2 milijuna kuna za izgradnju sustava odvodnje u Ladimirevcima

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

LADIMIREVCI Unutar sustava odvodnje aglomeracije Petrijevci, u tijeku je izgradnja 3 crpne stanice i 1 tlačne međustanice unutar naselja Ladimirevci, financijske vrijednosti 2.009.984,37 kn.

 

Sustav odvodnje aglomeracije Petrijevci temelji se na izgradnji kolektorskih, tlačnih i sekundarnih kanalizacijskih mreža, crpnih stanica i tlačnih međustanica unutar svih naselja općine Petrijevci, općine Bizovac i prigradskog naselja Ladimirevci te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 10 100 ES.

Cjelokupni projekt sastoji se od 28 faza izgradnje sustava kolektorskih i tlačnih kanalizacijskih mreža te 9 faza izgradnje sekundarnih kanalizacijskih mreža pojedinih naselja unutar gore spomenutih naselja.

Naselje Ladimirevci, je obrađeno unutar 9. i 10. faze izgradnje kolektorskih mreža ukupne duljine 3.821,00 metara, 2.070,00 metara tlačnih cjevovoda  financijske vrijednosti  3.826.621,72 kn, a isto je  izvedeno financiranjem iz sredstava Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave na čijem području se izgrađuju cjevovodi.

Za preostali dio kanalizacijske mreže naselja Ladimirevci koju čine 20. faza izgradnje kolektorske mreže duljine 4.080,00 metara sa dvije crpne stanice te sekundarna mreža duljine 3.874,00 metara provedeno je javno nadmetanje sukladno Zakonu o javnoj nabavi, kojim je utvrđena ukupna financijska vrijednost tog dijela projekta od 5.013.946,52 kn, a izvoditelj radova je tvrtka Karašica – Vučica d.d. iz Donjeg Miholjca.

U tijeku je izvođenje dijela radova koji se financiraju putem Redovnog programa Hrvatskih voda u 2016. godini u iznosu od 2.222.000,00 kn, od čega Hrvatske vode osiguravaju 2.000.000,00 kn (90%), a ostatak  potrebnog iznosa od 222.000,00 kn (10%) osigurat će se od strane jedinica lokalne samouprave.

Preostali radovi do okončanja ovog projekta izvest će se prema očekivanjima do kraja mjeseca lipnja 2017. godine, a izvor financijskih sredstava bile bi Hrvatske vode i jedinice lokalne samouprave kao u do sada ugovorenom odnosu (90% - 10%).