MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Javni pozivi Osječko-baranjske županije

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Valpovački poduzetnički centar obavještava sve zainteresirane poduzetnike da je  Osječko baranjska županija raspiasla javne pozive s rokovima do kraja ovog mjeseca. Sve dodatne informacije možete potražiti u Valpovačkom poduzetničkom centru, Kralja P.Krešimira IV, br 2 ili na broj telefona 031 / 651 411

1.  J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2016. godinu .

1.1 NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za: - ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa, - kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora, - uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, - stručno osposobljavanje i obrazovanje, - marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova planiranog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna. Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi: - nabave strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata, - kupovine, izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja poslovnog prostora, - kupovine vozila koje se koristi u poslovne svrhe, - nabave računalne opreme i računalnih programa, - licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije, - pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi, te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete, - stručnog osposobljavanja, stjecanja novih znanja i obrazovanja, - istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, izrade promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti. Podnositelj prijave u obvezi je predloženi projekt realizirati u cijelosti.

 Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove. U postupku odobravanja potpora koje imaju obilježja potpora male vrijednosti primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti. Iznosi potpora odobrenih temeljem ovog javnog poziva ne mogu prelaziti iznose utvrđeza potpore male vrijednosti tijekom tri proračunske godine.

 1.2 UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva. Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva. Potpora se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima: 1. da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije, 2. da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave, 3. da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku, 4. da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, 5. da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije dana podnošenja prijave, a da će namjena za koju je potpora odobrena biti realizirana u roku od 6 mjeseci od dodjele potpore. Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije. Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva, koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna.

 

2. J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini

2.1. NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za: - razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju, - razvoj prototipova i novih proizvoda, - zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom, - komercijalizaciju inovacija, - stručno osposobljavanje i obrazovanje, - marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 75% opravdanih troškova planiranog ulaganja. Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi: - ulaganja u razvoj nove tehnologije, računalne opreme, sustava i programskih rješenja, - razvojnog istraživanja za stvaranje novih proizvoda ili usluga ili unapređenje poslovnih procesa, - ulaganja u završnu fazu razvoja i komercijalizaciju novih proizvoda ili usluga, - zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom, - ulaganja u probnu proizvodnju, - stručnog osposobljavanja, stjecanja novih znanja i obrazovanja, - istraživanja tržišta, troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti. Podnositelj prijave u obvezi je predloženi projekt realizirati u cijelosti.

 Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove. U postupku odobravanja potpora koje imaju obilježja potpora male vrijednosti primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti. Iznosi potpora odobrenih temeljem ovog javnog poziva ne mogu prelaziti iznose utvrđene za potpore male vrijednosti tijekom tri proračunske godine.

2.2 UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije te udruge inovatora. Pravo prijave za korištenje potpore mogu ostvariti i inovatori putem navedenih institucija iz stavka 1. ove točke. Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna. Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva. Poduzetničke potporne institucije, u smislu ovog Javnog poziva su poduzetnički centri i inkubatori, razvojne agencije i drugi oblici poduzetničkih potpornih institucija utvrđeni Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture i evidentirani u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture.

Potpora se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima: - da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije, - da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na povećanje konkurentnosti i razvoj gospodarstva temeljenog na ulaganjima u nova znanja, inovacije i nove proizvode, - da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije dana podnošenja prijave, a da će namjena za koju je potpora odobrena biti realizirana u roku od 6 mjeseci od dodjele potpore.

Pored uvjeta iz prethodnog stavka moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:

 1. za subjekte malog gospodarstva i poduzetničke potporne institucije:

 1.1. da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,

1.2. da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku;

 2. za udruge inovatora:

2.1. da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,

 2.2. da podnositelj prijave ima najmanje 20 članova;

 3. za inovatore - fizičke osobe:

3.1. da podnositelj prijave ima prethodno pozitivno mišljenje institucije poduzetničke podrške ili udruge inovatora.

 Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije. Korisnici potpore obvezni su izvijestiti o njezinom korištenju.

Prijavni obrazac i obrazac izjave o korištenim de minimis potporama za oba Javana poziva mogu se podići u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj ili na internetskim stranicama Županije www.obz.hr, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije, Stjepana Radića 4, 31000 Osijek. Ovaj Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije.

Javni pozivi  su otvoreni do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2016. godine.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj OBŽ na broj telefona 031/221-881 kao i u Valpovačkom poduzetničko centru, Kralja P.Krešimira IV, br 2 ili na broj telefona 031 / 651 411

                                                                                                                                      

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It