Javni poziv za podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Valpova za 2021. godinu.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Valpova uputio je Javni poziv za podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Valpova za 2021. godinu.

Javni poziv se upućuje svim vijećima mjesnih odbora, udrugama građana, ustanovama i trgovačkim društvima s područja Grada Valpova.

Javno priznanje POČASNI GRAĐANIN GRADA VALPOVA dodijelit će se ako je predloženi kandidat državljanin RH ili strani državljani koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku Grada, Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske, kao i podizanju ugleda i promidžbi hrvatskog gospodarstva, kulture i športa u svijetu, te građani koji su dali izuzetan doprinos Gradu, uspostavljanju veza na lokalnoj razini i u međunarodnim kontaktima jedinica i tijela lokalne samouprave.

Javno priznanje PLAKETA "GRB GRADA VALPOVA" dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja u svim područjima gospodarskog života Grada, kao i doprinosu u obrani i očuvanju opstojnosti RH pravnim i fizičkim osobama s područja Grada Valpova, a iznimno i drugim pravnim i fizičkim osobama s područja Republike Hrvatske i drugih država, ako je njihov doprinos usko vezan za život i razvoj Grada Valpova. Svake godine dodjeljuje se najviše do tri plakete.

Javno priznanje PLAKETA "MATIJA PETAR KATANČIĆ" dodjeljuje se za izuzetan doprinos razvoju prosvjetnog i kulturnog, športskog, te duhovnog i sveukupnog društvenog života Grada Valpova, pravnim i fizičkim osobama s područja Grada Valpova, a iznimno i drugim pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske i drugih država, ako je njihov doprinos u razvoju navedenih djelatnosti usko vezan za Grad Valpovo.

Svake godine dodjeljuje se najviše do tri plakete i to za područje prosvjete i kulture, za područje sporta, i za područje duhovnog i sveukupnog društvenog života.

Javno priznanje ZLATNA PLAKETA "PEČAT GRADA VALPOVA" dodjeljuje se fizičkim osobama za životno djelo, za osobite uspjehe u   razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog interesa za Grad, kada se ocijeni da je ta osoba utkala sve svoje sposobnosti i mogućnosti u odnosno djelo, te time dala svoj nemjerljiv doprinos i postigla neponovljiv rezultat u određenoj oblasti. Svake godine dodjeljuje se najviše do tri plakete.

Inicijativa za dodjelu javnog priznanja mora sadržavati podatke o podnositelju inicijative, životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi, te obrazloženje zbog kojeg se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Valpova, izjavu o davanju privole za prikupljanje osobnih podataka iostalu dokumentaciju po zahtjevu Odbora.       

Uz prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnositelj prijedloga dužan je za svakog predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja dostaviti pisanu privolu kandidata da se njegovi osobni podaci sadržani u prijedlogu za dodjelu javnog priznanja mogu koristiti isključivo u svrhu provedbe postupka za dodjelu javnih priznanja po ovom Javnom pozivu.

Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2021. godine, a inicijativu s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: GRAD VALPOVO - Odbor za dodjelu javnih priznanja, M. Gupca 32, Valpovo.

Obrasci za podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Valpova mogu se podići u Uredu gradonačelnika Grada Valpova ili na web stranici Grada, www.valpovo.hr , a sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 656-214 (tajnik Grada) ili osobno na navedenoj adresi.