Nedjelja dobroga pastira

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu objavio je Misao dana 4.vazmenu nedjelju, 25.travnja 2021.

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

SLUŽBA RIJEČI ZA 4. vazmenu nedjelju  - B –

25.travnja 2021.

 

 4.VAZMENA NEDJELJA - B -

U Valpovu, 25. travnja 2021.

Prvo čitanje:

Dj 4, 8-12 

Nema ni u kome drugom spasenja.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Reče Petar pun Duha Svetoga: »Glavari narodni i starješine! Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!

On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste,

ali koji postade kamen zaglavni.

I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 118, 1.8-9.21-23.26.28-29

Pripjev:

Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.

 

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u mogućnike.

Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem!
Blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjega!
Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem:
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!

 

Drugo čitanje:

1Iv 3, 1-2

Vidjet ćemo Boga kao što jest.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 10, 11-18

Pastir dobri život svoj polaže za ovce.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus:

»Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.«

Riječ Gospodnja.

 

 

 4.VAZMENA NEDJELJA - B  -

Uvod

Četvrta uskrsna nedjelja od davnih se vremena svetkuje kao Nedjelja dobroga pastira, ali u isto vrijeme i Nedjela duhovnih zvanja. Po ljudima, Isusovim poslanicima, koji se posebno posvećuju u Crkvi za službu dijeljenja sakramenata, naviještanja Riječi Božje i vršenja djela Kristove ljubavi. Po njima Isus želi i danas biti prisutan i djelotvoran. Zato se u sjemeništima, novicijatima, bogoslovijama i drugdje posebno pripravljaju (obučavaju) mladi ljudi u poznavanju Krista, u ljubavi njegova Duha, za nastavak njegove službe, službe dobroga pastira. Lik Dobroga pastira koji na ramenima nosi nađenu izgubljenu ovcu (Lk 15, 3-6), jedan je od najljepših spomenika prvoga kršćanstva iz katakomba. Cijela Crkva, po svim svojim članovima, danas moli da nositelji te službe budu i svojim životom istinski znak dobroga pastira, Isusa koji je ljubio do kraja, koji je život svoj dao za svoje „Stado.“ Moli se za sve đakone, svećenike i biskupe, redovnike, redovnice, te za ljude posvećena života u svijetu. Svi su oni pozvani da na osobit način služe i svjedoče, po uzoru na Isusa koji je sve ljude privukao k sebi žrtvom svoga života. Danas, zajedno s cijelom Crkvom, molimo za nova duhovna zvanja. Jer, kako kaže, blagopokojni 'naš' papa Ivan Pavao II: „U ovom vremenu krize radnih mjesta za mlade ljude, u vinogradu će Gospodnjem biti uvijek dovoljno posla za sve koji se osjete pozvanim za njega.“ No, nisu samo nositelji duhovnih službi pozvani slijediti svoga pastira u njegovu primjeru nesebične ljubavi. Na to su pozvani svi vjernici. Svi smo pozvani jedni drugima biti „sluge“ i „pastiri“ koji će spremno za druge živjeti, bližnjima služiti i nesebično ih ljubiti. Temeljno je načelo božanskoga rasporeda spasenja da Bog redovito spašava ljude po ljudima. Pastir koji polaže život za ovce, Krist, postaje tako oličenje predane, velikodušne službe, Bogu za ljude. „Poznajem ovce svoje i mene poznaju moje.