MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Nedjelja Pedesetnice

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije objavio je župne oglase i misao za Duhove, nedjelju, 19. svibnja 2024. godine.

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

ŽUPNI OGLASI

19.svibnja 2024.

DUHOVI – PEDESETNICA  – B –

 

 • Nedjeljne mise su u 8:00, 9:30 i 18:30. Mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00.
 • OTVORENA CRKVA je od 9:00 do 12:00 s dežurstvom i sat vremena prije mise.
 • Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do18:00.
 • Marijina legija ima sastanak svakog utorka u 17:00.
 • Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu, uz misu u 18:30 (10.)
 • Svibanjske pobožnosti, molitva krunice i litanije BDM su od 1. do 31. svibnja pola sata prije mise.
 • Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise.
 • Bogoslužje Ljetnih kvatri, posvećene molitvi za posvetu ljudskog rada i za urod zemlje je u subotu, 25. svibnja 2024. u 8:00.
 • Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret u nedjelju poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj misi.
 • Liturgijska/biblijska zajednica ima susret treći i četvrti petak u mjesecu u 19:00.
 • Zlatna harfa, susret župnih dječjih zborova je u Viljevu u subotu, 25. svibnja 2024. Polazak za župni dječji zbor je u subotu u 8:45 s autobusnog kolodvora.
 • Nadbiskupijski susret ministranata je u Županji u subotu 25. svibnja 2024. Iz župe ide 7 ministranata, a iz dekanata 46. Polazak je u subotu s autobusnog kolodvora u 8:00.
 • Zlatnu misu, 50. godišnjicu svećeništva, vlč. Jakov Grgić, svećenik Dubrovačke biskupije, s rodbinom u Valpovu, proslavit će u Valpovu na Presveto Trojstvo, 26. svibnja 2024. u 11:00. Zlatnu misu predvodi Berislav Grgić, biskup Tromsøa u miru. U koncelebraciji će biti i mons. Želimir Puljić, nadbiskup u miru.
 • Hodočašće u Međugorje do 9. lipnja 2024. vodi č. s. Juliana Beretić. Na hodočašće idu pjevači mještovitog župnog zbora i suradnici. Još imas desetak mjesta.

 

 

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

SLUŽBA RIJEČI

 

DUHOVI ILI PEDESETNICA – B –  19. svibnja 2024.

 


Prvo čitanje:

Dj 2, 1-11

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 104, 1ab.24ac.29bc-31.34

Pripjev:

Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine,
puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

 

Drugo čitanje:

Gal 5, 16-25

Plodovi Duha.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 15,26-27; 16, 12-15

Duh istine upućivat će vas u svu istinu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on - Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama."

Riječ Gospodnja.

 

 

DUHOVI ILI PEDESETNICA – B –  19. svibnja 2024.

 

Da li smo mi u životu doživjeli svoje Duhove, kao što su to doživjeli prvi Isusovi sljedbenici?  Oni su progovarali jezikom ljubavi i vjere. Svi su se razumjeli i našli u zajedništvu vjere. Zahvatio ih je JEDAN DUH.
           

Na krizmi smo primili Duha Svetog, ali je čudno da smo toga malo svjesni i da smo mu se malo predali. Isus je obećao svojim sljedbenicima poslati Duha koji će ih preporoditi. Za naše spasenje, našu vječnost potrebno je ovu ljudsku narav preporoditi, oduhoviti. Naša duševnost jest otvorenost koja može primiti Boga i njegovog Duha. U nama ili će biti Duh dobrote ili će vladati duh zla. Bez Božjeg Duha ne možemo razumjeti božansku ljubav i dobrotu, jer bez duha ostajemo u jednoj dimenziji. Bez Božjeg Duha u kršćanstvu se ne može razumjeti ništa. Što su sakramenti bez Duha?  Duh je ona stvarnost koja nas povezuje s dva svijeta, svijetom tijela i božanskim svijetom. Zato ga možemo više doživjeti nego li protumačiti.
           

Da bi shvatili Duha Božjeg i njegovu prisutnost u nama potrebno je postati svjestan svoje duhovnosti i duševnosti. Ako u sebi ne doživljavamo duševnost nemoguće je shvatiti božansku duhovnost. A cijela religioznost sažima se u vjerovanje  u duhovnog Boga i u posjedovanje vlastite duhovnosti.
           

