Božje vrednote ne prolaze

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu objavio je Misao dana za 11.nedjelju kroz godinu, 13. lipnja 2021.

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

SLUŽBA RIJEČI ZA 11. NEDJELJU KROZ GODINU  - B

13.lipnja 2021.

 

Prvo čitanje:

Ez 17, 22-24 

Nisko drvo uzvisujem.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin Bog:

»S vrha cedra velikoga,

s vrška mladih grana njegovih, odlomit ću grančicu

i posadit je na gori visokoj, najvišoj.

Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi:

razgranat će se ona, plodom uroditi

i postati cedar predivni:

prebivat će pod njim sve ptice,

sve će se krilato gnijezditi u sjeni grana njegovih.

I sve će poljsko drveće znati

da ja, Gospodin,

visoko drvo ponizujem,

a nisko uzvisujem;

zeleno drvo sušim,

a drvu suhu dajem da rodi.

Ja, Gospodin, rekoh i učinit ću!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 92, 2-3.13-16

Pripjev:

Dobro je slaviti Gospodina.

 

Dobro je slaviti Gospodina,
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.

Ko palma cvate pravednik
i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u domu Gospodnjemu,
cvatu u dvorima Boga našega.

Rod donose i u starosti,
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin,
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

 

Drugo čitanje:

2Kor 5, 6-10 

Trsimo se da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Uvijek smo puni pouzdanja makar i znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. Zato se i trsimo da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni. Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mk 4, 26-34

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega bilja.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus govoraše mnoštvu:

»Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako; zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto žetve.«

I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.«

Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati. Bez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao.

Riječ Gospodnja.

 

 11. nedjelja kroz godinu - B -

13. lipnja 2021.

Biblija, poglavito Novi zavjet, daje optimističan pogled na svijet sadašnjosti i budućnosti. Kraljevstvo Božje, a ne vražje, u sve je potpunijem nastajanju. Ono nastaje u nama i oko nas uz našu suradnju, ali i mimo naše ljudske uvjetovanosti, snagom Duha Božjega, nenasilno, postupno i učinkovito.

Ono je nadživjelo Rimsko Carstvo, potom slična kraljevstva sve do urušavanja boljševičkog imperija. Nadživjet će i Europsku uniju i svaki svjetski poredak, ako ne bude zasnovan i djelatan u duhu istine, pravde i mira, jer to su glavne snage plodonosnih sadnica kraljevstva Božjega.

Isus iz Nazareta se služio usporedbama pomoću kojih je osvjetljavao navještaj ostvarivanja novoga svijeta. Neke od njih je iz usmene predaje sabrao i zapisao evanđelist Marko.

Ove nedjelje u liturgiji imamo dvije slične usporedbe. Riječ je o sjemenu općenito i o sitnom zrnu gorušice te o vremenu i procesu između početka klijanja do velikoga završetka - žetve.

Te usporedbe simbolično označuje tek zamjetljiv početak nastajanja kraljevstva Božjega koji vodi do njegova potpunog ostvarenja. Kraljevstvo Božje je najprije bilo prisutno u Isusu Kristu. Ono što je on u sebi imao prenosio je na ljude svoga vremena s namjerom da i oni za to oduševljavaju jedni druge kroz sva vremena.

Nebeski Otac je sebi pridržao vrijeme kada će njegovo kraljevstvo nastupiti u potpunosti. Isus je znao Očev plan i zato se nije htio služiti nasilnim rušenjem postojećih političkih ni religijskih sustava. Nije planirao ni izvodio nikakav nagli prevrat ni revoluciju, već je u postojeće sijao zdravo i plodonosno sjeme Božje riječi, tj. istinu, pravdu i mir s nepokolebljivom vjerom kako će snagom Duha Božjega to i takvo sijanje uvjetovati polagan ali nezaustavljiv proces klijanja i postupnog preoblikovanja postojećeg načina življenja u potpuniji, čovječniji i bogolikiji svijet.

Od vjernika, sijača Božje riječi, očekuje se da u Isusu Kristu ima uzor sijanja kao i vjere u uspjeh.

Znamo da želimo biti sudionici toga Božjeg kraljevstva, kraljevstva u kojemu Bog vlada svojom ljubavlju i dobrotom, milosrđem i praštanjem, pravdom i mirom.

Kraljevstvo Božje je među vama.

Kraljevstvo Božje je kao gorušičino zrno.

Kraljevstvo Božje je kao sjeme bačeno u tlo. Spavali ili bdjeli, noću i danju, sjeme klija i raste, ne znamo kako .....

I molimo da i u konačnici budemo sudionici  i baštinici toga kraljevstva I čujemo poziv Kristov: Uđite u radost Gospodara svoga. Primite u baštinu  kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta.


Jedanaesta nedjelja kroz godinu B, Mk 4, 26-34

 

I govoraše im: »Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako; zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto žetve.«
I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.«
Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati. Bez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao.

________________________________

 

U današnjem svijetu vrijedi biti prvi i najbrži. Da bi bio priznat, trebaš nešto učiniti za ovaj svijet. Moraš se izboriti za svoje mjesto pod suncem. Tvoja vrijednost mjeri se po tvojoj uspješnosti. Zbog toga mnogi žive u grču kako bi sve ovo ostvarili i zadobili ugled.

U Božjem svijetu svi smo vrijedni, i to svatko na svoj način. Pred Bogom ne trebaš napraviti neka zapažena djela. Ne trebaš se uzdignuti iznad ostalih kako bi te on uočio. On te uvijek vidi i sve zna o tebi. Bog te bolje poznaje nego ti samoga sebe. On ti je uvijek blizu. Ali, da bi se ti približio Bogu ipak nešto trebaš učiniti. Od tebe se traži da djeluješ s ljubavlju. Svako djelo koje činiš, čini s ljubavlju i Bog će zavladati u tvome srcu. Ako pjevaš, pjevaj s ljubavlju. Ako kuhaš, kuhaj s ljubavlju. Ako učiš, uči s ljubavlju. Ako odgajaš djecu, čini to s ljubavlju. Ako pomažeš drugomu, pomaži s ljubavlju. Čineći sve s ljubavlju, tvoje sjeme lagano će rasti i napunjati se tom ljubavlju. Jednog dana tvoje maleno sjeme života postat će veliko, očito, jasno i neće biti nezapaženo.

No, nemoj sanjati o velikom sjemenu. Misli na malo sjeme. Vodi brigu o malom sjemenu. A Bog  i tvoja ljubav dat će da ono izraste. Ako budeš opterećen veličinom, slavom i čašću, tvoje sjeme neće slobodno rasti. Ono će se neprestano bojati i pitati se: Hoću li uspjeti?!

Ti sij i radi s ljubavlju, a Bog neka daje da raste. Sve čini s ljubavlju i tvoje sjeme života bit će puno ljubavi.

Tako je to u Božjem svijetu. Sve se polako izgrađuje, ali sigurno. Božje vrednote ne prolaze. One su trajne. Zato nemoj biti zabrinut što nisi naj naj naj u očima ovoga svijeta. Ti Bogu svome vjeruj i sve predaj u njegove ruke.

 

  1. Danijela Škoro, 8. lipnja 2015. Valpovo