Javni poziv za predlaganje kandidata za nagrade Općine Bizovac

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

BIZOVAC Srečko Vuković, Općinski načelnik Općine Bizovac uputio je javni poziv kojim poziva sve fizičke i pravne osobe za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Općine Bizovac u 2020. godini.

Nagrada Općine Bizovac je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Općine Bizovac kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac podnosi se u pisanom obliku na za to utvrđenom obrascu i treba sadržavati:

  • potpune podatke o podnositelju prijedloga,
  • potpune podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi,
  • iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja

Obrasci za podnošenje prijedloga mogu se podići u Općini Bizovac, Bizovac Kralja Tomislava 89 ili na web stranicama: www.opcin-bizovac.hr .

Prijedlozi s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 5/09.), podnose se Komisiji za dodjelu priznanja na adresu: Općina Bizovac, Komisija za dodjelu priznanja Općine Bizovac, Bizovac, Kralja Tomislava 89, najkasnije do 16. ožujka 2020. godine.