“ Najava Isus je žrtvovao život svoj za sve ovce svoje. I za dobre i za zle, za velike i malene, ugledne i neugledne. Svi smo mi često sišli s pravoga puta, s puta pravednosti, kao izgubljene ovce. Mnogo i mnogo puta smo sagriješili, a Bog nas je čekao na pokoru i popravak. A komu imamo zahvaliti da nismo u grijesima pozvani na sud Božji? Dobrom Pastiru – Isusu Kristu, Bratu našemu. Žrtvi svete Mise, gdje Isus još uvijek kliče svom nebeskom Ocu: „ Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!“ Isus je vjeran i neće iznevjeriti. A mi? Tumačenje čitanja Prvo čitanje (Dj 4, 8-12) Današnja Djela apostolska donose članak o uhićenju apostola: Petra i Ivana i njihovo svjedočanstvo pred Velikim vijećem (Dj 4, 1-22). Zajednica prvih kršćana u Jeruzalemu, zajedno s apostolima, išla je u Hram na dnevnu molitvu. Petar i Ivan, pri ulasku u hram, ozdravili su čovjeka koji je prosio ispred Hrama. U Petru se ispunja Isusovo obećanje. „Tko vjeruje u mene i sam će činiti djela koja je činim; i veća će od njih činiti…“ (Iv 14,12). Ozdravljenje se događa po vjeri u Isusa Krista, uskrsloga i Duha svetoga. O tome Petar govori zapanjenom narodu. No, govor o Isusu Kristu uskrslom, po kojem jedinom dolazi spasenje, ne sviđa se hramskim svećenicima, te ih oni,... „pograbe i bace u tamnicu do sutra, jer već bijaše večer“ (4,3). Sutradan izvedoše apostole pred Veliko vijeće da im sudi. Petar pun Duha Svetoga, govori glavarima narodnim i starješinama svećeničkim, ovo: „Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku?“ Ponovi im da je čovjek spašen po Božjoj snazi Isusa Krista Nazarećanina, „kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi 1 od mrtvih!“ Petar i Ivan bez straha stoje pred Velikim vijećem koje im sudi. A Petar hrabro govori Vijeću dalje: „ On, Isus je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni… po kojemu se možemo spasiti.“ Vijećnici nisu znali što da s njima učine i kako da ih kazne, pa ih puste, ali uz prijetnju: .. „da nipošto ne zbore niti naučavaju u ime Isusovo.“ I oni odoše s riječima: „Mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.“ Apostole zbog njihova propovijedanja čeka ista sudbina kao i Isusa. Isusovi će svjedoci uvijek morati stupati putem koji vodi u zatvor. Za vijećnike je ispravno činiti ono što propisuje zakon i njihov poredak. Zato oni pitaju apostole: „Kojom snagom ili po čijem imenu to učiniste?“ Nova vjera (Kristova vjera), prerasta u narodni pokret, a on je oprečan dotadašnjem zakonu. Petar i Ivan nisu počinili nikakvo krivično ili kažnjivo djelo. Ali oni smetaju tadašnjem političkom i vjerskom sistemu, žele ga mijenjati u ime Isusa Krista. Oni čak, ne propuštaju priliku da i pred narodnim vođama govore o Isusu Kristu: „On je zaglavni kamen, On je veliki izazov i nitko ga ne može nekažnjeno zaobići.“ Odvažno svjedočenje ponovo se pripisuje djelovanju Duha Svetoga. Prijetnja Vijeća, uz zabranu govora koja im je bila izrečena, nije na njih djelovala. Oni Učitelja, Isusa, nose u sebi i nikada ga više neće ostaviti. Psalam (Ps 118, 1. 8-9. 21-23. 26. 28-29) Psalam 118 je pjesma za „Blagdan sjenica.“ Zahvalnu pjesmu, Gospodinu, pjeva skupina koja ulazi u Hram: „Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!“ Treba se uvijek uzdati u Gospodina, a ne u čovjeka, jer je čovjek nestalan i on razočara. Psalam svjedoči apostola Petra i njegov govor: „Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo…“ Hram je obnovljen (usp. Zah 1,16). „Zaglavni kamen,“ koji može postati „kamen spoticajni,“ česta je mesijanska tema (Iz 8.14; Zah 3,9) i značit će Krista (Mt 21,42; Dj 4,11). U kršćanskoj predaji, taj je redak (stih) primijenjen na uskrsnuće Kristovo i utkan je u uskrsnu liturgiju. Stih iz Psalma: „Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem! Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjeg!“ Ove nedjelje, to je molitveni poklik i želja da iz naše sredine Bog izabere velikodušne mlade ljude koji će doći, u duhovna zvanja, da posluže Božje spasenje „u ime Gospodnje.“ Ne zaboravimo na ovu molitvu! Drugo čitanje (1Iv 3,1-2) Današnji odlomak Prve Ivanove poslanice govori nam o najvećoj milosti što nam je daje uskrsli Krist: „U njemu i po njemu smo djeca Božja.“ Ivan baš naglašava: „Djeca se Božja zovemo i jesmo.“ To je posinstvo vjernika pripisano Ljubavi Božjoj. Božja smo djeca, jer nam je Otac nebeski, dao Duha svojega. Po tome „Duhu“ On postaje naš Otac, a mi djeca njegova. I sv. Pavao kaže: „Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji“ (Rim 8,14). Bog postupa s nama kao sa svojom djecom. „Svijet koji ne poznaje Boga čini zlo, a kršćanin kao Božji čovjek, suprotstavlja se svijetu zla.“ Naše sadašnje stanje prikriveno je prolaznošću ovovremenosti. A kada nam se On, Bog u potpunosti očituje… „bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što (On) jest.“ Bog će nam se posve razotkriti, živjet ćemo s njim u potpunoj intimnosti, kao pobožanstvena djeca Božja. Čuvajmo i njegujmo to svoje najveće dostojanstvo, Božje milosti! Evanđelje (Iv 10, 11-18) U ono vrijeme: Reče Isus: „Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih trebam dovesti i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.“ 2 U današnjem Ivanovu evanđelju, Isus je Dobri pastir. Slika Krista kao dobrog pastira, jedna je od najpoznatijih i najdražih slika u kršćanskoj tradiciji. Obično je Isus prikazan kao pastir koji na svojim ramenima nosi „pronađenu ovcu“ ili kao onaj koji kao pastir stoji usred svoga stada koje mirno i bezbrižno pase i okuplja se oko njega. U današnjem mentalitetu nije lako govoriti o pastiru i ovcama. Odnos pastira i ovaca slika je odnosa nadređenog i podređenih, a nitko ne želi biti podređen. Ako je netko toliko podređen nekomu da nema svoje mišljenje, onda ga kvalificiramo kao ovcu: „baš si jedna ovca.“ Pastir ne čuva jednu ovcu, nego „stado.“ A suvremeni čovjek ne želi biti stado, čak niti dio stada. Po evanđelju, ovce pripadaju pastiru. On je njihov vlasnik, gospodar. Bez obzira na naše današnje poimanje „ovce“ i „stada,“ evanđeoski tekst i nama kršćanima današnjice može biti znak za pravi odnos između Krista i svakoga od nas, kao i Krista i Crkve, te svih ljudi. Izvor naše kršćanske opstojnosti ne leži u nama samima i našim sposobnostima. Nego, izvor, a time i uporište, daje nam Krist. Isus u evanđelju kaže: „Ja sam pastir dobri. (A) Pastir dobri život svoj polaže za ovce.“ Dakle, ima netko tko je uvijek za tebe, netko s kim možeš uvijek računati, netko tko te toliko ljubi da je spreman i život svoj dati za tebe. Isus je svoj život zaista i dao, za sve ljude i njihove grijehe, zauvijek na križu na Kalvariji, a daje ga i neprestano u sakramentalnoj tajni svete mise, koja je znak njegove ljubavi, kojom nas je dokraja ljubio. Nitko više nije sam i prepušten svojoj sudbini. Isus je dobri pastir koji daje svoj život za sve one koji žele prihvatiti dar njegove ljubavi. Isus kao dobri pastir ide ispred svoga stada. Njegovi poznaju njegov glas i slijede ga On ide ispred stada