MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Grad Valpovo izdvojio 3,5 milijuna kuna za socijalnu skrb

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

VALPOVO Vijećnici Gradskog vijeća Grada Valpova na prošlotjednoj sjednici, između ostaloga, razmatrali su stanje u socijalnoj skrbi na području Grada Valpova.

Socijalno ugrožene osobe na području grada Valpova tijekom proteklog razdoblja mogle su  ostvariti naknadu  za troškove stanovanja i naknadu za troškove prehrane učenika u osnovnoj školi te jednokratnu naknadu.

Navedena prava mogli su ostvariti isključivo državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području grada Valpova najmanje dvije godine i koji stalno žive u mjestu prebivališta te im je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu od strane nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljenje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade odlukom određuje Vlada RH, a rješenje o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu izdaje nadležni Centar za socijalnu skrb.

Naknada za troškove stanovanja obuhvaća subvenciju troškova stanarine ili najamnine, troškova električne energije te troškova komunalne naknade i troškova odvoza kućnog smeća.

Pomoć za podmirenje troškova stanarine ili najamnine samcu ili kućanstvu može iznositi do visine stanarine ili najamnine, s tim da pomoć ne može biti veća od 300,00 kn mjesečno.

Iznos pomoći za subvenciju troškova električne energije određuje se prema ukupnom broju članova kućanstva.

Pravo na podmirenje troškova komunalne naknade i odvoza kućnog smeća u 100% iznosu imaju korisnici zajamčene minimalne naknade koji su vlasnici stana ili kuće u kojoj žive.

Pravo na podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnoj školi u 100% iznosu mogu ostvariti učenici koji su članovi kućanstva korisnika naknade za troškove stanovanja.

Jednokratna naknada je izvanredna socijalna mjera koja se odobrava korisniku zajamčene minimalne naknade u posebno otežanim životnim potrebama za sanaciju i opremanje stambenog prostora zbog elementarne nepogode ili drugih okolnosti u svrhu osiguravanja osnovnih životnih uvjeta za stanovanje; podmirenje troškova liječenja u slučaju teškog zdravstvenog stanja; podmirenja dijela osnovnih troškova pogreba, ako ih je dužan snositi korisnik zajamčene minimalne naknade; stale specifične potrebe prihvatljive prema procjeni nadležnog upravnog odjela ili Centra za socijalnu skrb.

Korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva priznaje se i pravo na podmirenje troškova ogrjeva na način da im se jednom godišnje osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi jedinica područne (regionalne) samouprave.

Budući da je od stupanja na snagu Odluke o zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba na području grada Valpova prošlo gotovo pet godina i da je Zakon o socijalnoj skrbi doživio brojne izmjene i dopune, Gradsko vijeće Grada Valpova donijelo je novu Odluku o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Valpova

Navedenom Odlukom utvrđuju se prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi koje osigurava Grad Valpovo propisana Zakonom o socijalnoj skrbi, prava i pomoći iznad standarda propisanih Zakonom, korisnici socijalne skrbi, uvjeti i način te postupak za ostvarivanje tih prava i pomoći.

Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđenih novom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Valpova te osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti stranci pod supsidijarnom zaštitom) koji zakonito borave na području grada Valpova.

Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi Grada u smislu Odluke su:

 1. Naknada za troškove stanovanja:
 • Troškovi komunalne naknade
 • Troškovi odvoza komunalnog otpada
 • Troškovi najamnine
 • Troškovi vode i odvodnje
 • Troškovi električne energije
 • Troškovi plina i grijanja
 • Drugi troškovi u skladu s posebnim propisima;
 1. Pravo na troškove ogrjeva;
 2. Jednokratna pomoć;
 3. Pomoć u organiziranju prijevoza osoba s invaliditetom;
 4. Potpora roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama u razvoju;
 5. Pomoć za besplatan topli obrok učenika u osnovnim školama;
 6. Pomoć za besplatan prijevoz učenika srednjih škola i redovnih studenata;
 7. Pokloni djeci iz socijalno ugroženih obitelji za Božićne i Uskršnje blagdane;
 8. Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama za Božićne i Uskršnje blagdane;
 9. Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja;
 10. Rad za opće dobro;
 11. Drugi oblici pomoći koji su od interesa za Grad.

 

Sukladno novoj Odluci o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Valpova, tijekom protekle 2021. godine za podmirenje svih prava iz socijalne skrbi Grad Valpovo izdvojio je ukupno 3.534.403,51 kn.

Na dan 31. prosinca 2021. godine u sustav socijalne skrbi Grada Valpova bilo je uključeno ukupno osamdeset i devetero korisnika, koji ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, shodno čemu ostvaruju pravo i na naknadu troškova stanovanja od strane Grada Valpova.

U nastavku je dan pregled stanja socijalne skrbi u nadležnosti Grada Valpova za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Redni broj

Vrsta prava socijalne skrbi

Ukupni iznos planiranih sredstava u 2021. godini (kn)

Ukupan iznos utrošenih sredstava do 31.12.2021. godine (kn)

Ukupan iznos utrošenih sredstava u razdoblju od

01.01.                       do 31.03.2022.

godine (kn)

1.

Naknada za troškove

stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade

350.000,00

326.170,44

72.317,25

2.

 

Prehrana učenika u osnovnim školama na području grada Valpova

 

70.000,00

65.438,75

13.552,00

3.

Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama

35.700,00

35.700,00

3.211,28

4.

Naknada za troškove ogrjeva

200.000,00

126.000,00

0,00

5.

Naknade umirovljenicima

100.000,00

49.250,00

0,00

6.

Trošak logopeda

144.000,00

140.160,00

23.360,00

7.

Pomoć u kući starim, bolesnim i nemoćnim osobama te dnevni boravak

20.000,00

15.673,11

9.000,00

8.

Projekt Zaželi

(Faza I. i Faza II.)

3.526.905,00

2.776.011,21

15.000,00

UKUPNO

4.446.605,00

3.534.403,51

136.440,53

 

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova po pitanju socijalne skrbi i ostvarivanja propisanih prava kontinuirano surađuje s Centrom za socijalnu skrb Valpovo, Gradskim društvom Crvenog križa Valpovo, Caritasom te nadležnim upravnim tijelom Osječko-baranjske županije.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 867 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It