Korizma kao životni uspon prema preobraženju

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu objavio je Misao dana za 2.korizmenu  nedjelju kroz godinu 28. veljače 2021.

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

SLUŽBA RIJEČI ZA  2. korizmenu nedjelju  - B – 28.veljače 2021.

 

Prvo čitanje:

Post 22, 1-2.9a.10-13.15-18

Žrtva praoca našega Abrahama.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi: »Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.« I stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik i naslaže drva.

Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina. Uto ga zovne s neba anđeo Gospodnji i poviče: »Abrahame! Abrahame!« »Evo me!« odgovori on. »Ne spuštaj ruku na dječaka« – reče – »niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga«. Podiže Abraham oči i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svog sina. Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče: »Kunem se samim sobom, izjavljuje Gospodin: Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Budući da si poslušao glas moj, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 116, 10.15-19

Pripjev:

Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih.

 

Ja vjerujem i kada kažem:
»Nesretan sam veoma.«
Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga,
tvoj sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima doma Gospodnjega,
posred tebe, Jeruzaleme!

 

Drugo čitanje:

Rim 8, 31b-34

Bog ni svog Sina nije poštedio.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?

Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava! Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mk 9, 2-10

Ovo je Sin moj ljubljeni.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustati«.

Riječ Gospodnja.

 

 

MISAO DANA

2.KORIZMENA NEDJELJA - B -

U Valpovu, dne 28. veljače 2021.

Izvještaj evanđeliste Marka o Isusovu preobraženju iz današnjega evanđeoskog odlomka obojen je uskrsnim iskustvom njegovih učenika: Isus je živ, Bog ga je uskrisio i učinio ga pobjednikom nad smrću.

Evanđelist Marko naviješta Isusovo uskrsnuće u slici Isusovog preobraženja i povezuje ga s Isusovim navještajem muke. Markovim suvremenicima je bilo teško razumjeti i spojiti to da očekivani Mesija nastupa sasvim drukčije nego se to očekivalo i da svoje poslanje ispunja u muci, poniženju i smrti.

Stoga Marko ovu pripovijest o preobraženju dodaje kao svojevrsni »komentar« Isusove sudbine. On objašnjava i zaključuje: križ i uskrsnuće su neodvojivi od Isusa, i jedno i drugo su nerazdruživo vezani uz Isusovo poslanje - i dragovoljno poniženje i mesijansko dostojanstvo. Ako bismo  željeli samo jedno, a ono drugo nijekali, očito je da bismo Isusa krivo razumjeli. »Ovaj« - poručuje glas iz oblaka - »ovaj koji ne bježi od muke, patnje i poniženja, on je moj ljubljeni Sin, njega slušajte!«

Što se dogodilo na gori preobraženja? Isus vodi trojicu svojih učenika na brdo Tabor. Oni su ga ugledali u drugom svjetlu, u sjaju božanske slave. Ugledali su ga kao završetak, kao ispunjenje puta. I što su drugo mogli reći nego: Ostanimo ovdje, dobro nam je ovdje biti.

No, Isus ih poziva natrag u životnu stvarnost. Poručuje im kako moraju biti realisti, da se ne zanose kako je lako doći na kraj puta, kako se konačni cilj lako postiže. Zato im govori o svojoj muci i smrti, što sve još mora pretrpjeti da bi došao do slave, do uskrsnuća, do preobraženja.

Nema iluzija, od njih se ne može živjeti; mora se prihvaćati realnost, a to je križ. Isusu nije bila namjera da učenicima dâ lekciju, da ih malo prizemlji. On im je očitovao svoju slavu: da se u najtežim časovima njegova života - u poniženju, muci, razapinjanju i smrti - oni ne bi nad njime sablaznili. Getsemanskom vrtu i na Golgoti vidjeti samo jednu dimenziju njegova života, onu patničku i smrtnu. Da se u tim trenucima ne bi zadržali samo na tome, on im objavljuje slavu koja ga čeka nakon svega toga.

Oni će u

Ako smo pravi Isusovi učenici, onda svoj životni križ moramo prihvatiti i nositi kako Isus sam kaže: »Ako tko želi za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom!«

Isusovo preobraženje jamstvo je svima onima koji svakodnevno proživljavaju Isusovu i svoju patnju da se po križu stiže k uskrsnuću.

Onima koji vrše volju nebeskoga Oca, žive u vjeri i ljubavi, Isus jamči isto takvo preobraženje, istu takvu slavu, konačno preobraženje I uskrsnuće.

Prema: Josip Koprek, Glas Koncila, 11/2003.

Zvonko Mrak, župnik