Kraljevstvo nebesko je među vama

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu objavio je Župne oglase i Misao dana za 34. nedjelju kroz godinu, 22. studenoga 2020.

 ŽUPNI OGLASI

 • U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno pridržavanje epidemioloških uputa: higijena i dezinfekcija ruku, razmak u zatvorenom prostoru koliko je moguć, maske su obavezne. Za pričest treba dolaziti u jednom redu s razmakom. Pričest je jedino na ruku.
 • Mise radnim danom su u 18:30, a subotom u 8:00.
 • Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do i 11:00 i od 17:00 do 18:00.
 • OTVORENA CRKVA je svaki dan od 9:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.
 • Lukno i darovi za obnovu župnih objekata su trajno potrebni. Hvala svima koji su platili lukno za ovu godinu i hvala onima koji uplaćuju za obnovu crkve.

 

 • Misijska skupina prodaje adventske vijence i Božićne ukrase poslije mise.
 • Danas je sv. Cecilija, dj. mč. zaštitnica pjevanja. Zahvalni smo pjevačima što nam uljepšavaju bogoslužje crkvenim liturgijskim pjevanjem.
 • U srijedu je sv. Katarina Aleksandrijska, dj. i mč. U Nardu je crkveni god i misa u 11:00.
 • Generalno će očisiti crkvu vatrogasci DVD Valpovo u četvrtak, 26. studenog od 19:00.
 • Ministrantski sastanak je u subotu u 12:00.
 • Paljenje adventske svijeće je subotom, uoči nedjelja došašća pred Centrom kulture M.P. Katančić u 17:30.
 • Pšenicu za Božić prodaje Zajednica vjera i svjetlo u nedjelju poslije mise. Prihod je za Vjeru i svjetlo.
 • Devetnica Bezgrešnom začeću BDM počinje u nedjelju, 29. prosinca, na 1. nedjelju došašća. Gost u župi i propovjednik na svim misama je vlč. Ivan Tutiš, trajni đakon u Tovarniku.
 • U ponedjeljak, 16. studenog 2020. novouređena je i otvorena nova web stranica župe Valpovo zupa-valpovo.com Stranicu je redizajnirao g. Dragan Francuz, uz suradnju sa župnikom i župnim vikarom. Sadržaj stranici daje i župni arhivar g. Dragan Milošević. g. Ladislav Padjen je uglavnom autor fotografija. Stanica posjeduje sve aktualne događaje u župi i sav arhiv iz bliže i dalje prošlosti s velikom fotogalerijom.  Web stanica je povezana sa stranicom župa Valpovo Facebook i obratno. Web stranica je dostupna i na „pametnim“ (android) telefonima.
 • Božićna ispovijed za bolesnike u Valpovu po kućama bit će 10. i 11. prosinca, uz prijavu u župnom uredu.

 

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

MISAO DANA ZA  34. nedjelju kroz godinu - A – KRIST KRALJ

22.studenog 2020.

ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA (A) – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje Ez 34, 11-12. 15-17

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

 »Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti!
Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka.
Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog.
’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’
A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 23,1-3.5-6
Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

 

 Drugo čitanje 1Kor 15,20-26.28

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!
Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni.
Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom –  svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu.
Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje.
Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje Mt 25,31-46

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.
Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!
Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’
Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’
A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’
Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’
Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

Riječ Gospodnja.

 

MISAO DANA

 

34.NEDJELJA KROZ GODINU - KRIST KRALJ - A - 22.studenog 2020.

 

Na posljednju nedjelju u crkvenoj liturgijskoj godini slavimo Isusa Krista Kralja. Usmjeravamo svoj pogled prema budućnosti, prema eshatonu, prema vječnosti. Očekujemo konačni susret s Kristom i ostvarenje njegovoga kraljevstva.

 

Isus Krist već svojom prvom propovijedi i javnim nastupom naviješta: Kraljevstvo nebesko je među vama.

Zatim ga uspoređuje s kvascem, sa zrnom i siječem, s izgubljenom ovcom i drahmom, s mudrim i ludim djevicama, s povjerenim talentima, s kraljevskom gozbom za koju je potrebno svadbeno ruho.

I konačna uspostava kraljevstva nebeskog “kad Sin čovječji dođe u slavi” i kad bude skupio sve narode i sve ih razlučio “kao što pastir koji razlučuje ovce od jaraca. I postavit će ovce sebi zdesna a jarce slijeva”. Reći će onima sebi s desne strane: “Dođite blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo, pripravljeno za vas od postanka svijeta.”

Za to kraljevstvo Isus pred Pilatom svjedoči: “Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta.”

To kraljevstvo današnje misno Predslovlje opisuje kao vječno i sveopće kraljevstvo, kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira.

 

To je tajna Kraljevstva nebeskog koju još nismo otkrili, tajna rasta kraljevstva Božjega koje od početka raste dok ne dođe do punine. Kraljevstvo Božje koje je tu, htjeli mi to ili ne, znali ili ne znali.

 

Druga stvar je da smo svi pozvani sudjelovati, biti baštinici, nasljednici toga kraljevstva koje nam Bog pripravlja od postanka svijeta. Jedini je uvjet da shvatimo na koji način pripremamo ulaznicu u to kraljevstvo. Isus jednostavno kaže: “Zaista, kažem vam, što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste!” To je sve, tako jednostavno i tako malo,  a ujedno zadatak za cijeli život.

