Predstavljen Program o pravima i zaštiti djece Grada Valpova

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO  Jučer je u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Valpovo predstavljen Program o pravima i zaštiti djece Grada Valpova koji je izrađen u okviru projekta „Društveni centar Valpovo“.

 Program je napisala  vanjska suradnica Iva Černošek u suradnji sa Društvom „Naša djeca“ grada Valpova.

Program je napisan kao dokument Grada Valpova koji kao osnovu uzima dva međunarodna dokumenta: Konvenciju o pravima djeteta te Strategiju vijeća Europe za prava djeteta (2016. – 2021). Pored toga, ključno polazište Programa je Nacionalna strategija za prava djece (2014. – 2020.) te podaci koji su dobiveni od Dječjeg gradskog vijeća Grada Valpova koje je svojim konstruktivnim prijedlozima dalo doprinos izradi ovog Programa. U prvi plan stavljene su potrebe djece na lokalnoj razini koje su proizašle iz dosadašnje analize.

Također, kroz Program se predlažu četiri prioritetna cilja te aktivnosti kojima bi se ti ciljevi mogli ostvariti iz sustava obrazovanja, sustava socijalne skrbi, te sporta, kulture i drugih aktivnosti slobodnog vremena.

Ciljevi su usmjereni na unapređenje sustava i osiguravanje usluga prilagođenih djeci, s posebnim naglaskom na djecu u ranjivim situacijama te na eliminaciju svih oblika nasilja nad djecom, kao i na osiguravanje aktivnog sudjelovanja djece.

Na predstavljanju Programa prisustvovale su dogradonačelnica grada Valpova Ana Brajnović, predsjednica Društva Naša djeca grada Valpova Sara Ćavar, predstavnice dječjeg vrtića Maza Valpovo Ivana Svrtan i Ana Mari Mijatović te pedagoginja OŠ Valpovo Valentina Dubrović.

Loading...

 

Projekt Društveni centar Valpovo provodi Karašicka Republika u suradnji s partnerima: Udruga “MI”, udruga “Revolucija”, Društvo Naša djeca Grada Valpova i Grad Valpovo. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. uz intenzitet potpore iz Europskog socijalnog fonda 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske od 15%. Za provedbu projekta u razdoblje od 29.05.2020. do 29.05.2022. odobreno je 1.854.987,23 kuna bespovratnih sredstava.