Značajna ulaganja u dalji razvoj poljoprivrede

Korisnička ocjena: 2 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

 VALPOVO Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Valpova vijećnici su usvojili program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo u 2018. godini.

-Tim programom izvan snage je stavljena Odluku o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta koja je donesena krajem prošle godine, jer je u međuvremenu na snagu stupio novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, izvijestio je Marko Vuksanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Novi zakon propisuje četiri vrste prihoda i to od prodaje, zakupa, koncesije te od prenamjene poljoprivrednog zemljišta i točno propisuje namjenu ostvarenih prihoda.

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti izradio je prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo u 2018. godini, kojim je planirano ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 830.000,00 kn i to 400.000,00 kuna od prodaje, 30.000,00 od zakupa, 395.000,00 kuna od koncesije te 5.000,00 kuna od prenamjene.

Ukupni će se planirani prihodi rasporediti, kako slijedi:

VRSTE RASHODA U 2018. GODINI

PLAN. RASHODI

U 2018. U KN

 

Katastarsko geodetska izmjera i sređivanje zemljišnih knjiga

60.000,00 kn

 

Izgradnja i održavanje sustava otvorene kanalske mreže

20.000,00 kn

 

Troškovi vezani uz uređenje poljskih putova

235.000,00 kn

 

Slivna vodna naknada

120.000,00 kn

 

Otkup poljoprivrednog zemljišta

75.000,00 kn

 

Program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i akvakulture

300.000,00 kn

 

Troškovi u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu

20.000,00 kn

 

UKUPNO:                                                                                                                                                          830.000,00 kn           

 

Kako je vidljivo, najviše se novca planira usmjeriti na programe sufinanciranja i poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede te uređenje poljskih putova.

Valja napomenuti da su u prošlom razdoblju ostvareni prihodi koji nisu utrošeni pa će se u sljedećem proračunskom razdoblju ovim iznosima dodati i neutrošeni prihodi iz prijašnjih godina.