Natječaji za poduzetnike

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Osječko –baranjska županija raspisala je natječaje za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini:

 

 1. Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

- ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,

- kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,

- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

- stručno osposobljavanje i obrazovanje,

- marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova planiranog ulaganja, a najviše do iznosa od

50.000,00 kuna.

 

2.Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti

kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za:

- razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,

- razvoj prototipova i novih proizvoda,

- zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,

- komercijalizaciju inovacija,

- stručno osposobljavanje i obrazovanje,

- marketinške aktivnosti.

Ova potpora iznosi do 75% opravdanih troškova planiranog ulaganja.

 

Javni pozivi su otvoreni do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske

županije za 2014. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2014. godine.

Sve detaljnije informacije svi zainteresirani mogu dobiti na web stranici Osječko- baranjske županije www.obz.hr ili na telefon Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj 031/221-881 ili u Valpovačkom poduzetničkom centru na adresi Kralja P.Krešimira IV br.2, te na broj telefona 031/651-411, svakim radnim danom od 7.30 – 15.30 sati.