Vjera i djela

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije objavio je župne oglase i misao za  26. nedjelju kroz godinu, 25. rujna  2022.

 

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

ŽUPNI OGLASI

 

 

 • Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do18:00.
 • OTVORENA CRKVA je od 9:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.
 • Mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00.
 • Marijina legija ima sastanak svakog utorka u 17:00.
 • Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret danas poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj misi.
 • Regionalni seminar za Caritas i članove ŽPV za karitativnu djelatnost je u ponedjeljak, 26. rujna u Valpovu u 16:00.
 • Ispovijed školske djece od 4. do 8. razreda u Valpovu na početku školske i vjeronaučne godine je ovoga tjedna u vrijeme sata vjeronauka u školi.

(Ponedjeljak, 26. 9. 8.00: 8D, 11.30: 5C, 12.20: 7C, 14.00: 8A, 15.50: 8B, 17.30: 5B, Utorak, 27. 9. 9.50: 4D, 10.40: 5D, 16.40: 6A,

Srijeda, 28. 9. 9.50: 6C, 12.20: 4C,

14.00: 7A, 14.50: 6B, 15.50: 4A, 16.40: 7B, 17.30: 5A,

Petak, 30. 9. 10.40: 8C.)

 • Upis za 2. r. sr. šk., za krizmanike je u utorak u 19:30.
 • Upis za prvopričesnike je u srijedu u 19:00. Za upis trebaju doći i roditelji.
 • Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise.
 • Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak u petak u 19:00.
 • Prva subota u mjesecu je ovoga tjedna. Molitva za duhovna zvanja.
 • Listopadske pobožnosti, molitva krunice i Litanije BDM, počinje u subotu i moli se pola sata prije mise.
 • Ministrantski sastanak je u subotu u 12:00.
 • BDM od Krunice je crkveni god u Vinogradcima i slavi se u nedjelju, 2. listopada, s misom u 11:00, ispovijed od 10:30.
 • Župni običajnik za 2022. i 2023. je u tisku. Očekujemo ga uskoro.

 

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

SLUŽBA RIJEČI

 

26.NEDJELJA KROZ GODINU – C - 25. rujna 2022.

 

Prvo čitanje:

Am 6, 1a.4-7

Razuzdani raskošnici, bit ćete prognani!

Čitanje Knjige proroka Amosa

Ovo govori Gospodin svemogući:

»Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 146, 6c-10

 

On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
Gospodin oslobađa sužnje,
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

 

Drugo čitanje:

1Tim 6, 11-16

Čuvaj zapovijed do pojavka Gospodinova!

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Božji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Lk 16, 19-31

Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.

Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’

Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’

Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’«

Riječ Gospodnja.

 

 

26.NEDJELJA KROZ GODINU – C - 25. rujna 2022.

 

Današnje prvo čitanje kao i evanđelje pokušavaju nas poučiti kako je potrebno da se brinemo za druge. To je učenje koje bismo svi trebali s vremena na vrijeme poslušati. Želimo nasljedovati Isusa Krista i želimo naučiti živjeti kako je on živio. Sam Isus nas uči kako je najveća zapovijed ljubiti Boga i ljubiti bližnje kao same sebe. Ova nam čitanja tu ljubav pojašnjavaju malo bolje.

Prvo čitanje iz Proroka Amosa govori nam o bezbrižnim Hebrejima na Sionu, u Jeruzalemu, metropoli Izraelaca, koji ne brinu za ostatak svoga naroda koji je uništen i rastjeran. Svi mi patimo od ove iste sklonosti: ako nas neka nesreća ne dira osobno, skloni smo brzo je zaboraviti. Čak i danas, kada zahvaljujući televiziji i drugim modernim sredstvima priopćavanja, možemo vidjeti i čuti za strašne stvari koje se događaju u našem svijetu, mi jednostavno ne brinemo za ono što se događa drugima.

S druge strane, ako znamo da nam se sprema nešto što ne želimo, počinjemo se itekako brinuti.

Evanđelje nam, kroz Isusovu priču o bogatašu i siromašnom čovjeku Lazaru, pokazuje kako je moguće da siromah živi možda odmah do naših vrata ali ne obraćamo pažnju na njega. Oni su jednostavno naša svakodnevnica i naučili smo ne vidjeti ih i ne dopustiti im da nas gnjave.

Često poželimo da imamo slobodu činiti što hoćemo. Ponekad čak kažemo: Ako to ne smeta drugima onda to trebamo učiniti. Ili pak kažemo: Da, to smeta drugima, ali to ne treba utjecati na nas – to nas se ne tiče. Ovo smo skloni reći na osobnoj razini, nekada i na razini zajednice, pa čak i na razini nacije.

Nije jednostavno otkriti kako bismo i koliko bismo trebali biti upleteni u tuđe živote. Očito je da ne možemo biti upleteni u svačiji život. Ali kakve su naše obveze ako znamo da čovjek do nas maltretira svoju ženu; ili ako naša susjeda maltretira svoga sina; ili ako znamo da nam je susjed lopov; ako znamo da susjed nije vjeran ženi? Poroci alkohola i droge uništavaju i mlade ljude! Svakodnevno viđamo ljude koji žive u nevolji i ne činimo ništa.

Naša razina brige za njih je na razini ogovaranja i klevetanja: tako im i treba, a mi ćemo dodati još malo zla da bude slađe ogovarati.

Na koji način se trebamo uplesti u njihove živote i trebamo li se uopće uplitati? Smijemo li ostati ravnodušni, ne uplitati se u takve situacije?

Isus nam ne daje jednostavan odgovor. On nam radije daje priču o bogatom i siromašnom čovjeku. Kada bogataš ignorira siromaha, on gubi svoju dušu.

Jesmo li izgubili dušu? Koji je naš odgovor na Isusovu priču? Kako i koliko ljubim svoga bližnjega? Zamolimo danas Gospodina da nam pokaže kako ispravno voljeti sve one koji ulaze u naš svakodnevni život. Neka nam prosvijetli dušu i srce kako bismo Njegovu ljubav živjeli u potpunosti.