i krči im put. On se izlaže pogibelji i svojim životom štiti svoje. Čini sve da nađe zalutalu ovcu. On je pastir koji je sav u službi ovaca. On služi, život svoj izlaže, život svoj daje. To nije pastir koji tjera svoje stado nego ga vodi. Za njim idu samo oni koji to žele iz slobode i ljubavi. Isus je gospodar, a ne najamnik. Najamnik nije mnogo mario za tuđe ovce, nego je samo tražio svoju udobnost, korist i plaću. Najamnik,.. kada vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i rastjerava ovce. Naprotiv, pravi dobri pastir, pozna svoje ovce i one poznaju njega. Isus kao pravi – dobri pastir poručuje svima: „Ja sam pastir dobri i poznajem svoje (ovce) i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Krist, kako kaže Pismo, poznaje svoje ovce. Ovo 'poznavanje' nije površna psihološka spoznaja, nego cjelokupni osobni odnos duboke povezanosti koja vlada između Krista i Oca i „ovaca.“ Krist stoji među nama i nosi nas na svojim ramenima, čak i onda kada mislimo da smo napušteni, ostavljeni i u opasnosti. On nas pridiže kad ne znamo kako dalje. On nas nosi čak i kada se udaljavamo od njega ili ga napustimo. Evanđelje pokazuje da i oni koji njemu pripadaju poznaju njega, a to je zato jer slušaju njegov glas i idu za njim. Dakle, biti Kristov vezano je uz slušanje i nasljedovanje. Slušati i nasljedovati znači: ići Kristovim putem i biti spreman vlastitim životom djelovati u njegovu životu i njegovu poslanju. Vjernik je onaj koji poznaje Gospodina i sluša njegov glas. Poznavanje i slušanje je smisao vjerničkog života, ali i temelj Crkve kao zajednice. Ona nije ljudska organizacija, nego zajednica onih koji poznaju i slušaju Krista te mu tako omogućavaju da u njoj bude trajno prisutan i vodi je prema vječnosti. Krist čuva svoje stado, one koji su uz njega, ali nas kroz Ivanovo evanđelje vodi i dalje kad kaže: „ Ima i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih trebam dovesti i glas će moj čuti i bit će jedno stado…“ Bdijući nad svojim stadom, Isus stalno gleda dalje, gleda i traži ONE koji mu još nisu prišli, koji nisu razumjeli njegov put žrtve i spasenja. On neumorno traži: i jednu po jednu novu ovcu unosi u svoje stado na svojim ramenima. U tome treba i našu pomoć. Budimo mu na usluzi u traženju novih i izgubljenih ovaca. Isus dokraja ljubi Oca i izvršava sve njegove zapovijedi. „Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem... Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga.“ Isus Krist je „položio“ svoj život, uskrsnuo i opet će doći, vlast od Oca ima: ponovo uzeti svoj život. Žrtvu Kristovu promatrali smo i proživljavali na Veliki Petak. To gledamo također svakoga dana u žrtvi svete Mise, gdje on na tajanstveni, sakramentalni način čini nazočnom žrtvu križa. I u žrtvi svete Mise On se također 3 žrtvuje za sve ljude, dobre i zle. Žrtvuje se među svim narodima, na svim dijelovima kugle zemaljske. Našem dobrom pastiru nije bilo dosta, da samo jednom dade život svoj za ovce svoje, nego se bez prestanka daruje za nas, od istoka do zapada sunca, na oltarima našim, kao što se nekad žrtvovao na drvetu križa. I tu nam dijeli plodove svoje žrtve na križu. Svi smo mi često (puta) sišli s pravoga puta, s puta pravednosti, kao izgubljene ovce. Ali imamo sreću, imamo dobrog pastira, koji će nas pronaći i vratiti u svoje stado – u Crkvu, na svetu Misu, gdje Isus još uvijek kliče svom nebeskom Ocu: „Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!“