Blagdan Duhova prvenstveno nas vraća nama samima da postanemo svjesni svoje božanske dimenzije. Naš duh je božanska dimenzija koja nas uosobljuje, koja nas izvlači iz objekata i čini subjektima. Mi smo osobe po svojoj duhovnosti. Mi smo jedno u svojoj tjelesnosti i svojoj duhovnosti.
           

Bog prepoznaje Boga, rečenica je duhovnih učitelja. Tako je isto i s Duhom. Duh prima Duha, duh prepoznaje Duha. Naš duh prepoznaje Božji Duh. Sva ljudska djela, ako bi ostala u dimenziji stvari (materijalnosti), ne prenose nas u onostranost. U onostranost, u Transcendenciju se prelazi samo s duhom i kroz duh. Čovjek je duh i tijelo. Tijelo je hram njegovog duha. Čovjeka najviše prepoznajemo po njegovoj ‘duši’. Po njoj ga najviše cijenimo i ljubimo. Nitko ne bi volio da ga se cijeni i ljubi samo po tijelu. Naš duh nas čini da smo ono što jesmo: živa slika Božja.
           

Duh se ne prepoznaje izvan naše duševnosti, izvan nas. Mjesto prebivanja i mjesto prepoznavanja Duha Božjeg jest u nama samima. Put je ovaj: spoznaja svojeg duha, njegova otvorenost prema Božjem Duhu i dolazak (poslanje) Duha Svetog u nas.
           

Duhove slavimo ne kao događaj koji se dogodio, nego kao blagdan vlastitog doživljaja i primanja Duha. Nismo mi religija nečega što se nekada dogodilo, nego vjerovanje da se sad sve događa. Sad se događa Isusova prisutnost u svijetu koja nas sve vodi k vlastitom uskrsnuću koje se događa po Duhu Svetom.
           

Cijela kršćanska religioznost događa se snagom Duha. Duh stavlja Isusa u ljudsku narav, Duh ga vodi i preobražava, Duh ga jača u muci, Duh ga uskrisuje. Duh je osovina našeg vjerovanja. Duh sveti je Ljubav Božja. Pa kad kažemo da je srž kršćanskog vjerovanja vjerovanje u Duha, to znači isto kao da kažemo da je ta srž vjerovanje u Vječnu i potpunu Ljubav. Duh daje smisao svemu postojanju. Ljubav je osmišljenje svega što egzistira.
           

Bez Duha nema istinske ljubavi i prijateljstva, nema bratstva. Duh je sjedinio prve učenike. Oni su ‘progovorili’ jezikom ljubavi i zajedništva. Ipak da bi mi primili Duha potrebno je imati unutarnju otvorenost. Mi smo bića od duhovnog i materijalnog sastava, pa je tako potrebno izvjesno ‘uštimavanje’ ako želimo biti duhovniji i ‘uzvišeniji’. Sv. Ivan će naglasiti da ‘svjetovnost i duhovnost’ nisu kompatibilni. Kad je čovjek totalno obuzet svijetom zatvoren je za Duha Božjeg. Tko se otvara prema Duhu taj prihvaća svoju unutarnju promjenu. Ne može se primiti Duha i ostati isti. Tamo gdje je Duh tamo se sve mijenja. Duh donosi novu kvalitetu življenja i osjećanja. Duh Božji  stvara novo lice u ljudima i cijelom svijetu. Možda je cijeli put Isusov bio da nas pripravi za primitak Duha Božjeg? Možda smo još u pred-duhovskom vremenu? Svi obredi, sve molitve, cijela religioznost imaju za cilj uvesti nas u iskustvo Duha Božjeg. Dok ne budemo uvedeni u Duh ostat ćemo ‘vani’, u svijetu. Sami sa svojim moćima ne možemo ‘skočiti’ u Boga, ali mi smo kao slike Božje obdareni mogućnošću primitka Duha.
           

Duh je ljubav, Duh stvara zajedništvo, Duh veže prijatelje. Duh je punina i vječnost. Tko primi Duha primio je Boga i ušao u vječnost.

 

 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 527 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

RASPORED FILMOVA

      LIPANJ

Web izlog

kreativnog

stvaralaštva

 

 

Galerije fotografija

Ledom okovana rijeka (Dubravko Maričić)

Valpovački dvorac u zimskoj noći

Bajkovita Istra   (Maja Kraljik)

Boje jeseni u Valpovu