PET GODINA MOBILNOG TIMA PRI SOS DJEČJEM SELU U LADIMIREVCIMA:Pomažući prešli 100 tisuća kilometara

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

LADIMIREVCI Prije pet godina u SOS Dječjem selu Ladimirevci počeo je Program jačanja obitelji "Brižan dom za svako dijete" u svrhu prevencije izdvajanja djece iz obitelji, pružanja potpore roditeljima u odgoju djece, stvaranja snažnih i sretnih obitelji te jačanja stručnih kapaciteta u lokalnoj zajednici.

Program se provodi na području Osječko-baranjske županije, u 42 mjesta od Valpova preko Našica do Donjeg Miholjca sa svim pripadajućim prigradskim naseljima, općinama i selima, a stručni SOS Mobilni tim SOS Dječjeg sela Hrvatska u pet godina na tom je području prešao više od 100.000 kilometara savjetujući i pomažući obiteljima u potrebi u njihovu domu te u Savjetovalištu za djecu mlade i obitelj, koje je otvoreno na šest lokacija kako bi se osigurala dostupnost usluge. Provodio se i grupni i individualni rad s djecom, mladima i odraslima koji se o njima brinu. Tako stručnjakinje pomažu u učenju, pružaju psihološku i socijalnu potporu, potporu roditeljima te uvijek i svagdje rade na zagovaranju dječjih prava.

- Obitelji u potrebi koje trebaju pomoć uvijek nekako pronalaze put do naših stručnjakinja u timu. Tako se u Program jačanja obitelji mogu prijaviti samoinicijativno, na preporuku škole ili vrtića ili centara za socijalnu skrb. Program i sve aktivnosti većinski se financiraju od Udruge SOS Dječje selo Hrvatska uz sufinanciranje Osječko-baranjske županije, koja je prepoznala njegovu korist i značenje za podizanje kvalitete života djece i obitelji u lokalnoj zajednici. Od početka djelovanja pa do danas u rad SOS mobilnog tima bila je uključena 51 obitelj, odnosno više od 170 korisnika. U grupni rad bilo je uključeno 1100 djece, a Školu za roditelje završila su 233 roditelja. I dalje naše stručnjakinje redovito provode evaluacije rada s korisnicima i s partnerima, a povratne informacije su pozitivne, upućujući na zadovoljstvo pruženim uslugama te pozitivne promjene koje korisnici primjećuju kod sebe i u svojim obiteljima. Mnoge naše obitelji lošeg su socioekonomskog statusa i niske razine obrazovanja, opterećene sukobima i nedostatnim roditeljskim vještinama, zbog čega je nekoj od naše djece bio poseban izazov uspješno pohađati nastavu na daljinu. Međutim, ponosne smo na sve naše učenike, koji, usprkos poteškoćama, izvršavaju svoje obveze i ostvaruju potencijale - rekla je Tihana Stapić, koordinatorica i psihologinja koja radi u timu sa socijalnom pedagoginjom Mateom Rukavinom.

Lidija Aničić