MALI OGLASI

PRETRAŽI OGLASE

Tražite posao

VIDEO

 

 

 

 

Raspisan javni natječaj za dodjelu stipendija

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

BIZOVAC U skladu sa svojim ovlastima Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Bizovac raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2019/2020. godinu.

 

 1. Za školsku/akademsku godinu 2019/2020. dodijelit će se 14 stipendija i to:
 2. sedam učeničkih stipendija
 3. sedam studentskih stipendija
 4. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici prema slijedećim uvjetima:
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Općine Bizovac,
 • da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
 • da su redovito upisani u srednju školu,
 • da su učenici 1. razreda srednje škole od 5. do 8. razreda osnovne škole imali prosjek ocjena najmanje 4,7
 • da su tijekom pohađanja srednje škole imali ukupan prosjek ocjena najmanje 4,50
 • da su redovito upisivali sve prethodne godine srednje škole, izuzev ako su nastupile okolnosti koje predstavljaju zapreku za školovanje (čl. 25 Pravilnika);
 1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prema sljedećim uvjetima:
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Općine Bizovac,
 • da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta,
 • da su redovito upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj,
 • da su studenti 1. godine fakulteta tijekom srednjoškolskog obrazovanja imali ukupan prosjek ocjena najmanje 4,50
 • da su tijekom pohađanja visokog učilišta imali ukupan prosjek ocjena najmanje 3,00
 • da su redovito upisivali sve prethodne godine na visokom učilištu, izuzev ako su nastupile okolnosti koje predstavljaju zapreku za  školovanje (čl. 25 Pravilnika);
 1. Kriterij na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. godinu srednje škole su:
 • prosjek ocjena svih predmeta od petog do osmog razreda osnovne škole,
 • sudjelovanje na natjecanjima od petog do osmog razreda osnovne škole,
 • socijalni status,
 • materijalni status.
 1. Kriterij na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 2., 3. i 4. razred srednje škole su:
 • prosjek ocjena svih predmeta tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • sudjelovanje na natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • socijalni status
 • materijalni status
 1. Kriterij na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. godinu studija su:
 • prosjek ocjena svih predmeta tijekom srednjoškolskog obrazovanja,
 • sudjelovanje na natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja,
 • socijalni status,
 • materijalni status.
 1. Kriterij na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 2.,3.,4. i svaku daljnju godinu studija su:
 • prosjek ocjena iz svih predmeta za vrijeme studija,
 • objava radova u stručnom časopisu,
 • socijalni status,
 • materijalni status.
 1. Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zamolbu priložiti:
 2. presliku važeće osobne iskaznice
 3. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici
 4. izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da kandidat ne prima niti jednu drugu vrstu potpore koja se dodjeljuje učenicima / studentima u Republici Hrvatskoj,
 5. potvrdu o redovnom upisu u srednju školu odnosno na visoko učilište u Republici Hrvatskoj,
 6. potvrdu škole o prosjeku ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole za učenike 1. razreda srednje škole i potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine studija
 7. potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za učenike 2. i ostalih razreda srednje škole), odnosno preslika svih svjedodžbi,
 8. potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena tijekom svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija), te preslika kompletnog indeksa
 9. dokaz o uspjehu na natjecanjima i o objavi stručnih radova
 10. potvrde kojima se dokazuje socijalno stanje:
 • potvrda o pohađanju škole/fakulteta braće ili sestara izvan mjesta prebivališta
 • preslika rješenja o postotku invalidnosti kandidata,
 • preslika Presude suda o razvodu braka roditelja,
 • preslika Izvatka iz matice umrlih za umrlog roditelja,
 • potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, preslika drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za djecu HRVI-a iz Domovinskog rata, potvrda o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave.
 1. potvrde kojima se dokazuje materijalno stanje:
 • potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva starijih od 15 godina za prethodnu godinu; uključujući i podnositelja zahtjeva, ako nisu u radnom odnosu,
 • potvrda poslodavca o zadnjih šest isplaćenih dohodaka za članove obitelji koji su u radnom odnosu
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u posljednjem mjesecu ili odrezak od posljednje isplaćene mirovine,
 • za nezaposlene osobe koje ne dobivaju naknadu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • za nezaposlene osobe koji dobivaju naknadu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o isplaćenim naknadama u posljednjih 6 mjeseci.
 1. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu: OPĆINA BIZOVAC, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Kralja Tomislava 89 Bizovac s naznakomNatječaj za dodjelu stipendija”.
 2. Rok za podnošenje prijava je listopada 2019. godine do 15,00 sati.
 3. Zamolbe koje nisu potpune ili ne stignu u propisanom roku neće biti razmatrane.
 4. Lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči općine u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.
 5. S učenikom ili studentom kome bude dodijeljena stipendija sklapa se ugovor u kojem se detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.
 6. Sve informacije kao i potrebne obrasce izjava, zainteresirani mogu podići u Općini Bizovac svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ili na internet stranici Općine Bizovac ( www. opcina-bizovac.hr )