 

Zvonko Mrak, župnik

 

 

Komentar: Župa Ivanja Reka:

ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA (A)

od Kristina na 15.11.2020

Posljednju nedjelju liturgijske godine slavimo svetkovinu Isusa Krista – Kralja svega stvorenja. Svetkovinu Krista Kralja uspostavio je Papa Pio XI. svojom enciklikom „Quas primas” krajem 1925.godine.

Blagdan se prvotno slavio neposredno pred svetkovinu Svih svetih, “da bude glasno naviještena slava onoga koji trijumfira u svim svecima i izabranicima” (Quas primas). Na taj način slavljenje Krista Kralja bilo je u uskoj vezi s njegovim kraljevstvom na nebu. Mnogi su željeli da se taj blagdan poveže i s njegovom Crkvom na zemlji, s crkvenom liturgijom. Tako je postkoncilska liturgijska reforma pomaknula taj blagdan »Krista Kralja svega stvorenja« na posljednju nedjelju kroz Crkvenu godinu da se jasno iskaže kako je cilj liturgijske godine i cijeloga kršćanskoga života proslavljeni Gospodin.

Ali podrijetlo ove svetkovine zapravo potječe od samoga Isusa Krista koji na pitanje Poncija Pilata da li je on kralj odgovara: „Da, ti sam kažeš, Ja sam Kralj” (Iv 18,37), iako odmah precizira da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta.

Crkva slaveći blagdan Krista Kralja na koncu liturgijske godine želi reći svima nama kršćanima da sve naše Bogoslužje, svaki naš duhovni i životni kult Bogu ima svoj početak i svoj završetak u Isusu Kristu, Sinu Božjem i našemu Bogu i Gospodinu.

Što zapravo znači slaviti blagdan Krista Kralja i u čemu se to sastoji njegovo kraljevstvo?

Isus Krist nije došao na ovaj svijet da gospodari nad ljudima, da ljude tlači, zlorabi i iskorištava, već je došao da ljude spasi, da ih izbavi iz ropstva grijeha i zla, da ih oslobodi iz ruku svih onih koji čovjeka uništavaju i upropaštavaju.
On se za nas rodio na ovoj Zemlji, za nas je živio i radio, on je za nas prošao kroz sve životne bijede, muke i trpljenja, on je za nas mučen i razapet na križu, s križa je svoju krv za nas prolio, za nas je umro i uskrsnuo da bi nama dao život i to u izobilju.

Krist je kralj koji je za sve njih i za sve ljude, uhvaćen i svezan, odbačen, podrugljivo kao kralj zaogrnut grimiznim plaštem i okrunjen trnovom krunom, izrugan i izudaran, posjednut na sudačku stolicu, suđen i osuđen na sramotnu smrt, proglašen kraljem i ustoličen kao kralj na križu. Sve to što je ljubio Boga i ljude sve do kraja.
I tako je posvjedočio za istinu Boga koji je ljubav i koji iz ljubavi prema ljudima žrtvuje i svoga jedinorođenoga Sina samo da bi ih spasio. Po tome je Krist postao Kralj nad kraljevima.

Narav Kristova kraljevstva najbolje nam objašnjava riječ Božja današnje liturgije:

Isus Krist, kako to  kaže prorok Ezekiel u današnjem prvom čitanju (Ez 34,11-12; 15-17), došao je na ovaj svijet da žalosne tješi, da bijedne i nevoljne okrjepljuje, da bolesne liječi i ranjene povija, da izgubljene i zalutale izvede na pravi put života i spasenja i da ih natrag dovede u dom Oca svojega.

Isus Krist, kako govori sv. Pavao apostol u današnjem drugom čitanju (1Kor 15,20-26.28) u svojoj prvoj poslanici Korinćanima   svojom poslušnošću prema Bogu i svojom ljubavi prema ljudima došao je na ovu zemlju da nas oslobodi od grijeha i zla, da smrt uništi, da uskrsnuće navijesti i radosnu vijest života i spasenja ljudima objavi, jer On je put, istina i život.

Isus Krist ne želi sam kraljevati ni na ovome ni na drugome svijetu, već skupa sa svima nama i preko nas kršćana i vjernika. Središte naše vjere u Boga jest u tome da ljubimo Krista i njemu služimo u osobama njegove i naše braće i sestara. Zato će Isus Krist, kako on to sam govori u današnjem evanđelju  (Mt 25,31-46), kad bude ponovo došao na svršetku svijeta u svoj svojoj Božanskoj slavi skupa sa svim svojim anđelima i svecima suditi žive i mrtve, uvesti u kraljevstvo svoga Oca nebeskog sve one koji su znali i uspjeli prepoznati njega u svojoj braći i sestrama.

Kristovo kraljevstvo je vladavina ljubavi. One ljubavi koja se iskazuje Bogu u bližnjemu. Svako djelo te ljubavi bit će nagrađeno. A kažnjen neće biti samo svaki čin protiv ljubavi, nego i svaki propust te kraljevske kreposti. Naši svagdašnji čini nas sude. To znači sudjelovati u Kristovu kraljevskom poslanju i otkrivati u sebi i drugima ono osobito dostojanstvo našega kršćanskog poziva.