj je vlč. dr. sc. Ivan Benaković, prof.
 • Nadbiskupijski križni put za mlade je 25. ožujka 2023. od Strošinaca preko Soljana, Drenovaca i Đurića do Šumanovaca. Cijena prijevoza je 5 eura. Prijave su kod č. s. Zrinke. Polazak je u 7:00.
 • Mise vezane uz datum za drugo polugodište 2023. upisuju se u župnom uredu.
 • Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BIH počinje danas i traje do nedjelje. Milostinja sljedeće nedjelje je na tu nakanu.
 • Ljetovanje ministranata u Zatonu kod Zadra, u organizaciji Nadbiskupije, bit će od 27. lipnja do 4. srpnja 2023. Vođa puta i ljetovanja je vlč. Luka Ćosić. Cijena ljetovanja je 150 eura, uključujući i prijevoz tamo i natrag. Prijave su još sutra župniku.

 

 


 

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

SLUŽBA RIJEČI

 

3. korizmena nedjelja – A – 12. ožujka 2023.

 

Prvo čitanje:

Izl 17, 3-7

Daj nam vode da pijemo!

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Narod je žeđao za vodom pa je mrmljao protiv Mojsija i govorio: »Zašto si nas iz Egipta izveo? Zar da žeđom pomoriš nas, našu djecu i našu stoku?« Mojsije nato zazva Gospodina: »Što ću s ovim narodom? Još malo pa će me kamenovati.« Gospodin odgovori Mojsiju: »Istupi pred narod! Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina; uzmi u ruku štap kojim si udario Rijeku i pođi. A ja ću stajati pred tobom ondje, na pećini na Horebu. Udari po pećini: iz nje će poteći voda pa neka se narod napije.« Mojsije učini tako naočigled izraelskih starješina. Mjesto prozovu Masa i Meriba zbog toga što su se Izraelci prepirali i kušali Gospodina govoreći: »Je li Gospodin među nama ili nije?«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 95, 1-2.6-9

Pripjev:

O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«

 

Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove,
ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

 

Drugo čitanje:

Rim 5, 1-2.5-8 

Ljubav je razlivena u nama po Duhu koji nam je dan.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 4, 5-42 

Izvor vode koja struji u život vječni.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura.

Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: "Daj mi piti!" Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka: "Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?"

Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: "Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: 'Daj mi piti', ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive." Odvrati mu žena: "Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?"

Odgovori joj Isus: "Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji

u život vječni." Kaže mu žena: "Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati." Nato joj on reče: "Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo." Odgovori mu žena: "Nemam muža." Kaže joj Isus: "Dobro si rekla: 'Nemam muža!' Pet si doista muževa imala,

a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla." Kaže mu žena: "Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati." A Isus joj reče: "Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas - sada je! - kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu

u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju." Kaže mu žena: "Znam da ima doći Mesija zvani Krist - Pomazanik.

Kad on dođe, objavit će nam sve." Kaže joj Isus: "Ja sam, ja koji s tobom govorim!" Uto dođu njegovi učenici pa se začude što razgovara sa ženom. Nitko ga ipak ne zapita: "Što tražiš?" ili: "Što razgovaraš s njom?" Žena ostavi svoj krčag pa ode u grad i reče ljudima: "Dođite da vidite čovjeka

koji mi je kazao sve što sam počinila. Da to nije Krist?" Oni iziđu iz grada te se upute k njemu. Učenici ga dotle nudili: "Učitelju, jedi!" A on im reče: "Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete."

Učenici se nato zapitkivahu: "Da mu nije tko donio jesti?" Kaže im Isus: "Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo. Ne govorite li vi: 'Još četiri mjeseca i evo žetve?'

Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja: već se bjelasaju za žetvu. Žetelac već prima plaću, sabire plod za vječni život da se sijač i žetelac zajedno raduju. Tu se obistinjuje izreka: 'Jedan sije, drugi žanje.' Ja vas poslah žeti ono oko čega se niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov." Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila: "Kazao mi je sve što sam počinila." Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi pa govorahu ženi: "Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta."

Riječ Gospodnja.

 

 

3. korizmena nedjelja – A – 12. ožujka 2023.

 

Susret Isusa i Samarijanke na zdencu, kao i prispodoba o milosrdnom Samarijancu su znakovite u Isusovom životu. Nešto posebno je htio reći ovim susretom koji sigurno nije bio slučajan, kao i prispodobom o milosrdnom Samarijancu.

Ovdje treba dodati objašnjenje iz povijesti Izraela I Samarije.

Rascjep Izraelskog kraljevstva je bio u 10 st. pr. Kr. poslije smrti kralja Salomona, za vrijeme njegovih sinova Jeroboama i Roboama koji dijele Izrael na Južno kraljevstvo ili Judeju i sjeverno kraljevstvo ili Samariju.

Samarija je bio glavni grad sjevernog izraelskog kraljevstva, za razliku od južnog, Judejskog kraljevstva kojemu je bio glavni grad Jeruzalem.

