Raspored misa i blagoslova grobova za Sve svete

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO  Zvonko Mrak, župnik župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije objavio je župne oglase i misao dana za 24. listopada, 30. nedjelju kroz godinu.

 

ŽUPNI OGLASI

 

 • OTVORENA CRKVA svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.
 • Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00.
 • Misa radnim danom je u 18:30, a subotom u 8:00.
 • Listopadske pobožnosti su pola sata prije mise do 31. listopada.
 • Župna kateheza za 3. razred/prvopričesnike je utorkom

u 9:00 ili 10:00 i u 15:30 ili 16:30.

 • Župna kateheza za krizmanike je utorkom u 19:30.
 • Župna kateheza za r. sr. šk. je srijedom u 19:30.
 • Župna kateheza za 2. razred OŠ je srijedom u 9:00 i 16:00.
 • Dječji župni zbor Mirjam ima pjevanje petkom u 12:30.
 • Predstavljanje prvopričesnika je danas na misi u 9:30.
 • Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret danas poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj misi.
 • Vatrogasci će čistiti crkvu u srijedu od 19:00.
 • Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise.
 • Dekanatski susret obitelji je u četvrtak, 28. listopada u 19:30. Tema susreta je: Jačanje otpornosti u bračnom i obiteljskom životu.
 • Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak svaki drugi petak u 19:00.
 • Misa za sve pokojne u župi Valpovo od 1. studenog 2020. do 31. listopada 2021. bit će u nedjelju, 31. listopada u 18:30. Mogu se dodati i drugi pokojni za koje želite moliti. Na tu misu su pozvane posebno ožalošćene obitelji. Poslije mise je klanjanje i molitva za pokojne.
 • Svi Sveti su u drugi ponedjeljak. Raspored misa i blagoslova grobova:

Misa na groblju u Valpovu kod mrtvačnice je u 10:00, poslije mise zajednički blagoslov grobova, a pojedinačni blagoslov grobova je do 13:00.

U 18:30 je misa u župnoj crkvi.

U 11:00 je  molitva za poginule branitelje kod križa.

U Vinogradcima i Bocanjevcima je misa u 8:00, a blagoslov grobova poslije mise.

U Šagu i Nardu je blagoslov grobova u 16:00, a misa poslije blagoslova.

 • Stigli su kalendari za 2022. godinu.
 • Nedjelja bračnih jubileja, obnova bračnih obećanja je 7. studenog na misi u 8:00.
 • Sljedeće nedjelje podijelit ćemo novi Župni običajnik za ovu pastoralnu godinu. Nije zabranjen dobrovoljni prilog.
 • Papa Franjo priprema se sazvati 16. redovnu Biskupsku Sinodu u listopadu 2023. pod nazivom: Sinodalnost – izvorna i trajna oznaka Crkve. U pripravi te Sinode Papa nas preko nadbiskupije poziva da se uključimo u Sinodalno savjetovanje Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje. Prvi korak je molitva za Sinodu koju i sami izgovaramo uz himan Duhu Svetom i molitvu: Stojimo pred tobom, Duše Sveti.

 


ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

SLUŽBA RIJEČI ZA 30. nedjelju kroz godinu  - B –

24. listopada 2021.

 

Prvo čitanje:

Jr 31, 7-9

Slijepe i hrome utješene vraćam.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin:

»Kličite od radosti Jakovu,

podvikujte prvaku narodâ!

Objavljujte, uznosite, navješćujte:

Gospodin spasi narod svoj,

ostatak Izraelov!

Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne,

skupljam ih s krajeva zemlje:

s njima su slijepi i hromi,

trudnice i rodilje:

vraća se velika zajednica.

Evo, u suzama pođoše,

utješene sad ih vraćam!

Vodit ću ih kraj potočnih voda,

putem ravnim kojim neće posrnuti,

jer ja sam otac Izraelu,

Efrajim je moj prvenac.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 126, 1-6

Pripjev:

Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

 

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo:
Silna im djela Gospodin učini!«
Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama,
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući,
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.

 

Drugo čitanje:

Heb 5, 1-6

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki veliki svećenik, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron. Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih, po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mk 10, 46-52

Učitelju moj, da progledam.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.

Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!«

Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!« On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: »Što hoćeš da ti učinim?« Slijepac mu reče: »Učitelju moj, da progledam.« Isus će mu: »Idi, vjera te tvoja spasila!« I on odmah progleda i uputi se za njim.

Riječ Gospodnja.

 

  30.NEDJELJA KROZ GODINU - B -

24.listopada 2021.

