MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Vlč. Bruno Diklić, novi je đakon u župi Valpovo

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

VALPOVO Zvonko Mrak, župnik Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu objavio je Župne oglase i Misao dana za 30. nedjelju kroz godinu, 25. listopada 2020.

Župni oglasi

 • U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno pridržavanje epidemioloških uputa: higijena i dezinfekcija ruku, razmak u zatvorenom prostoru koliko je moguć, maske su obavezne. Za pričest treba dolaziti u jednom redu s razmakom. Pričest je jedino na ruku.
 • Mise radnim danom su u 18:30, a subotom u 8:00.
 • Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do i 11:00 i od 17:00 do 18:00.
 • OTVORENA CRKVA je svaki dan od 9:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.
 • Lukno i darovi za obnovu župnih objekata su trajno potrebni. Hvala svima koji su platili lukno za ovu godinu i hvala onima koji uplaćuju za obnovu crkve.
 • Kalendare za sljedeću godinu imate u župnom uredu.
 • Listopadske pobožnosti su svaki dan u 18:00 do 31. listopada.
 • Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak u petak u 19:00.
 • Susreti mladih su u petkom u 20:30.
 • Uoči Svih Svetih, u subotu, 31. listopada bit će misa u župnoj crkvi u 18:30 za sve

          pokojne u župi Valpovo od prošle godine, od 1. studenog 2019. do 31. listopada 2020. Mogu se  dodati i drugi pokojni za koje želite moliti. Na tu misu su pozvane posebno ožalošćene obitelji.   Poslije mise je klanjanje i molitva za pokojne.

 • Na Sve Svete u župnoj crkvi do podne nema misa.

Na Svi Svete u 10:00 misa je na groblju kod mrtvačnice, i blagoslov groblja,

u 11:00 molitva za poginule branitelje i  pojedinačni blagoslov grobova do 13:00.

U 18:30 misa u župnoj crkvi.

Raspored za filijale na Sve Svete:

Šag, misa u 8:00, blagoslov grobova u 9:00.

Nard, misa u 8:00, blagoslov grobova u 9:00.

Vinogradci, blagoslov grobova 16:00, misa u 17:00.

Bocanjevci, blagoslov grobova u 16:00, misa u 17:00.

 • Nedjelja bračnih jubileja, 8. studenog 2020.

obnova bračnih obećanja u župnoj crkvi na misi u 8:00

 • Odlukom nadbiskupa Đure Hranića župi Valpovo dodijeljen je đakon vlč. Bruno Diklić iz Župe sv. Dominika Savija – Slavonski Brod, za đakonsku službu do svećeničkog ređenja slijedeće godine. Za đakona je zaređen u Đakovu 11. listopada 2020. a u župu Valpovo dolazi 30. listopada 2020.
 • Na crkveni god u Valpovo 8. prosinca 2020. na svečanu misu u 17:00 dolazi apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua. U pratnji nuncija bit će mons. Đuro Hranić, nadbiskup i metropolit Đakovačko-osječke nadbiskupije, mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup i mons. Marin Srakić, nadbiskup u miru.

MISAO DANA

 

            Prvo čitanje Izl 22, 20-26
 
Čitanje Knjige Izlaska

Ovo govori Gospodin: »Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji  egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako ih ­ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati.
Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ­osta­ti udovice, a djeca siročad.
Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata!
Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog,  moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca.
Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata  svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 18, 2-4.47.51

Pripjev: Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj.

Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,
i od dušmana bit ću izbavljen.

Živio Gospodin!
Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao.

Drugo čitanje 1Sol 1, 5c-10

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo:
Znate kakvi smo poradi vas među vama bili. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je doista ne samo riječ ­Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i ­istinskomu i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje Mt 22, 34-40

 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed.
Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«
Riječ Gospodnja.

 

 

MISAO DANA

Zapovijed ljubavi prema Bogu jedna je od mnogih zapisanih u Bibliji (židovski rabini nabrojili su ih 613). Uz nju se stavlja i zapovijed ljubavi prema čovjeku: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! Ove dvije zapovijedi, kako čitamo u Evanđelju, Isus ujedinjuje u jedno, izjednačava ih, kaže da je to u biti isto. I dodaje da sve druge zapovijedi - sav Zakon i Proroci (mi bismo rekli: cijelo Sveto Pismo) - o tome ovise.

Isus ne uvodi ništa novoga, ne nameće neki novi kodeks koji bi čovjek mogao obdržavati i onda biti miran, siguran za svoje spasenje, već želi uputiti čovjeka na korijen i bit svega, na onaj nutarnji stav koji mora voditi njegov cjelokupni život.

