MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Otvorimo svoje srce Bogu

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije objavio je župne oglase i misao za 4. korizmenu nedjelju, 19. ožujka 2023. godine.

 

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

ŽUPNI OGLASI

19.ožujka 2023.

4.korizmena nedjelja – A –  sv. Josip

 

 • Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do18:00.
 • OTVORENA CRKVA je od 9:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.
 • Mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00.
 • Marijina legija ima sastanak svakog utorka u 17:00.
 • Zbor mladih ima probu nedjeljom u 17:15.
 • Župna kateheza za 3. razred/prvopričesnike je utorkom.
 • Župna kateheza za 2. razred srednje škole/krizmanike je utorkom.
 • Župna kateheza za 2. razred OŠ je srijedom.
 • Župna kateheza za 1. razred srednje škole TEEN STAR je srijedom.
 • Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu uz misu u 18:30 (2.)
 • Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BIH je do danas. Milostinja današnje nedjelje je na tu nakanu.
 • Josip. Zaručnik BDM liturgijski se slavi sutra, 20. ožujka. Misa je u 18:30.
 • Križni put je srijedom i petkom u 18:00 i nedjeljom na groblju u 15:00.
 • Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret u četvrtak poslije svete mise.
 • Uskrsna ispovijed bolesnika u crkvi u Valpovu je u ponedjeljak, 20. ožujka od 10:00 s misom u 11:00. Poslije mise je podjela bolesničkog pomazanja za one koji imaju uvjeta.
 • Uskrsna ispovijed bolesnika po kućama u Valpovu je u petak, 24. ožujka 2023. (petak) od 9:00. Prijave su u župnom uredu.
 • Uskrsna ispovijed za sve župljane u Valpovu je u petak, ožujka od 10:30 do 12:00 i od 16:00 do 18:30, a za mlade u Valpovu 5. travnja od 19:00 do 20:00 (srijeda).
 • Dekanatsko hodočašće u nacionalno svetište sv. Josipa, zaručnika BDM u Karlovac u subotu, 18. ožujka 2023. išlo je oko 200 vjernika u 4 busa. Dva iz Valpova ( Valpovo - 63, Ladimirevci -15, i Koška – 22) Iz Bizavca jedan bus, Bizovac – 40 i Brođanci 10, i iz Belišća jedan bus – 40, Petrijevci 4. )
 • Biblijski duhovni susret u korizmi za Valpovački dekanat pod nazivom: „Upoznati snagu Isusa Krista“ je u ponedjeljak, 20. ožujka u 19:15 u župnoj crkvi u Valpovu. Voditelj je vlč. dr. sc. Ivan Benaković, prof.
 • Nadbiskupijski križni put za mlade je u subotu, 25. ožujka 2023. od Strošinaca preko Soljana, Drenovaca i Đurića do Šumanovaca. Cijena prijevoza je 5 eura. Prijave su kod č. s. Zrinke. Polazak je u 7:00 s autobusnog kolodvora u Valpovu.
 • Blagovijest je u subotu, 25. ožujka, misa u 8:00.
 • Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret u nedjelju poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj misi.
 • Projekcija filma Pasija bit će u nedjelju, 26. ožujka u 19:30 u memorijalnom centru M.P. Katančić, ovdje u župnom dvoru.

 

 

 

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

SLUŽBA RIJEČI

 

4. korizmena nedjelja – A – 19. ožujka 2023.

 

Prvo čitanje:

1Sam 16, 1b.6-7.10-13a 

David pomazan za kralja nad Izraelom.

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane: Reče Gospodin Samuelu: »Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.« Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, reče u sebi: »Jamačno, evo pred Gospodinom stoji njegov pomazanik!« Ali Gospodin reče Samuelu: »Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu.« Tako Jišaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Jišaju: »Gospodin nije izabrao nijednoga od ovih.« Potom zapita Jišaja: »Jesu li to svi tvoji sinovi?« A on odgovori: »Ostao je još najmlađi, on je na paši, za stadom.« Tada Samuel reče Jišaju: »Pošalji po njega jer nećemo sjedati za stol dok on ne dođe.« Jišaj posla po njega: bijaše on rumen, lijepih očiju i krasna stasa. I Gospodin reče Samuelu: »Ustani, pomaži ga: taj je!« Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće; i duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 23, 1- 6

Pripjev:

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

 

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratiti će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

 

Drugo čitanje:

Ef 5, 8-14 

Ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite – plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. Zato veli: »Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 9, 1-41 

Ode, umije se pa se vrati gledajući.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: »Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?« Odgovori Isus: »Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla.

Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.« To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« - što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?« Jedni su govorili: »On je.« Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam tvrdio: »Da, ja sam!« Nato ga upitaše: »Kako su ti se otvorile oči?« On odgovori: »Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: 'Idi u Siloam i operi se.' Odoh dakle, oprah se i progledah.« Rekoše mu: »Gdje je on?« Odgovori: »Ne znam.« Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal na oči i ja se oprah - i evo vidim.« Nato neki između farizeja rekoše: »Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.» Drugi su pak govorili: »A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?« I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: »A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!« On odgovori: »Prorok je!« Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: »Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?« Njegovi roditelji odvrate: »Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!« Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: »Punoljetan je, njega pitajte!« Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: »Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!« Nato im on odgovori: »Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.« Rekoše mu opet: »Što ti učini? Kako ti otvori oči?« Odgovori im: »Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?« Nato ga oni izgrdiše i rekoše: »Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.« Odgovori im čovjek: »Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa«. Odgovore mu: »Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?« i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: »Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!« Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: »Zar smo i mi slijepi?« Isus im odgovori: »Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: 'Vidimo' pa grijeh vaš ostaje.«

Riječ Gospodnja

 

 

4. korizmena nedjelja – A – 19. ožujka 2023.

 

Svijet i život promatramo svojim očima i često ne vidimo smisao nekim događajima u svijetu i u našem životu.

Učini nam se kao Božja kazna za naše grijehe ili grijehe svijeta, kako pitaju učenici Isusa: Zašto je ovaj slijep?

Svijet i život možemo gledati i Božjim očima, ako otvorimo svoje srce Bogu.

Ako vjerujemo da svoje gledanje, svoj vid i najvažnije svoju vjeru imamo zahvaliti Isusu Kristu, onda imamo svjetlo Božje u svome srcu. Ako netko vjeruje da vidi i vjeruje sam po sebi, svojom zaslugom, onda ostaje slijep za Božje svjetlo i za Božji svijet.

Jedan bezimeni slijepac dolazi pred Isusa i Isus ga ozdravlja i on progleda.

Isus mu stavlja na oči kal, glib, zemlju, prah zemaljski.

To je onaj prah zemaljski iz kojega je Bog stvarao svijet i čovjeka.

Isus je isto tako stvoritelj, stvara svjetlo, daje svjetlo da slijepac progleda. Ovaj slijepac nije samo progledao i ugledao svijet oko sebe i Isusa, nego je i povjerovao.

Možda se slijepac razočarao kad je vidio svijet svojim očima, kad je vidio farizeje i njihovu sljepoću, njihovu mržnju, strah roditelja. Ipak ostalo mu je svjetlo koje mu je dao Isus.

Pismoznanci, farizeji koji izvršavaju Mojsijev zakon u tančine, koji su pravedni, sveti, besprijekorni, ali oholi, ne žele vidjeti Boga na djelu, Boga koji čini čudesa, koji čini dobro. Važnija im je subota, nego čovjek koji je progledao. To je sljepoća duha koja proizlazi iz mržnje, sljepoća duha koja proizlazi iz lažne pravednosti i pobožnosti. To je zaslijepljenost pred Isusom i njegovim novim pogledom na svijet.

Isus ima oko i ljubav za patnika, a farizeji u svojoj sljepoći radije ne bi vidjeli patnika – slijepca. (Po njihovom mišljenju on je samo kažnjen za grijeh svoj ili grijeh svojih roditelja, kako su pitali i apostoli: ….i neka trpi). Lakše je pustiti neka slijepac pati u svojoj sljepoći, nego mu pomoći. Zato je Isus i kriv jer je pomogao.

Oni ostaju slijepi. Isus to kaže farizejima: Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. Vi kažete “vidimo” pa vaš grijeh ostaje.

Uvidjeti vlastitu sljepoću: to je pretpostavka da i mi zamolimo Isusa: Daj da progledam!

Dokle god ostajemo kruto kod svojih uvjerenja, dok mislimo kruto kako smo mi u pravu, a drugi su krivi, dok smo spremni „gaziti po leševima“ tj. gaziti po drugim ljudima (i svojim riječima i svojim mislima) dotle će svjetlo Božje u nama biti ugašeno.

Isus je donio novi svijet, novi pogled na svijet, novo svjetlo ovome svijetu, ali ga ne želi nametati ljudima, ne želi nikoga prisiliti da ga vidi i primi.

Tako i mi možemo ne vidjeti Božja djela u našem životu, Božju nazočnost, i Božje tragove i Božju ljubav i dobrotu, Božje milosrđe.

Ako se otvorimo Duhu Božjem, onda to možemo otkriti i vidjeti i vjerovati.

Korizma je pravi trenutak da progledamo: da vidimo sebe, da vidimo druge i da vidimo Boga koji je u nama i oko nas i da vidimo što Bog od nas očekuje i kuda nas vodi.

 

 

 


 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 772 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

RASPORED FILMOVA

      TRAVANJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerije fotografija

Ledom okovana rijeka (Dubravko Maričić)

Valpovački dvorac u zimskoj noći

Bajkovita Istra   (Maja Kraljik)

Boje jeseni u Valpovu