Slavonska šuma - bogata sirovinska baza

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Jedan od glavnih preduvjeta za nastanak Belišća bila je bogata sirovinska baza - slavonska šuma.

 

Iz tog razloga 19. veljače 1884. godine tvrtka S.H. Gutmann (Velika Kanjiža, Mađarska) od vlastelina Prandaua iz Valpova, za šumski kompleks od 3.796,7 katastarskih jutara, kupuje pravo sječe na deset godina koliko je predviđena eksploatacija ovih šuma.

Već 1889. godine tvrtka S.H. Gutmann sklapa ugovor o korištenju šuma s vlastelinstvom Donji Miholjac, pa 1896. Gutmanni kupuju od grofa Jankovića plemićko dobro Voćin te sljedeće godine od grofa Pejačevića (ili Martina pl. Nagya) vlastelinstva Orahovica i Suha Mlaka, a potom i dijelove veleposjeda kneza Schaumburg– Lippe u okolici Mikleuša.

Kupovinom ovih posjeda tvrtka S.H. Gutmann je došla do ogromnih površina prvorazrednih uglavnom bukovih šuma koje su se prostirale po Papuku od Voćina do Orahovice te u posjed starih hrastovih šuma u nizinama od Orahovice i Mikleuša sve do Moslavine Podravske i Donjeg Miholjca.

 

Crtica je uz dopuštenje autorice i nakladnika preuzeta iz knjige Belišćanske svaštice Zdenke Frajtag koju je izdao Ogranak matice hrvatske Belišće.