Misijska nedjelja

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO  Zvonko Mrak, župnik župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije objavio je župne oglase i misao dana za 17. listopada, 29. nedjelju kroz godinu.

 

ŽUPNI OGLASI

29.nedjelja kroz godinu - B –

17.listopada 2021.

 

 • OTVORENA CRKVA svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.
 • Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00.
 • Misa radnim danom je u 18:30, a subotom u 8:00.
 • Listopadske pobožnosti su pola sata prije mise do 31. listopada.
 • Župna kateheza za 3. razred/prvopričesnike je utorkom

u 9:00 ili 10:00 i u 15:30 ili 16:30.

 • Župna kateheza za krizmanike je utorkom u 19:30.
 • Župna kateheza za r. sr. šk. je srijedom u 19:30.
 • Župna kateheza za 2. razred OŠ je srijedom u 9:00 i 16:00.
 • Dječji župni zbor Mirjam ima pjevanje petkom u 12:30.

 

 • MISIJSKA NEDJELJA je danas. Darovi, milostinja i molitve su za misije. Misijska supina organizira na misijsku nedjelju prodaju kolača poslije misa. Prihod je za misije.
 • Radionica roditelja prvopričesnika je u ponedjeljak u 19:00. Predstavljanje prvopričesnika je u nedjelju, 24. listopada na misi u 9:30.
 • Regionalni susret Caritasa Valpovačkog i Donjomiholjačkog dekanata je u srijedu, 20. listopada u 17:00 sa sudjelovanjem na misi u 18:30.
 • Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne imaju molitvu i mjesečni susret u četvrtak poslije mise u crkvi.
 • Poslanici Milosrđa imaju susrete svaki drugi petak u 19:00.
 • Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret u nedejelju, 24. listopada poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj misi.
 • Stigli su kalendari za 2022. godinu.

 

 

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

SLUŽBA RIJEČI ZA 29. nedjelju kroz godinu  - B

–17. listopada 2021.

 

Prvo čitanje:

Iz 53, 10-11

Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu, vidjet će potomstvo.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Svidjelo se Gospodinu pritisnuti ga bolima.

Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu,

vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane

i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti.

Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost

i nasititi se spoznajom njezinom.

Sluga moj pravedni opravdat će mnoge

i krivicu njihovu na sebe uzeti.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 33, 4-5.18-20.22

Pripjev:

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

 

Prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama
kao što se u tebe uzdamo!

 

Drugo čitanje:

Heb 4, 14-16

Pristupajmo smjelo prijestolju milosti.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere.

Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom.

Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mk 10, 35-45

Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu:

»Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.« A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?« Oni mu rekoše: »Možemo.« A Isus će im: »Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.«

Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im:

»Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«

Riječ Gospodnja.

 

 29.NEDJELJA KROZ GODINU - B -

17.listopada 2021.

Među hebrejskim zarobljenicima u Babilonu između 550. i 538. godine prije Krista djelovao je prorok Izaija. Imamo kratak odlomak iz četvrte pjesme o »Sluzi Jahvinom«. Biblijski eksperti imaju više teorija na pitanje: Tko je Sluga Jahvin? Jedni misle da je to sam prorok pisac teksta. Više ima onih koji u tom pravedniku-patniku vide ostatak Izraela koji će nakon pretrpljenih muka biti obnovitelj novoga života. Kršćani su od prvih početaka u opisu Sluge Jahvinog uočili ispunjenje mesijanskoga proroštva u Isusu Kristu. U svim mogućnostima radi se o jednom sazrijevanju tumačenja u narodu Hebreja, kako patnja i stradavanje pravednika mogu imati svoj smisao kad su u službi suzbijanja nepravde i zla. Oni koji sebe žrtvuju da bi drugima bilo bolje i čovječnije takvi se »sviđaju« Bogu, ali ne zato kao da bi ga radovale njihove patnje i stradavanja, već se Bog raduje zato što ima takvih ljudi koji ne žale truda, napora i žrtvovanja vlastita života da bi u svijetu pospješili rast prave čovječnosti. Bog takvima daje obilježje svjetlosti, jer postaju uzor drugima, pa im obećava i nagradu ulaska u vječnu svjetlost.

(Među Hebrejima koji su prihvatili evanđelje Isusa Krista bilo je onih koji nisu raskinuli s opsluživanjem tradicionalnih hramskih molitava i žrtava koje je u ime naroda Bogu prinosio veliki svećenik. Takvima je pisac Poslanice Hebrejima želio protumačiti kako oni obraćenjem imaju u Isusu Kristu novoga velikog svećenika koji u svemu nadvisuje dotadašnjeg. Podsjetio ih je da je hramski veliki svećenik i sam grešnik te da treba upravljati prošnje ponajprije za sebe, a tek onda za narod. K tome on prinosi Bogu krv žrtvovanih životinja, a to je u odnosu na Boga nesavršeno. Novi veliki svećenik je onaj »koji prodrije kroz nebesa« Isus Sin Božji koji je ljudima postao sličan u svemu osim u grijehu pa je kao takav najbliži Bogu Ocu i najprikladniji posrednik između Stvoritelja i čitava čovječanstva, jer je bezgrešan. Da bi uspostavio narušeno prijateljstvo i zajedništvo sa Stvoriteljem, i ljudi međusobno, koje je nastalo po grijehu praroditelja i koje nastaje osobnim grijehom, Isus je uložio čitavoga sebe žrtvujući svoj život. To je učinio iz ljubavi koja ne izuzima nikoga, a može mijenjati na novi život svakoga. Zato pisac poslanice potiče na oživljavanje vjere u moćno posredništvo i zagovor Isusa jedinoga i pravoga velikog svećenika koji je pobijedio zemaljska iskušenja, zlo i samu smrt.)

Bezobzirna, zakulisna i javna jagma za osvajanje prvih mjesta u zajednicama, političkim strankama, u religijskim i profanim institucijama nije nimalo simpatična, već odiozna. Zato je opravdana reakcija Isusovih najbližih suradnika nad dvojicom svojih kolega, Jakovom i Ivanom, što su od Isusa tražili da u njegovu kraljevstvu budu prvi ministri. Isusu je moralo biti veoma mučno zbog toga što oni koji su stalno s njime još ne razumiju u čemu se sastoji projekt i način ostvarivanja novoga svijeta, za koji će on uskoro životom platiti. Ponovno im je dao na znanje kako u novom Božjem svijetu ne može biti mjesta za »gospodovanje« već za »služenje«, te kako će konačnu nagradu za trud dati nebeski Otac, jer od njega izvorno potječe spasonosni i usrećujući plan za sve ljude, pa ga trebaju svi ostvarivati i u tome pronalaziti osobnu sreću. Jakov i Ivan su to shvatili tek poslije Učiteljeve smrti i uskrsnuća. Jakov je prvi od apostola bio pogubljen mačem zato što je radio na ostvarenju Isusova projekta. Evanđelist Marko je zabilježio događaj o nadmetanju apostola zato da bi se u budućnosti novoga Božjeg naroda izbjegavao svaki oblik iskorištavanja čovjeka od čovjeka.        

Biti u službi stvaranja novoga Božjeg svijeta ne znači biti antički rob ni srednjovjekovni paž ili kmet. To znači ulagati čitavoga sebe za sreću svih ljudi. Oni koji se opredjeljuju za takav svijet trebaju »piti čašu gorčine« koju će im pripremati protivnici ostvarenja. To treba otrpjeti po uzoru Isusa Krista najčovječnijeg od sinova ljudskih.

Prema: Josip Koprek