MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Otvoren natječaj za financiranje rada udruga na području Mjesnih odobora

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Gradonačelnik Valpova Matko Šutalo, u skladu sa svojim ovlastima, raspisao je javni natječaj za  financiranje programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Valpova u 2020. godini.

Ovaj je natječaj raspisan kako bi se osigurala transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućilo dobivanja što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabira najkvalitetnijih programa ili projekata.

Pozivaju se sve udruge na području mjesnih odbora Grada Valpova da prijave svoje programe i projekte koji su usmjereni na organiziranje izvanrednih aktivnosti u toku godine, za nabavku opreme za rad udruge, za organiziranje obilježavanja tradicionalnih smotri, obljetnica, izdavanja monografija i sl., kao i za realizaciju društveno korisnih projekata.

Ukupna raspoloživa sredstva za financiranje programa i projekata udruga po ovom Javnom natječaju iznose 248.460,00 kn te se raspoređuju na sljedeći način:

Vijeće mjesnog odbora

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

Raspon sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog

programa ili projekta

VMO Valpovo

113.000,00 kn

Od 1.000,00 kn do 15.000,00 kn

VMO Ladimirevci

49.850,00 kn

Od 1.000,00 kn do 18.000,00 kn

VMO Nard

20.000,00 kn

Od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn

VMO Šag

17.000,00 kn

Od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn

VMO Ivanovci

16.500,00 kn

Od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn

VMO Marjančaci

10.000,00 kn

Od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn

VMO Zelčin

12.110,00 kn

Od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn

VMO Harkanovci

10.000,00 kn

Od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn

UKUPNO

248.460,00 kn

/

 

Prijavu programa ili projekata na Javni natječaj mogu podnijeti udruge koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su upisane u odgovarajući Registar pravnih osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i imaju registrirano sjedište u Gradu Valpovu;
 • da su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i Zakonom;
 • da su upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • da su uredno ispunile sve obveze, uključujući dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora najviše unatrag dvije godine koje prethode godini za koju se objavljuje Natječaj;
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • da ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • da imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način).

Udruga može na Javni natječaj prijaviti najviše jedan projekt ili program i to za raspoloživa sredstva onog mjesnog odbora gdje ima registrirano sjedište.

Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:

 Ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce za prijavu programa ili projekta:

 1.1. Obrazac opisa programa ili projekta

1.2. Obrazac proračuna programa ili projekta.

 Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

 Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izjave o partnerstvu (ukoliko je primjenjivo).

 Dokaz o registraciji (izvadak iz Registra udruga ili elektronički ispis).

 Dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija (izvadak iz RNO).

 Popis priloga koji se prilažu uz prijavu.

 

Obrasci, koji su sastavni dio natječajne dokumentacije, popunjavaju se isključivo putem računala te su istu dostupni na službenim web stranicama Grada Valpova www.valpovo.hr zajedno s Uputama za prijavitelje.

Prijava u papirnatom obliku mora sadržavati obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ili projekta te ovjerene službenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje prijava prijedloga programa ili projekata na ovaj Javni natječaj je 30 dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu je 30. lipnja 2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom ili osobno donijeti na sljedeću adresu: Grad Valpovo, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, uz naznaku „Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Valpova u 2020. godini“.

Natječajni postupak od zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, dostave dodatne dokumentacije, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, ugovaranja, pa sve do podnošenja prigovora, opisan je detaljno u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj.

Razmotrit će se samo programi ili projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete propisane Javnim natječajem.

Programe ili projekte u roku od 45 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocjenjuje Povjerenstvo za provedbu financiranja javnih potreba Grada Valpova koje imenuje Gradonačelnik.

Konačnu Odluku o odobravanju financijske potpore, odnosno odbijanju određenog projektnog prijedloga donosi Gradonačelnik, o čemu će biti obaviještene sve udruge koje se prijave na Natječaj.

Udruga kojoj je odobren projekt najkasnije u roku od 15 dana od objave Odluke potpisuje ugovor s davateljem financijskih sredstava.

Udruga kojoj je odobren projekt, dužna je po završetku provedbe podnijeti pismeno izvješće Službi za financije i proračun Grada Valpova na propisanom obrascu za opisni i financijski završni izvještaj o realizaciji projekta.

Prije sklapanja ugovora udruga kojoj su odobrena financijska sredstva mora dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na ime odgovorne osobe udruge;
 • uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge u izvorniku za kaznena djela utvrđena posebnim propisom s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog natječaja;
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog natječaja;
 • potvrdu Službe za financije i proračun Grada Valpova da je udruga u potpunosti opravdala dobivena sredstva od strane Grada Valpova za prethodnu godinu (ukoliko je primjenjivo).

U slučaju da udruga u zadanom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, Gradonačelnik neće sklopiti ugovor niti će isplatiti sredstva.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Ako se Korisnik sredstava ponaša protivno odredbi iz prethodnog stavka, Grad može obustaviti daljnju isplatu sredstava Korisniku financiranja i raskinuti ugovor o financiranju. Ukoliko je korisniku isplaćeno više od 2/3 sredstava, odnosno ako su mu isplaćena ugovorena sredstva u cijelosti za prethodnu godinu isti nema pravo prijave na ovaj Javni natječaj.

Sva eventualna pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti osobnim dolaskom u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, putem telefona 031/ 656–204 ili slanjem upita na sljedeću adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i to isključivo do 25. lipnja 2020. godine.

1. Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja – Mjesni odbori 2020. godina

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Valpova u 2020. godini

2. Upute za prijavitelje

3.1. Obrazac opisa programa

3.2. Obrazac proračuna

4. Popis priloga koji se prilažu uz prijavu

5. Obrazac za ocjenu kvalitete vrijednosti programa ili projekta

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

7. Obrazac Ugovora o financiranju programa i projekata

8.1. Obrazac opisnog izvješća provedbe programa ili projekta

8.2. Obrazac financijskog izvještaja programa ili projekta

9. Obrazac izjave o partnerstvu

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 774 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

RASPORED FILMOVA

      SVIBANJ

Web izlog

kreativnog

stvaralaštva

 

 

Galerije fotografija

Ledom okovana rijeka (Dubravko Maričić)

Valpovački dvorac u zimskoj noći

Bajkovita Istra   (Maja Kraljik)

Boje jeseni u Valpovu