Nakon smrti kralja Salomona, 932. prije Krista, izraelsko kraljevstvo razdijeljeno je na Južno (pod imenom Juda) s glavnim gradom Jeruzalemom i na Sjeverno kraljevstvo (pod imenom Izrael) s glavnim gradom Samarijom. Asirci su 722. pr. Kr. osvojili Sjeverno kraljevstvo, razorili Samariju i veliki dio stanovništva odveli u ropstvo. U liturgiji ove nedjelje imamo ulomak iz »Knjige utjehe« Jeremije proroka. Taj Božji čovjek, gotovo nakon sto godina otkako je narod iz Sjevernoga kraljevstva bio odveden u asirsko zarobljeništvo, piše s dalekovidnošću te po nadahnuću Duha Božjega najavljuje novu budućnost u kojoj će se Božjom pomoću vratiti zarobljenici i s drugim vjernim ostatkom obnoviti moćno i slavno Davidovo kraljevstvo. Jeremija je vjerovao u tu novu budućnost, pa je nadu u obnovu života prenosio na ostatak naroda u dokinutom Sjevernom kraljevstvu, kao i na narod Jeruzalema, gdje je živio i djelovao u još postojećem Južnom kraljevstvu. Prorok je doživio pad Južnoga kraljevstva i razorenje Jeruzalema 587. od Babilonaca. Ni tada nije pao u beznađe, već je preko svoga prijatelja Baruha poslao i posebno pismo zarobljenicima u Babilon sa željom i molbom da ne izgube nadu, budući da Jahve-Bog, ako i pripušta patnje, on je ipak onaj koji spašava jer je Bog života.

Pisac Poslanice Hebrejima uspoređuje starozavjetnog velikog svećenika s Isusom Kristom zato da bi pokazao kako je Isus neusporedivo uzvišeniji, budući da je njegovo svećeništvo prije vremena, od iskona, jer on je vječna Božja Riječ koja se učovječila zato da svoj ovozemaljski život iz ljubavi prinese kao žrtvu pomirnicu za čitavo čovječanstvo. Isus je ljude oslobodio od starozavjetnoga i bilo kojega drugog poganskog svećeništva. Nije ustanovio novo, jer je zapravo on pravi, vječni i jedini svećenik za sve ljude i za sva vremena. Službe voditelja u prvim kršćanskim zajednicama nisu shvaćene u smislu sakralnoga svećenstva. Pod utjecajem židovstva, grčke i rimske religije služba voditelja kršćanskih zajednica počela se sakralizirati pa su se »prezbiteri - starješine« i »episkopi - nadziratelji« prihvaćali kao svećenici. Ali njihova služba se ne smatra kao samostalno posredništvo, već kao povjerenstvo ili namjesništvo »jedincatoga i vječnog svećenika« Isusa Krista. Oni od Isusa imaju poslanje da svojim služenjem ljudima pomažu bolje upoznavati Boga i živjeti u zajedništvu s njime. To služenje se događa kroz molitvu, navještaj Božje riječi, kroz podjeljivanje sakramenata, posebno kroz euharistijsko slavlje. Identitet posebnih službenika Crkve nalazi se u misteriju Isusa Krista, pa su pozvani nasljedovati njega i raditi na ostvarenju njegova započetog stvaranja novoga Božjeg svijeta.

Čudesno ozdravljenje slijepoga koje je nebeski Otac učinio preko Isusa iz Nazareta potiče na razmišljanje ne samo o težini fizičke sljepoće već i na zaslijepljenost u prenesenom smislu. Zanimljivo je da je slijepi, o kojem je riječ u Evanđelju po Marku, »vidio« u Isusu ono što nisu vidjeli oni zdravih očiju. Slijepi je u Nazarećaninu »gledao« prisutnost svemogućega Boga, pa je zbog te vjere zavapio da i fizički progleda. Postoje mnogobrojne i mnogovrsne zaslijepljenosti od kojih posebno dolaze do izražaja primjerice sljepilo neznanja, ali i zaslijepljenost od uvjeravanja kako će znanost moći stvoriti vječnu i sretnu mladost za svakoga tko to bude želio. Živimo u vremenu i zaslijepljenih religijskih fanatika koji jezivim sredstvima izražavaju svoja subjektivna uvjerenja i htijenja. K tome često se susrećemo sa sljepilom politike koja toliko zaslijepi pojedine ljude da sve promatraju i doživljavaju kroz svjetlo političkih ciljeva svoje stranke. Na svijet, u sebi i oko sebe, trebalo bi gledati Božjim očima. U njegovu gledanju među ljudima nema bitne razlike. Svi su njegova stvorenja iste naravi, istoga ljudskog dostojanstva i osnovnih prava, ali i zasebne osobnosti te njima svojstvene posebnosti, koje bi trebalo živjeti u Svjetlu kojem nema zalaza.

 

 

Glas Koncila, 29.10.2006.