MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

U potrazi za istinom

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu objavio je Misao dana za 2. nedjelju kroz godinu 17. siječnja 2021.

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

MISAO DANA ZA  2. nedjelju kroz godinu - B –

17.siječnja 2021.

2. NEDJELJA KROZ GODINU (B) – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje – 1 Sam 3, 3b-10. 19

 

 

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane:  Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. ” On odgovori: “Evo me!”  I otrča k Eliju i reče: “Evo me! Ti si me zvao!” A Eli reče: “Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!” On ode i leže.

I Gospodin opet zovnu Samuela. Samuel usta, ode k Eliju i reče: “Evo me! Zvao si me!” A Eli odgovori: “Ja te nisam zvao, sine! Vrati se i spavaj!”  Samuel još nije poznavao Gospodina i još mu nikada ne bijaše objavljena riječ Gospodnja.

I Gospodin zovnu Samuela po treći put. On usta, ode k Eliju i reče: “Evo me! Zvao si me!” Sada Eli razumije da je Gospodin zvao dječaka.  Zato reče Samuelu: “Idi i lezi; ako te zovne, ti reci: ‘Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša.'” Samuel ode i leže na svoje mjesto.  I dođe Gospodin i stade i zovnu kao prije: “Samuele! Samuele!” A Samuel odgovori: “Govori, sluga tvoj sluša.” Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.

Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Evo, dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim,
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio:
paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: “Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.”

Tvoju ću pravdu naviještat’ u velikom zboru,
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Drugo čitanje – 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu!  Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom.  Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi?  A tko prione uz Gospodina, jedan je duh. Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela.  Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.  Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

Evanđelje – Iv 1, 35-42

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:  Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika.  Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: “Evo Jaganjca Božjega!”  Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom.  Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: “Što tražite?” Oni mu rekoše: “Rabbi” – što znači: “Učitelju – gdje stanuješ?”  Reče im: “Dođite i vidjet ćete.” Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.  Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra.  On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: “Našli smo Mesiju!” – što znači “Krist – Pomazanik”.  Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: “Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!” – što znači “Petar – Stijena”.

 

MISAO DANA

2.NEDJELJA KROZ GODINU – B –

17.siječnja 2021.

Krist "Da", Crkva "Ne", tako govore mnogi kršćani i nekršćani o Crkvi. I kad se o Crkvi govori, često se govori s ironijom. Često ju se uspoređuje sa zgradom od kamena ili betona. Drugi opet misle da ona i ne stoji tako loše samo se treba bolje služiti modernim sredstvima priopćavanja, bolje prezentirati, poraditi na svome javnom dojmu.

Današnje nas Evanđelje vodi u početke Crkve. Možda će nam današnji evanđeoski izvještaj pomoći da odgovorimo što je to Crkva i što ona treba biti i što mi trebamo tražiti i nalaziti u njoj.

Prisjetimo se: U vrijeme Isusovo i Ivana Krstitelja vladao je jak interes u ljudi za Boga, za religiozno. Na Ivanovo upozorenje: "Evo jaganjca Božjeg", dvojica Ivanovih učenika šuljaju se za Isusom puni radoznalosti, a Isus ih pita: "Koga tražite?" Oni zbunjeno odgovaraju: "Rabi, Učitelju, gdje stanuješ?" Ovo pitanje krije mnogo više i mnogo dublje od pitanja za adresom stanovanja.

Precizno nam je i slikovito prikazan početak Crkve, okupljanje prvih učenika. Treba odmah reći da se Isusovi učenici često nepravedno prikazuju kao ljudi, slični stanovnicima staračkih domova. U biti su to mladići od 18-20 godina kada su pošli za Isusom. Kao mladi ljudi krenuli su za rabijem iz Nazareta i preuzeli na pleća čar, ali i teret i rizik vjere. Jer, svaka odluka vjere povezana je s rizikom. Svoju odluku, čitav život staviti u ovisnost o Isusu, često su puta tijekom svoga boravka s njim stavili u pitanje. Možda najviše kad su po drugi put u Getsemaniju čuli pitanje: "Koga tražite?" i kad je Isus bio uhićen. Učenici su živeći s Isusom doživljavali trenutke krize, kao u Getsemaniju, ali i trenutke slave kao uskrsnuće.

