Energetska obnova zgrade Osnovne škole

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

BIZOVAC Zahvaljujući financijskoj potpori Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Osječko-baranjskoj županiji u tijeku je realizacija projekta energetske obnove školske zgrade dr. Bratoljuba Klaića u Bizovcu.

Uukupna vrijednosti radova je 2,397.119 kuna, a radovi  obuhvaćaju izvedbu fasade s termoizolacijom od kamene vune, sanaciju ravnog krova i tavana škole izvedbom novih slojeva termoizolacije i hidroizolacije, zamjenu postojećih radijatora, toplinsku izolaciju, uz ugradnju termoventila, poboljšanje energetskih svojstava građevine izmjenom postojeće stolarije i bravarije, novom, energetski učinkovitijom PVC stolarijom i aluminijskom bravarijom te zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijima. Rok za završetak energetske obnove školskog objekta je 31. rujna 2015.