Objavljeni javni pozivi za predlaganje programa koji će se financirati iz proračuna Grada Valpova

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Gradonačelnik Valpova Matko Šutalo objavio je danas na službenim  stranicama Grada Valpova javne pozive za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti te drugih područja od interesa za opće dobro Grada Valpova za 2021. godinu te programa javnih potreba u kulturi.

U skladu sa Zakonom o udrugama i kriterijima za utvrđivanje programa, kao i objektivnim proračunskim mogućnostima za slijedeću godinu, Grad Valpovo će u Program javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro Grada Valpova za 2021. godinu uvrstiti financiranje programske djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rada, udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, udruga mladih i udruga za djecu i mlade, udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, strukovnih udruga, udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine i udruga od posebnog značenja za Grad Valpovo.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju udruge, trgovačka društva te druge pravne osove koje obavljaju djelatnosti navedene u točci II ovog Poziva, a imaju sjedište na području grada Valpova (Grad Valpovo i prigradska naselja).

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i kriterijima za utvrđivanje programa, kao i objektivnim proračunskim mogućnostima za sljedeću godinu, Grad Valpovo će u Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu uvrstiti financiranje redovne djelatnosti i programa ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Valpovo, programe od posebnog značenja za Grad Valpovo i programske djelatnosti udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Valpovo.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Valpovo, udruge, umjetničke organizacije, trgovačka društva te druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture, a imaju sjedište na području grada Valpova (Grad Valpovo i prigradska naselja).

Rok za podnošenje prijava je 28.listopada, a prijave se podnose u skladu s odredbama navedenim u javnim pozivima koji se nalaze na službenim stranicama Grada Valpova.