"Gdje stanuješ učitelju?" - glasilo je pitanje učenika. Isus odgovara: "Dođite i vidite."  Isus ne pokazuje nikakvu zgradu, nikakvu instituciju, on nema gdje bi naslonio glavu. On ne poziva ljude za sobom da se nekamo zatvore, nego da pođu na put s njime i da stalno s njime budu na putu.

Učenici nazivaju Isusa Rabi, Učitelj. Ali, vidljivo je da on nije učitelj u našem smislu riječi, učitelj iz knjiga, nego onaj učitelj koji zna što je život u njegovom skrivenom i zadnjem smislu.

Taj je Isus Jaganjac Božji koji odnosi grijehe svijeta.

Zato bih i ja u susretu s Isusom trebao doživljavati oproštenje, oslobođenje od krivnje. I shvatiti i naučiti da ne moram biti savršen i skrivati svoje slabosti, da se ne moram bezuvjetno pouzdavati u uspjeh i učinak nego u njegovu beskrajnu ljubav kojoj se mogu prepustiti.

Isus je Mesija Spasitelj, netko tko može ponuditi svijetu spasenje. To spasenja i njezino djelovanje pokazuje se na Petru, koji, labilan po naravi poput zastave na vjetru, postaje stijena, čija slabost postaje njegovom snagom.

Čovjek nosi u sebi sklonost i potrebu da se nečim oduševljava, da se nečemu ili nekomu klanja. Danas su to često filmske i sportske zvijezde, zdravlje i vječna mladost i ljepota. Mi koji se klanjamo Bogu znamo komu smo povjerovali i vjerujemo da se nećemo postidjeti i iz tog uvjerenja crpimo snagu.

Danas je vrijeme kad se traži novo lice Crkve. Samo traženje nije naš cilj. Naš je cilj traženje koje će naći Gospodina, kako Andrija i kaže Petru: Našli smo Gospodina, Mesiju. Crkva dakle treba biti i ostati mjesto i prostor gdje je moguće naći Boga. Time je dan kriterij svake zgrade i svake vjerske institucije: opravdanje imaju ukoliko pomažu da se traži i pronalazi u njima i preko njih Gospodin.

Neka nam Učitelj i Spasitelj pomogne da takvoj Crkvi, Crkvi osloboditeljici i učiteljici najdubljega smisla života te Crkvi koja nas jača i bodri, možemo reći "Da". Neka nam onda takva Crkva bude mjesto i sredstvo gdje ćemo iskustveno može potražiti i naći Gospodina, Osloboditelja, Učitelja i Spasitelja. Neka nam pomogne da izbrišemo sve ono što nam odvraća pozornost od Gospodina, komu ćemo iskreno uvijek moći reći svoj životni "Da"

prema Mato Valjan, Uvijek na putu – B.


 

Zvonko Mrak, župnik

KOMENTAR: ŽUPA IVANJA REKA

Božja riječ liturgije druge nedjelje kroz godinu u godini B govori nam o Božjem pozivu (zvanju) upućenu čovjeku i ljudskom odgovoru na taj Božji poziv.

Svaki čovjek, samo zato što se nalazi na ovome svijetu, jest u stanju zvanja. Bog poziva svakog čovjeka na opstanak na ovome svijetu po posebnim planovima svoje ljubavi. Stoga otkriti osobno zvanje znači otkriti planove Božje ljubavi koje Bog ima sa životom svakoga od nas, jer Bog želi dobro i sreću svakog čovjeka.

Prvo čitanje – 1 Sam 3,3b-10,19

Današnje prvo čitanje iz Prve knjige o Samuelu opisuje zvanje Samuelovo i njegovu spremnost odgovora na poziv koji mu je dolazio s neba od Boga. Samuelova majka Ana nije dugo mogla dobiti dijete. U hramu se uz suze zavjetovala da će dijete pokloniti Bogu na službu, ako joj ga Bog daruje. Ostavila ga još nejaka uz Elija s nadom da će dječak zavoljeti dom Božji i prihvatiti sveti poziv. Bog se u današnjoj zgodi prvi puta objavljuje dječaku Samuelu. Bog se ne objavljuje u viđenju Samuelu, nego samo se čuje njegov glas.

