GRAD VALPOVO: Za projekte udruga 480.000 kuna

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Gradonačelnik Valpova Matko Šutalo, u skladu sa svojim ovlastima, raspisao je javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu.

Javni natječaj je raspisan za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu kako bi se osigurala transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućilo dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabira najkvalitetnijih programa ili projekata.

Ukupna raspoloživa sredstva za financiranje programa i projekata udruga po ovom Javnom natječaju iznose 480.000,00 kn.

Temeljem ovog Javnog natječaja udruge mogu podnijeti prijavu za financiranje svojih programa i projekata za sljedeća područja djelovanja:

PODRUČJE FINANCIRANJA

KULTURA

Namjena programa ili projekata

Programi i projekti udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Valpovo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

250.000,00 kn

Raspon sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog programa ili projekta

Od 1.000,00 kn do 100.000,00 kn

 

PODRUČJE FINANCIRANJA

POSEBNI ZNAČAJ

Namjena programa ili projekata

Programske djelatnosti udruga mladih i udruga za djecu i mlade.

Programske djelatnosti udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Programske djelatnosti strukovnih udruga.

Programske djelatnosti ostalih udruga od posebnog značaja za Grad Valpovo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

150.000,00 kn

Raspon sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog programa ili projekta

Od 1.000,00 kn do 30.000,00 kn

PODRUČJE FINANCIRANJA

DJELATNOSTI UDRUGA SUDIONIKA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

Namjena programa ili projekata

Programske djelatnosti udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

30.000,00 kn

Raspon sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog programa ili projekta

Od 1.000,00 kn do 15.000,00 kn

 

PODRUČJE FINANCIRANJA

DJELATNOST HUMANITARNIH I ZDRAVSTVENIH UDRUGA

Namjena programa ili projekata

Programske djelatnosti udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

50.000,00 kn

Raspon sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog programa ili projekta

Od 1.000,00 kn do 25.000,00 kn

 

Prijavu  programa ili projekata na Javni natječaj mogu podnijeti udruge koje ispunjavaju uvjete propisane  Pravilnikom o financiranju javnih potreba Grada Valpova.

Udruga može na Javni natječaj prijaviti najviše jedan projekt ili program za jedno područje financiranja, a ukupno se može prijaviti na najviše dva područja financiranja.

Prijava na Javni natječaj mora sadržavati obrasce koji su sastavni dio natječajne dokumentacije, dostupni na službenim web stranicama Grada Valpova www.valpovo.hr zajedno s Uputama za prijavitelje, a popunjavaju se isključivo putem računala.

Prijava u papirnatom obliku mora sadržavati obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ili projekta te ovjerene službenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje prijava prijedloga programa ili projekata na ovaj Javni natječaj je trideset dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu je 13. travnja 2020. godine.

Natječajni postupak od zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, dostave dodatne dokumentacije, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, ugovaranja, pa sve do podnošenja prigovora, opisan je detaljno u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj, a razmotrit će se samo programi ili projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete propisane Javnim natječajem.

Programe ili projekte, u roku od 45 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocjenjuje Povjerenstvo za provedbu financiranja javnih potreba Grada Valpova koje imenuje gradonačelnik.

Konačnu Odluku o odobravanju financijske potpore, odnosno odbijanju određenog projektnog prijedloga donosi gradonačelnik, o čemu će biti obaviještene sve udruge koje se prijave na Natječaj.

Udruga kojoj je odobren projekt najkasnije u roku od petnaest dana od objave Odluke potpisuje ugovor s davateljem financijskih sredstava, a prije sklapanja ugovora mora dostaviti određenu dokumentaciju i potvrde, bez kojih neće biti sklopljen ugovor.

Udruga kojoj je odobren projekt, dužna je po završetku provedbe podnijeti pismeno izvješće Službi za financije i proračun Grada Valpova na propisanom obrascu za opisni i financijski završni izvještaj o realizaciji projekta.

Sva eventualna pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti osobnim dolaskom u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, putem telefona 031/ 656–204 ili slanjem elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. isključivo do 06. travnja 2020. godine.