MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Nedjelja siromaha

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu objavio je Župne oglase i Misao dana za 33. nedjelju kroz godinu, 15. studenoga 2020.

 

ŽUPNI OGLASI

 

 • U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno pridržavanje epidemioloških uputa: higijena i dezinfekcija ruku, razmak u zatvorenom prostoru koliko je moguć, maske su obavezne. Za pričest treba dolaziti u jednom redu s razmakom. Pričest je jedino na ruku.
 • Mise radnim danom su u 18:30, a subotom u 8:00.
 • Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do i 11:00 i od 17:00 do 18:00.
 • OTVORENA CRKVA je svaki dan od 9:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.
 • Lukno i darovi za obnovu župnih objekata su trajno potrebni. Hvala svima koji su platili lukno za ovu godinu i hvala onima koji uplaćuju za obnovu crkve.
 • Danas je nedjelja siromaha.

 

 • Članovi schönstatskog pokret, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.
 • Poslanici Milosrđa imaju susret u petak u 19:00.
 • Sljedeću nedjelju, 22. studenog je 34. nedjelja kroz godinu Krist Kralj.
 • Misijska skupina prodavat će u nedjelju adventske vijence i Božićne ukrase.
 • U nedjelju je sv. Cecilija, dj. mč. zaštitnica pjevanja. Zahvalni smo pjevačima što nam uljepšavaju bogoslužje crkvenim liturgijskim pjevanjem.

 

 

 

 

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

MISAO DANA ZA  33. nedjelju kroz godinu - A –

15. studenog 2020.

33. NEDJELJA KROZ GODINU (A) – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje Izr 31,10-13.19-20.30-31

Čitanje Knjige Mudrih izreka

Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim.
Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima. Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na vratima hvale djela njezina!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 128,1-5
Pripjev: Blago svima koji se boje Gospodina!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Drugo čitanje 1Sol 5,1-6

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

O vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: »Mir i sigurnost«, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana.
Nismo doista od noći ni od tame. Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje Mt 25,14-30

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:
»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.
Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao.
Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’ A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’
A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’ ‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«

Riječ Gospodnja

 

MISAO DANA

33.NEDJELJA KROZ GODINU - A -

15. studenog 2020.

U naše vrijeme se daje sve veća važnost ljudskome radu, kao da o njemu sve ovisi. Rad se i njegov učinak najviše cijeni i slavi.

U novije doba se govori i o teologiji rada koja bi imala osmisliti njegovo značenje s obzirom na konačni čovjekov cilj.

Takva teologija je posve biblijska, jer sam je Bog načinio čovjeka i postavio ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva (usp. Post 2,15).

A još je važnije to da će Bog, prema Kristovu Evanđelju, svakoga suditi prema tome koliko je privrijedio pomoću talenata koje je svatko primio na dar.

Dakle, i naša vječnost je ovisna o našem radu i zalaganju na zemlji.

Sam ljudski život sa svim svojim mogućnostima djelovanja i trpljenja je Božji »talenat«, Božji dar. I to dar čovjeku pojedincu i čovjeku udruženom u obitelji, gradu, radnoj zajednici, Crkvi i državi. Stoga Božje darove treba umnožiti svojom zaposlenom suradnjom s Bogom.

Ljubav prema Bogu i bližnjemu ne smije biti besposlena, nego veoma aktivna (radina). Radom, iz ljubavi, čovjek razvija samoga sebe, umnožava se, dosiže mjeru uzrasta Kristova (usp. Ef 4,13).

Rad i trpljenje, prožeti molitvom, temeljni su oblici ljubavi prema Bogu i bližnjemu (usp. GS 33-38. 67 i Ivan Pavao II, Salvifici doloris – Spasonosno trpljenje).

Tako u »pjesmi o vrsnoj ženi« iz Knjige Mudrih Izreka nalazimo konkretiziranu Isusovu prispodobu o »talentima«. Ta pjesma sadržava pohvalu vrijedne žene.

Naglašen je njezin rad u kući i briga za obitelj, ali i za njivu i vinograd, kao i za trgovinu.