Budući da Samuel prije toga nije još poznavao Gospodina, on malo pomalo prodire u te Božje tajne ljubavi budeći se u više navrata i trčeći kod svećenika Elija misleći da ga on zove. Ali čim je Samuel shvatio da ga Gospodin zove, on mu se spremno odazvao. Zato Gospodin Bog Samuela uspostavlja za svećenika, proroka i suca dajući mu vlast nad svim narodom.

Drugo čitanje – 1 Kor 6,13c-15a,17-20

Prva Korinćanima povijesno je upućena krštenicima u grčkom lučkom gradu u kojem je cvala prostitucijaTo je biblijsko učenje o tijelu i duhu u čovjeku kao jednoj cjelini koja od Boga potječe i od Boga ovisi. I tijelo je Božji stvor i Božji dar čovjeku. Zato krštenici trebaju postupati s tijelom svojim i tijelom bližnjih po Božjem zakonu.

Svi mi kršćani trebamo služiti Gospodinu Bogu u čistoći i svetosti duše, srca i tijela. Zato se uz pomoć milosti Božje moramo svim snagama boriti protiv svakoga grijeha i zla, a posebno protiv nečistoće i bludnosti, jer samo grijeh i zlo nas udaljuju potpuno od Boga i od ljudi. Bludnost i nemoralan život oduzima čovjeku unutrašnju duhovnu slobodu i čini ga robom zla.

Bludnost i svaki grijeh nemorala jest jedna velika nepravda prema Bogu kojemu samo pripada naše tijelo predodređeno za uskrsnuće, bludnost je grijeh svetogrđa jer naše je tijelo hram Duha Svetoga koji prebiva u nama (1 Kor 6,19-20) zato što smo mi članovi mističnog tijela Kristova (1 Kor 6,15-18). Ovo nas čitanje zove na vjerničko vrednovanje vlastite seksualnosti i tjelesnosti, ali i na poštivanje seksualnosti i tjelesnosti bližnjih.

Evanđelje – Iv 1,35-42

Današnje Evanđelje po Ivanu stavlja nam pred oči poziv trojice prvih apostola Kristovih: Andrije, Ivana i Petra koji su znali ostaviti sve da bi slijedili Isusa i da bi skupa s njim ostvarili svoje osobno spasenje i spasenje cijeloga ljudskoga roda.

Isusovo pitanje: »Što tražite?« nije samo upućeno njegovim prvim učenicima već svim Kristovim učenicima svih vremena i svih naroda jer svaki čovjek koji želi biti Kristov učenik mora uvijek tražiti istinu i pitati samog sebe s kojim motivima i razlozima slijedi Isusa.

Oni žele saznati gdje Gospodin Isus stanuje, žele biti s njim da bi ga upoznali bolje, da bi postali njegovi prijatelji da bi živjeli u srcu njegove ljubavi. Kad su oni otkrili tko je Isus Krist i da je On onaj koji daje pravi smisao svakom ljudskom životu jer otvara ljudske duše i srca u ljubavi prema Bogu i prema čovjeku, oni to otkriće i drugima prenose. To je baš ono što čini Andrija sa svojim bratom Šimunom kad ga dovodi Isusu.

To sve znači da Bog obično upućuje svoj poziv ljudima preko posredništva drugih ljudi da bi označio da svako zvanje ima Crkvene – zajedničke dimenzije jer je na dobro i korist sve Crkvene zajednice, tj. svih ljudi koji žele prihvatiti Božje spasenje.

Sve to se ostvaruje baš u Šimunu bratu Andrijinu kojemu Isus odmah mijenja ime u Kefa – što znači Petar – Stijena da bi označio njegovu buduću misiju – poslanje u Crkvi Kristovoj, jer na Petru kao na Stijeni, Hridini, odnosno kamenu temeljcu Isus Krist će sagraditi svoju Crkvu i vrata paklena neće je nadvladati, srušiti.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 1185 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

Brzi i pouzdani!