Kao da želi reći: čovječe, slijedi glas svoje savjesti, svoga srca. Slijedi kompas koji ti je usađen u srce i pamet samim time što si slika Božja. Stvoren si iz ljubavi i stvoren si za ljubav. Ljubavlju se potvrđuje život, ljubav je njegovo osmišljenje. Po ljubavi sličan si Bogu koji te iz ljubavi stvorio, Bogu koji se u ljubavi razdaje, Bogu koji je ljubav sama. Ljubljen si, pa uzvrati ljubav. Svojim životom trebaš nastavljati ono što je Bog započeo stvarajući te i šaljući te u svijet. Na to nas poziva Isus i želi nas oduševiti za taj stav.

Nadalje, za Isusa nema dileme: Ljubiti Boga ili ljubiti bližnjega? Za njega je to isto. »Druga je zapovijed prvoj jednaka!« Ispravno ljubiti čovjeka (upravo zato što je čovjek, slika Božja) isto je što i Boga ljubiti. Ljubiš li Boga, on te osposobljava da ljubiš čovjeka. Ako ljubiš čovjeka, već si na putu da ljubiš Boga.

To će se očito pokazati na Posljednjem sudu na kojem vrijedi samo jedno: »Što ste učinili jednome od ove moje najmanje braće, meni ste učinili.«

Odgovor na pitanje kako ljubiti glasi: Svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. Ljubav zahtijeva cijelo biće, cijelog čovjeka. Prava ljubav ne poznaje polovičnost, ograničenost vremenom i ograničenost samo na neke osobe. Ako nije nesebična, bez pridržaja, totalna, onda nije ni ljubav.

Isus je tu i takvu ljubav, nesebičnu, spremnu na sve, onu koja žrtvuje i vlastiti život, osobno ostvario i posvjedočio. Novost je u njegovu primjeru. Tek iz križa Kristova i njegova probodenog srca, njegova zapovijed ljubavi poprima svu snagu i veličinu.

On sam postaje mjerom ljubavi prema Bogu i bližnjemu. I zato može reći: »Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. I veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje svoje.«

Prema: Josip Koprek, Glas Koncila, 43/2002.

 

Zvonko Mrak, župnik

 

 

Komentar: Župa Ivanja Reka:

Osnovna misao 30. nedjelje kroz godinu  je ljubav koju Bog očekuje od čovjeka – prema Bogu i prema čovjeku.

Prvo čitanje (Izl 22, 20-26) donosi jasan zahtjev i očekivanje Božje od svog izabranog naroda. Kao što je Bog vjeran, tako njegov narod mora biti vjeran posebno prema siromasima i onima manje privilegiranima; udovice, siročad, stranci i svi oni, koji sami sebi ne mogu pomoći, stoje pod posebnom Božjom zaštitom. Iz Saveza s Bogom i izlazi i savez s vjerničkom zajednicom. Tko pristaje uz Boga kao jedinoga gospodara, pristaje i uz ljude koji su njegova slika. Nema prave pobožnosti uz previđanje braće i sestara u nevolji. Nema ljubavi prema Bogu bez konkretne pomoći bližnjemu.

Drugo čitanje (1 Sol 1, 5c-10) Nastavljajući zahvalu Bogu za djelotvornu vjeru, zauzetu ljubav i postojanu nadu solunskih krštenika, Pavao u ovom odlomku izriče zadovoljstvo što su se obratili Bogu i žive u skladu sa svojim životnim obraćenjem. Hvali vjernike što su postali nasljedovatelji misionara i samoga Gospodina Isusa, nasljedovatelji u podnošenju poruga i čak progonstva zbog vjere.

Evanđelje (Mt 22, 34-40)

Zapovijed ljubavi prema bližnjemu u korijenu bitno povezana s onom ljubiti Boga i utoliko isto toliko važna kao i ona ljubiti Boga. Po ljubavi, koju Duh ulijeva u naša srca, mi kršćani smo u stanju, ljubiti, kako Boga, tako i nas same i naše sestre i braću. Ako ljubimo bližnjega kao sebe samoga (ne više i ne manje), postat će i naša ljubav prema Bogu, kojega moramo ljubiti svim srcem, svom dušom i svom pameti, to znači kao čitavi ljudi, konkretno vidljiva. I to je srž ne samo starozavjetnih zapovijedi, nego i uopće naše kršćanske vjere.

Župa Ivanja Reka

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 454 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

Forthuber
Agencija za nekretnine
Brzi i pouzdani!
PCV i ALU stolarija, završni radovi u građevinarstvu