MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Raspisan javni natječaj za dodjelu poslovnih prostora sportskim udrugama

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

VALPOVO Matko Šutalo, gradonačelnik Grada Valpova, u skladu sa svojim ovlastima raspisao je danas javni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Valpova na korištenje udrugama.

Natječaj se raspisuje radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Valpovo, a koji su usmjereni isključivo na razvoj i promicanje sporta Grada Valpova.

Programi i projekti od interesa za Grad Valpovo su aktivnosti koje doprinose zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Valpova i Republike Hrvatske, a odnose se na Grad Valpovo i podižu kvalitetu života građana Grada Valpova.

Poslovni prostori koji su predmet ovog Javnog natječaja prikazani su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Javnog natječaja.

Početna cijena mjesečne zakupnine za korištenje gradskog prostora za provedbu sportskih djelatnosti (sudjelovanje u sportskim natjecanjima, sportska poduka i priprema, organiziranje sportskih natjecanja i sl.), odnosno isključivo za korištenje nogometnih stadiona i igrališta određuje se u visini od 0,25 kn/m2 neto korisne površine objekta.

Poslovni prostori se daju  na korištenje na rok od pet (5) godina, a može se ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih pet (5) godina bez provođenja javnog natječaja za dodjelu, pod uvjetom da je korisnik dodijeljeni gradski prostor koristio sukladno ugovoru i uredno izvršavao ugovorne obveze te i dalje ima potrebu za tim prostorom.

U natječaju se navode i Uvjeti za dodjelu poslovnih prostora na korištenje udrugama, a Prijava mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava uvjete i kriterije za dodjelu prostora na korištenje i podnosi se isključivo na obrascu koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu Javnog natječaja i popunjava se na računalu.

Obrazac prijave sadrži podatke o udruzi s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju.

Uz ispunjen, potpisan i ovjeren prijavni obrazac prilažu se i određeni dokumenti i obrasci, koji su sastavni dio natječajne dokumentacije, popunjavaju se isključivo putem računala te su dostupni na službenim web stranicama Grada Valpova www.valpovo.hr.

Prijava u papirnatom obliku mora sadržavati obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ili projekta te ovjerene službenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni natječaj je trideset (30) dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu je 19. kolovoza 2020. godine.

Prijave na Javni natječaj s dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ – Javni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Valpova na korištenje udrugama“ preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo.

Prijave na Javni natječaj ocjenjuje i boduje Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Gradonačelnik.

Udruge čije prijave su podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete iz točke III. ovog Javnog natječaja neće biti uvrštene na Prijedlog liste prvenstva za pojedini Gradski prostor.

Gradonačelnik može, na obrazloženi prijedlog Povjerenstva, ne prihvatiti niti jednu prijavu podnesenu na natječaj za pojedini gradski prostor.

Kako bi se pristigle prijave na natječaj pravilno ocijenile i vrednovale su i kriteriji i mjerila za bodovanje.

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po određenim kriterijima.

Prijavu za dodjelu jednog gradskog prostora kojeg planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima iz prethodne točke ovog Javnog natječaja, a suradnja/partnerstvo mora trajati duže od jedne godine.

Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu s ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za dodjelu gradskog prostora, potpisanom od ovlaštenih osoba udruge-prijavitelja i svih suradničkih/parterskih udruga, ovjerenih kod javnog bilježnika.

Nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, Povjerenstvo će na internetskoj stanici i oglasnoj ploči Grada Valpova javno objaviti Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora s brojem bodova po pojedinom kriteriju te ukupan broj bodova.

Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora na korištenje, nezadovoljni prijavitelji mogu uložiti prigovor Gradonačelniku Grada Valpova zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog ne uvrštavanja na listu prvenstva u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva.

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, utvrđuje Gradonačelnik.

Na temelju Konačne liste iz prethodnog stavka ove točke, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o dodjeli prostora na korištenje koja mora biti javno objavljena na internetskoj stranici Grada Valpova.

Na temelju Odluke Gradonačelnika sklapa se ugovor o korištenju gradskog prostora.

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini gradski prostor ne pristupi sklapanju ugovora, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku sljedećeg prijavitelja s Konačne liste prvenstva za taj prostor. 

Ugovor se sklapa na pet (5) godina kao javnobilježnički akt. Troškove solemnizacije snosi korisnik.

Prije sklapanja ugovora, budući korisnik obvezan je dostaviti Gradu Valpovu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos naknade za korištenje prostora uvećan za iznos utvrđenih režijskih troškova na kojoj kao jamac platac mora biti navedena osoba ovlaštena na zastupanje korisnika.

Sva eventualna pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti osobnim dolaskom u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, putem telefona 031/ 285-307 ili slanjem elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

TABLICA 1. POSLOVNI PROSTORI U VLASNIŠTVU GRADA VALPOVA

 

Redni broj

Naselje

Poslovni prostor – Sportski objekti i nogometno igralište

Početni iznos mjesečne zakupnine u kn (0,25 kn/m2)

Adresa

k.č.br.

U naravi

Površina u m2

Poslovni prostor – Sportski objekt

Površina poslovnog prostora u m2

1.

Valpovo

Valpovo, Ive Lole Ribara 10

1935

Zgrada i stadion u parku

32.195

Prizemlje

275,79

138,85

Kat

279,61

2770/1

Igralište Zvjerinjak

16.002

/

/

/

2772/1

Oranica Zvjerinjak

17.772

/

/

/

 

2.

Ladimirevci

Ladimirevci,

Športska ulica 11

375/1

Uređeno zemljište, zemljište za sport i rekreaciju te javna zgrada

13.791

Prizemlje

150,38

96,25

Kat

234,63

 

3.

Ivanovci

Ivanovci, Braće Radića 2

402

Zemljište za sport i rekreaciju, put, uređeno zemljište te javna zgrada

22.701

Prizemlje

99,75

47,94

Kat

92,00

 

4.

Zelčin

Zelčin, Oslobođenja 20b

453

Zemljište za sport i rekreaciju, uređeno zemljište te javna zgrada

16.530

Prizemlje

219,21

54,80

 

5.

Harkanovci

Harkanovci,

Braće Radića 66a

698

Zemljište za sport i rekreaciju, uređeno zemljište, javna zgrada i pomoćna zgrada

13.554

Prizemlje

200,06

76,84

Potkrovlje

107,31

 

6.

Šag

Šag, Braće Radića 34a

335/1

Dvorište i javna zgrada

750

Dio prizemlja

140,90

35,23

335/6

Zemljište za sport i rekreaciju

6.927

/

/

/

 

Obrazac prijave

Obrazac Izjave o financiranim programima ili projektima

Obrazac Izjave o partnerstvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 856 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

Brzi i pouzdani!