Sveti Pisac ne hvali samo marljivost i privrednu okretnost žene, nego i njezinu duhovnu plemenitost, njezinu dobrotvornost, njezinu odgojiteljsku sposobnost, a najviše njezin strah Božji.

»Više vrijedi ona nego biserje. (...) Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima. Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.« (Izr 31,10; 20,30)

Ta biblijska žena uzor je dakako, svakoj ženi: djevici, suprugi i majci. Ali ona je nadasve slika Crkve, zaposlene oko spasenja svijeta. Zato označuje i svakoga kršćanina koji za svoj konačni susret s Gospodinom se treba pripravljati molitvom i radom kroz čitav život.

U tome se sastoji naš pravilan odnos prema Bogu koji je svakome odredio životni zadatak za koji će svatko konačno njemu odgovarati.

»Blago svakome koji se boji Gospodina, koji njegovim hodi stazama! Plod ruku svojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti.« (Ps 128[127])

Kršćaninov život je sav u znaku iščekivanja Dana Gospodnjega.

Ali to iščekivanje nipošto ne smije biti uzrokom panike i nerada.

Naprotiv, apostol Pavao nam preporučuje »budnost i trijeznost«.

Kršćani trebaju svijet radom pripraviti da bude dostojan drugoga Isusova Dolaska. Krist će nas na Dan Suda pitati što smo učinili za svijet i jedni za druge (usp. Mt 25,31-46)

Doista, vrijeme života bremenito je vječnošću.

Moramo biti pripravni kad Krist dođe. Stavimo se stoga u službu njemu i svojoj braći. Tako nas On neće iznenaditi svojim dolaskom.

»Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći.« (1 Sol 5,2)

 

Prema tome moramo bdjeti i raditi. Svakog dana i svakog sata u danu možemo mnogo učiniti za svoju vječnost i za vječnost bližnjega.

Time se ne isključuju blagodati koje rad donosi nama i drugima, nego se njegovo značenje bitno upotpunjuje i njegova se dimenzija produbljuje u vječnost. To je tajna uspjeha i sreće našega života i rada.

Život nam onoliko koristi koliko njegovu energiju upotrebljavamo u svagdašnjem radu za Boga i za bližnjega.

»Onda i ne spavajmo, kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.« (1 Sol 5,6)

Zato se Isusova priča o »talentima« može primijeniti na svu čovjekovu djelatnost a u kršćanstvu i na čovjekovo trpljenje.

Bog je velikodušni darovatelj, ali očekuje i našu suradnju. Bog hoće da s povjerenim darovima poslujemo i da ih svojim radom umnožimo. Sve to treba pojačati našu angažiranost za Boga i ljude tako da bi mogli istrošiti svoj život što velikodušnije i cjelovitije.

A život založen za Boga i ljude bit će obilato nagrađen na nebesima od Gospodina.

Moramo Bogu vratiti u srazmjeru s onim što smo primili, svjesni da smo uvijek izloženi opasnosti kad želimo prenositi kršćansku poruku. Varaju se oni koji žele sačuvati poruku brižno zakopanu.

Moramo iskoristiti Božje darove bez bojazni da ćemo ih upropastiti, iskvariti ili da će nam ih netko ukrasti.

Znademo da je Gospodin s nama i u našem radu i da nas kod njega čeka obilata nagrada za svaki uspješno obavljen zadatak.

Tada će Krist naš Gospodar svakome od nas reći: »'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'« (Mt 25,21.23)

 

Prema tome svatko prima »talente« za obrađivanje, a ne za samo puko njihovo čuvanje.

Svatko će odgovoriti Bogu za sebe, za svoju okretnost i radinost.

Lijeni sluga je bio osuđen jednostavno zbog toga što je njegov život bio beskoristan. Dakle, mogu se posjedovati Božja dobra i ostaviti ih bez ploda.

Stoga bi bilo bolje i ne primiti ih nego ih neiskorištene imati, jer time se stiče samo veća odgovornost pred Bogom. A Isus kaže da će s beskorisnim slugom Bog postupiti kao s nevjernikom.