 

 

U Bizovcu, 30. rujna 2019. godine

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ZAHTJEV

za dodjelu stipendija studentima i srednjoškolskim učenicima s područja

Općine Bizovac u  školskoj/ akademskoj ______________ godini

 

 

 

________________________________________    iz       _______________________________________

( ime i prezime)                                                                 ( adresa )

 ____________________________________ učenik/ student _________________________ razred/godine

( datum i mjesto rođenja )                                                                    

____________________________________________________________________________________

( naziv škole/fakulteta )

 

 

Datum ispunjavanja obrasca                                                           Potpis podnositelja zahtjeva

 

U Bizovcu, _____________  godine                                                 __________________________

 

 

OIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebna dokumentacija:

 1. presliku važeće osobne iskaznice
 2. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici
 3. izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da kandidat ne prima niti jednu drugu vrstu potpore koja se dodjeljuje učenicima / studentima u Republici Hrvatskoj
 4. potvrdu o redovnom upisu u srednju školu odnosno na visoko učilište u Republici Hrvatskoj,
 5. potvrdu škole o prosjeku ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole za učenike 1. razreda srednje škole i potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine studija
 6. potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za učenike 2. i ostalih razreda srednje škole), odnosno preslika svih svjedodžbi,
 7. potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena tijekom svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija), te preslika kompletnog indeksa,
 8. dokaz o uspjehu na natjecanjima i o objavi stručnih radova
 9. potvrde kojima se dokazuje socijalno stanje:
 • potvrda o pohađanju škole/fakulteta braće ili sestara izvan mjesta prebivališta
 • preslika rješenja o postotku invalidnosti kandidata,
 • preslika Presude suda o razvodu braka roditelja,
 • preslika Izvatka iz matice umrlih za umrlog roditelja,
 • potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, preslika drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za djecu HRVI-a iz Domovinskog rata, potvrda o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave.
 1. potvrde kojima se dokazuje materijalno stanje:
 • potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva starijih od 15 godina za prethodnu godinu; uključujući i podnositelja zahtjeva, ako nisu u radnom odnosu,
 • potvrda poslodavca o zadnjih šest isplaćenih dohodaka za članove obitelji koji su u radnom odnosu
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u posljednjem mjesecu ili odrezak od posljednje isplaćene mirovine,
 • za nezaposlene osobe koje ne dobivaju naknadu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • za nezaposlene osobe koji dobivaju naknadu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o isplaćenim naknadama u posljednjih 6 mjeseci.

 

 

Ja ____________________________________________________________________________________

                                               ( ime i prezime, adresa, datum i mjesto rođenja )

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem slijedeću

 

 

 

I Z J A V U

 

Da u školskoj / akademskoj godini 201__/201__ nisam korisnik niti jedne učeničke/studentske stipendije u Republici Hrvatskoj, te da ne primam niti jednu vrstu potpore koja se dodjeljuje učenicima/studentima u Republici Hrvatskoj.

 

Izjavljujem da sam suglasan da se moji osobni podaci, koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora, ukoliko mi se odobri stipendija Općine Bizovac i sklopim ugovor o korištenju stipendije.

 

U ___________________________

(mjesto i datum)

 

 

Vlastoručni potpis

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja ____________________________________________________________________________________

                                               ( ime i prezime, adresa, datum i mjesto rođenja )

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem slijedeću

 

 

I Z J A V U

 

Kojom izjavljujem da moja obitelj ima  ____ članova.

 

( Obitelj je zajednica koju čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i srodnici koji zajedno žive )

 

 

 1. ________________________

 

 1. ________________________

 

 1. ________________________

 

 1. ________________________

 

 1. ________________________

 

 1. ________________________

 

 1. ________________________

 

 

(upisati ime i prezime svih članova obitelji)

 

 

U ___________________________

(mjesto i datum)

 

 

Vlastoručni potpis

 

________________

 

 

 

 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Imamo 523 gostiju i nema članova online

PROGNOZA VREMENA

giweather joomla module

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

Forthuber
Agencija za nekretnine
Brzi i pouzdani!
PCV i ALU stolarija, završni radovi u građevinarstvu