GRAD VALPOVO:Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Gradonačelnik Grada Valpova Matko Šutalo, u skladu sa svojim ovlastima raspisao je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu.

Natječaj je raspisan s ciljem osiguranja transparentnosti dodjele financijskih sredstava i omogućavanja dobivanja što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabira najkvalitetnijih programa ili projekata. .

Ukupna raspoloživa sredstva za financiranje programa i projekata udruga po ovom Javnom natječaju iznose 440.000,00 kn.

Temeljem ovog Javnog natječaja udruge mogu podnijeti prijavu za financiranje svojih programa i projekata za programe i projekte udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Valpovo, programske djelatnosti udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programske djelatnosti udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, programske djelatnosti strukovnih udruga, programske djelatnosti ostalih udruga od posebnog značaja za Grad Valpovo, programske djelatnosti udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine, te programske djelatnosti udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga i programske djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

Rok za podnošenje prijava prijedloga programa ili projekata na ovaj Javni natječaj je 30 dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu je 15. travnja 2019. godine.

Detalje vezane uz ovaj javni natječaj pogledajte OVDJE.