Judejci su ostali vjerni Mojsijevu zakonu, a Samarijanci su svoju vjeru pomiješali s poganskim kultovima. Zato Židovi ne daju Samarijancima za pravo u njihovoj vjeri koju smatraju krivovjerjem. A njihove razlike u vjeri su se pretvorile često u otvoreno neprijateljstvo. U najmanju ruku nisu se trpili ni podnosili, ni rado susretali.

Zato je susret Isusa i Samarijanke na zdencu Jakovljevu izazov.

Žena Samarijanka odlazi na zdenac na koji je tisuće puta dolazila zahvaliti vode. Običan dan i običan posao.

Stranac  i to Židov, Isus, moli je: “Daj mi piti!” Moli  ženu Samarijanku, strankinju, ženu slobodnih nazora ( ima već šestog muža) i na osami. Žena je sva zbunjena: Kako on, Židov od nje Samarijanke, on muškarac od nje žene, traži piti?  Što on hoće zapravo?

Isus ide dalje i kaže: Kad bi ti znala tko je onaj koji ti kaže: Daj mi piti!.. ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive.

Bilo je podne, šesta ura, pa žena misli: Što je ovom čovjeku, možda mu je sunce udarilo u glavu. Ta nema ni vrča ni užeta, a zdenac je dubok.. Odakle ti voda živa?

Isus ide dalje i kaže: Tko pije ove vode, opet ožedni, a tko bude pio vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti nikada, ta voda će postati u njemu izvor koji struji u život vječni.

Žena, jasno ne razumije o kakvoj vodi Isus govori, nego čuje jedino da neće više žeđati.  Zato traži: Daj mi te vode, da ne moram više dolaziti ovamo zahvaćati vode!

Tu Isus mijenja govor i otkriva joj istinu o njoj samoj.  Vidi žena da ima posla s prorokom.

Zato pita: Židovi se klanjaju u Hramu, a oni na brdu koje je za njih sveto jer je na njemu boravio praotac Jakov. Na tom brdu je bio i hram, ali koji je bio razoren oko 130 godina prije ovog susreta Isusa I Samarijanke. Koje je mjesto pravo? pita žena.

Dolazi vrijeme, sada je kada će se istinski klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini.

Žena kaže: Mesija će nam to objaviti.

Isus kaže: Ja sam, ja koji s tobom govori! Žena kao da toga nije čula ili razumjela, a upravo u taj čas prekidaju razgovor apostoli koji su se čudili tom susretu i razgovoru Isusa sa Samarijankom.

Žena odlazi u grad po druge, zaboravlja svoju vodu i javlja: Dođite vidjeti čovjeka koji mi je otkrio sve o mom životu. Da nije možda Krist? Mesija?

A Samarijanci nakon susreta s Isusom i sami kažu: Sad ne vjerujemo što nam ti kazuješ, nego i sami znamo: da on je Spasitelj!

Pitanje je: Zašto se Isus kao Mesija otkriva Samarijancima, a ne Židovima?

I kako to da baš Samarijanci povjeruju u njega, a Židovi ga odbacuju?

To je pitanje i nama. Mi vjerujemo u Krista, u Mesiju. Mi pijemo od vode života i jedemo od kruha života. Je li vjera u nama izvor  života vječnoga?

Pozivamo se na to da smo kršćani, vjernici, katolici. Osjećamo li mi žeđ za živom vodom? Za Isusom Kristom? Ili imamo neke druge izvore, izvore drugačije vode i drugačijih vrijednosti?

Ovo što smo kršćani, je li to tek usput, plašt koji sve prekriva i sakriva?

Može se dogoditi da voda živa u nama ne donese ploda, jer joj nismo dopustili da bude izvor, nego smo je pretvorili u močvaru.

Učenici se sablažnjavaju što Isus razgovara sa Samarijankom, a baš je Samarijanka povjerovala zajedno sa Samarijancima, za razliku od Židova.

Isusova poruka je upućena svima. Ali svi je ne primaju. Ako je i primaju, ali ne donosi roda, kao ono zrno posijano u trnje ili na kamen. Život se guši i suši.

Treba biti plodna njiva koja daje da zrno urodi stostruko.

Samarijanka je dopustila da Isusova riječ u njoj zaista postane izvor vode žive.

Tako i u nama živa voda treba donijeti život.

Živjeti s Isusom i biti i sam izvor vode žive ne znači lebdjeti iznad zemlje i iznad stvarnosti.

A od brige svakodnevnoga života ne smijemo zaboraviti da imamo izvor života.

Živa voda nas nosi da idemo da kraja, k cilju, ali i da svakodnevicu oživimo živom vodom.

Pokušajmo osjetiti gdje je u nama, u susretu s Isusom izvor žive vode. 

 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 506 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

KINO PROGRAM

OŽUJAK 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerije fotografija

Ledom okovana rijeka (Dubravko Maričić)

Valpovački dvorac u zimskoj noći

Bajkovita Istra   (Maja Kraljik)

Boje jeseni u Valpovu