Belišćanski HDZ obilježio Dan tolerancije

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

BELIŠĆE U subotu prijepodne ispred Tržnice u Belišću članovi Hrvatske demokratske zajednice grada Belišća obilježili su Međunarodni dan tolerancije.

Dan tolerancije, 16. studenoga je dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas u skladu s Deklaracijom o principima tolerancije. Međunarodni dan tolerancije povod je i za podsjećanje na brojne međunarodne dokumente iz područja ljudskih prava, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacija žena, Konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida i brojne druge, koji promiču toleranciju ne samo kao moralnu obavezu, već kao politički i pravni preduvjet za razvoj kulture mira, uz priznavanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. Tom prilikom zajedno s građanima grada Belišća obojali su simbol Međunarodnog dana tolerancije.