Uljepšavanje grada

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

BELIŠĆE  Zaposlenici Kombela počeli su ukrašavati grad postavljanjem žardinjera na rasvjetne stupove.

Uz državne zastave, koje su već postavljene, to će, čini se, biti jedini znakovi svečanosti povodom Dana grada.

Pandemija je eto, odgodila i obilježavanje Dana Grada Belišća koje je prijašnjih godina opsegom i raznovrsnošću angažiralo sve segmente društvenog života grada i okolice.

Iako proteklih dana bilježimo dobre rezultate u suzbijanju širenja koronavirusa, stožeri civilne zaštite sa svih razina nas pozivaju na i dalje dosljedno primjenjivanje od danas „popuštenih“ mjera.

I dalje, onom kome nije nužno, najbolje je ostati što duže u krugu vlastitog domaćinstva, a kad se baš mora, u javnosti se pridržavati mjera držanja distance i higijenskih mjera zaštite od moguće zaraze.