Gospodar kaže: »Doista, onome koji ima još će se dati neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A nekorisnog slugu bacite van, u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubâ.« (Mt 25,29-30)

Treba dakle raditi na zemlji, ne gubiti ni časa, ali sve mora biti usmjereno prema Bogu koji nam je sve dao i za kojega moramo sve činiti. Jer samo Božja ljubav može učiniti plodnim naše djelovanje na zemlji.

Amen!

 

Zvonko Mrak, župnik

 

 

Komentar: Župa Ivanja Reka:

Liturgija 33. nedjelje kroz godinu upućuje nam poruku kako moramo vrednovati svoje darove u svrhu konačnog obračuna na svršetku svojih dana.

Prvo čitanje – Izr 31, 10-13. 19-20. 30-31 nam donosi hvalospjev idealnoj ženi, supruzi i majci.
Knjiga mudrih izreka, iz koje je uzeta ova starozavjetna pjesma, sastavljena je oko 500. pr. Kr. U nju je uključena poučna grada u obliku poslovica iz vremena Salomona i drugih izraelskih kraljeva. U ranijim poglavljima ove knjige ima dosta stihova protiv žena, npr. poglavlje 5. i 7. gledaju ženu samo kao opasnost za muškarca jer bi ga mogla zavesti, ali knjiga mudrih izreka završava pohvalom ženi kao domaćici, supruzi i majci te time pokazuje da je i žena kao ljudsko biće stvorena na sliku Božju.
Ta biblijska žena uzor je dakako, svakoj ženi, ali ona je i slika Crkve, zaposlene oko spasenja svijeta. Zato označuje i svakoga kršćanina koji za svoj konačni susret s Gospodinom se treba pripravljati molitvom i radom kroz čitav život.

Drugo čitanje – 1 Sol 5,1-6 je nastavak Pavlove pouke o Danu Gospodnjem ili Isusovu drugom dolasku, u kojoj tumači dužnosti živih vjernika pred činjenicom da Dan Gospodnji sigurno predstoji, ali mu se ne zna točan trenutak nastupa.
Kršćaninov život je sav u znaku iščekivanja Dana Gospodnjega. Ali to iščekivanje nipošto ne smije biti uzrokom panike i nerada. Naprotiv, apostol Pavao nam preporučuje »budnost i trijeznost«. Moramo biti pripravni kad Krist dođe i staviti se u službu njemu i svojoj braći. Tako nas On neće iznenaditi svojim dolaskom.

Evanđelje – Mt 25, 14-30 kroz Isusovu prispodobu o slugama i talentima donosi ispit savjesti: kako se služimo Božjim darovima i što moramo činiti. Bog će svakoga suditi prema tome koliko je privrijedio pomoću talenata koje je svatko primio na dar. Dakle, i naša vječnost je ovisna o našem radu i zalaganju na zemlji.
Sam ljudski život sa svim svojim mogućnostima djelovanja i trpljenja je Božji »talenat«, Božji dar. I to dar čovjeku pojedincu i čovjeku udruženom u obitelji, gradu, radnoj zajednici, Crkvi i državi. Stoga Božje darove treba umnožiti svojom zaposlenom suradnjom s Bogom.
Bog je velikodušni darovatelj, ali očekuje i našu suradnju – želi da s povjerenim darovima poslujemo i da ih svojim radom umnožimo. Moramo Bogu vratiti u srazmjeru s onim što smo primili, svjesni da smo uvijek izloženi opasnosti kad želimo prenositi kršćansku poruku. Varaju se oni koji žele sačuvati poruku brižno zakopanu. Moramo iskoristiti Božje darove bez bojazni da ćemo ih upropastiti, iskvariti ili da će nam ih netko ukrasti.
Prema tome svatko prima »talente« za obrađivanje, a ne za samo puko njihovo čuvanje. Lijeni sluga je bio osuđen jednostavno zbog toga što je njegov život bio beskoristan.
Dakle, mogu se posjedovati Božja dobra i ostaviti ih bez ploda. Stoga bi bilo bolje i ne primiti ih nego ih neiskorištene imati, jer time se stiče samo veća odgovornost pred Bogom. A Isus kaže da će s beskorisnim slugom Bog postupiti kao s nevjernikom.

 

Župa Ivanja Reka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 1709 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

Brzi i pouzdani!