GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA: Nove mjere pomoći gospodarstvu i građanstvu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

BELIŠĆE U skladu sa svojim ovlastima, Dario Fletko, predsjednik Gradskog vijeća Grada Belišća za sutra je sazvao hitnu telefonsku sjednicu.

Gradsko vijeće Grada Belišća odlučivat će o mjerama pomoći gospodarstvenicima i građanima u krizi izazvanoj koronavirusom.

Prema najavama, riječ je o sedam mjera. U nizu mjera koje predlaže gradonačelnik Dinko Burić je i snižavanje stope prireza sa dosadašnjih 10% na 7%, ali i snižavanje plaća gradskim dužnosnicima za 10 posto u iduća tri mjeseca. Bude li potrebno, tu mjeru će produžiti.

Izračuni pokazuju da će se na taj način Grad solidarizirati sa gospodarstvenicima sa nekih pola milijuna kuna. Smanjivanjem stope prireza gradski prihodi će se naime smanjiti, a poduzetnici i građani rasteretiti za oko 300 tisuća kuna na godišnjoj razini, dok će se rezanjem plaća uštedjeti oko 180 tisuća kuna.

‘Već i ranije smo razmišljali o smanjivanju prireza, a sad je najbolji trenutak za to. To je jedina istinska pomoć gospodarstvu koje lokalna vlast može napraviti’, kaže nam Burić.

Što se smanjenja plaća tiče, ono se odnosi samo na gradske dužnosnike – gradonačelnika i njegove zamjenike, te direktore svih gradskih ustanova i društava. Također, na tri mjeseca se obustavlja isplata naknada gradskim vijećnicima kao i predsjednicima i članovima nadzornih odbora gradskih tvrtki i poduzeća, kao i financiranje političkih stranaka.

‘Krećemo od sebe, za sad nema nikakvih smanjivanja radnicima, službenicima i namještenicima. Oni su toga pošteđeni, nećemo ih dirati dok god nam to Vlada ne bude naredila ili to ne bude nužno zbog smanjenja gradskih prihoda’, kaže nam gradonačelnik.

Uz smanjenje prireza, Grad Belišće svojim gospodarstvenicima i građanima u ovoj krizi pomaže i tako što će na tri mjeseca obustaviti naplatu najma gradskih stanova, a sve OPG-ove osloboditi plaćanja komunalne naknade. Obustavlja se i obveza plaćanja naknade za koncesiju gospodarskim subjektima sa sjedištem na području grada Belišća, kao i plaćanje naknade za reklame.

Uz to uvodi se obustava naknade za financiranje političkih stranaka u sljedeća tri mjeseca, kao i obustava isplaze naknade članovima nadzornih odbora u trgovačkim društvima i članovima upravnih vijeća u ustanovama u vlasništvu grada Belišća, obustava financiranja programskih aktivnosti udruga iz Proračuna grada Belišća, obustavit će se i plaćanja novčane naknade roditeljima djece koja su ostvarila pravo na vrtić, a nisu mogla biti upisana, iako su oba roditelja zaposlena, kao i roditeljima djece koja nisu mogla biti upisana zbog nemogućnosti pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u vrtiću za razdoblje od 1.4. 2020. godine do daljnjeg, odnosno do ponovnog početka redovnog rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće u pedagoškoj godini 2019/2020.

Uvest će se novi oblik korištenja javne rasvjete na području grada Belišća na način rada iste od sumraka do 22,00 sata sve dane u tjednu,a odlučit će se i o paketu mjera štednje u svrhu smanjenja proračunske potrošnje i financijskih ušteda trgovačkih društava te ustanova i drugih neprofitnih organizacija u vlasništvu grada Belišća uslijed pandemije koronavirusa (COVID – 19)

Gradonačelnik pozdravlja sve Vladine mjere i nastojanja u suzbijanju gospodarskih posljedica krize.

‘Nije lako u ovakvoj krizi donositi odluke koje će sve zadovoljiti, ali temeljem mog iskustva, u svim ovim mjerama prepoznajem dobru namjeru i dugoročno pozitivne efekte. To govorim kao osoba koja ne pripada vladajućoj strukturi. Ovu krizu nije lako svladati bilo kome u svijetu, ali Hrvatska u mnogočemu može biti primjer i puno većim državama od nas. Što se tiče mjera i poteza Nacionalnog kriznog stožera, kao liječnik, nemam šta drugo reći nego da im se divim. Ljudi nisu ni svjesni koliko je važno to što oni rade’, komentirao je situaciju za gradonačelnik.hr gradonačelnik Burić, najavljujući sutrašnju sjednicu Gradskogvijeća.