Javni poziv za predlaganje kandidata za nagradu Općine Bizovac

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

BIZOVAC Općinski načelnik Općine Bizovac upućuje javni poziv fizičkim i pravnim osobama da predlože kandidata za dodjelu nagrade Općine Bizovac u 2019. godini.

Javna priznanja mogu se dodijeliti fizičkim osobama, grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Općine Bizovac kao i za ostala posebno vrijedna društvena postignuća.  Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac podnosi se u pisanom obliku na za to utvrđenom obrascu i treba sadržavati: potpune podatke o podnositelju prijedloga, potpune podatke o predloženoj fizičkoj osobi, grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja. Obrasci za podnošenje prijedloga mogu se podići u Općini Bizovac, Bizovac Kralja Tomislava 89 ili preuzeti na web stranicama: www.opcina-bizovac.hr. Prijedlozi s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Općine Bizovac podnose se Komisiji za dodjelu priznanja na adresu: Općina Bizovac, Komisija za dodjelu priznanja Općine Bizovac, Bizovac, Kralja Tomislava 89, najkasnije do 15. ožujka 2019. godine.